2007.08.31

Onderwijs en ouders

tripleoooOp de website www.onderwijsenouders.nl, bekend onder het logo Triple OOO vind je een instrument dat scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gebruiken om de relevante factoren in de driehoek school, omgeving en ouders voor de eigen organisatie in kaart te brengen. Op deze manier kunnen ze vaststellen of de relaties in deze driehoek moeten verbeterd worden. 

De kwaliteit van de opvoedings- en leerresultaten van de leerlingen wordt immers bepaald door de kwaliteit van de onderwijsgevenden, van de ouders/verzorgers en van de fysieke kwaliteit van de directe leefomgeving in de buurt of de wijk. In dat proces zijn er drie belangrijke ketens:

  1. De schoolketen: van kleuterschool tot voortgezet onderwijs.
  2. De dagketen: de volledige dagbesteding van de kinderen: van voorschoolse opvang over school naar vrijetijdsbesteding.
  3. De zorgketen: van eerstelijnszorg tot de derdelijnszorg.

Niet alleen de verschillende schakels van elke keten moeten kwaliteitsvol zijn, ook de aaneensluiting tussen de schakels onderling moet van goede kwaliteit zijn.

Individuele personen kunnen gratis het evaluatieinstrument invullen en krijgen onmiddellijk feedback per e-mail. Scholen kunnen een eigen account aanvragen en dit voor de ganse school plannen. Ze kunnen de vragenlijst ook op maat samenstellen.

De website bevat ook een mediatheek waar allerlei materialen kunnen uitgewisseld worden. Daarnaast vind je er ook praktijkvoorbeelden, tips en een lijst van andere kwaliteitsinstrumenten die een aanvulling kunnen zijn op het Triple OOO instrument.

Triple OOO is een initiatief van CPS onderwijsontwikkeling en advies.

22:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: zelfevaluatie, onderwijskwaliteit | |