2013.01.20

Wat we van Wallonië kunnen leren: immersieonderwijs

Steeds leer leerlingen in het Franstalige onderwijs in Wallonië en Brussel volgen immersieonderwijs. Ze krijgen maximaal drie kwart van de lessen in het Nederlands, Engels of Duits. De meeste leerlingen kiezen voor het Nederlands, omdat de ouders het heel belangrijk vinden dat hun kind de twee landstalen leert. Op Tvklasse kun je nu een filmpje bekijken dat dat immersieonderwijs in de praktijk toont:

Lees zeker ook het begeleidende artikel

10:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: immersieonderwijs, taal, taalinitiatie, taalonderwijs, tvklasse, vreemde talen | |

2009.11.21

Het Europees Referentiekader Talen

europees referentiekader talenSinds 2001 beschilt Europa over een eigen referentiekader voor moderne vreemde talen. Met het opengaan van de Europese grenzen en de daarmee gepaard gaande internationalisering van de opleidings- en arbeidsmarkt, was de behoefte toegenomen aan een uniform systeem om niveaus van taalbeheersing mee uit te drukken. Het beheersingsniveau van taalvaardigheid hoeft niet langer in cijfers uitgedrukt te worden. Men kan het nu ook omschrijven in ERK-eenheden, van A1 (het laagste niveau van een beginnend taalgebruiker) tot en met C2 (het niveau van een near native). Met  dit uniforme systeem kan iedere Europeaan zijn of haar talenkennis meten aan die van een andere inwoner van Europa. In Vlaanderen wordt het Europees Referentiekader gekoppeld aan de bestaande eindtermen. De zes niveaus hebben elk hun beschrijving:

niveau a 
Basisgebruiker
---------------------------

niveau a1

 • Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken.
 • Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit.
 • Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

niveau a2

 • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
 • Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.
 • Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

niveau b 
Onafhankelijk gebruiker
---------------------------

niveau b1

 • Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.
 • Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.
 • Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

niveau b2

 • Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
 • Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt.
 • Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

 niveau c
 Vaardig gebruiker
---------------------------

niveau c1

 • Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
 • Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
 • Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden.
 • Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

niveau c2

 • Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen.
 • Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen.
 • Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken.

Wie hierover nog meer wil weten, kan terecht op de Nederlandse website www.erk.nl die nog volop in opbouw is.

23:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: vreemde talen | |

2007.07.02

Engels voor gevorderden

englishpageOp www.englishpage.com vind je een schat aan online oefenmateriaal in verband met het Engels. Deze website richt zich onder meer naar mensen die Engels leren als tweede taal.

Deze website biedt een ruim gamma aan interactief oefenmateriaal. Wie wil kan de wekelijkse lessen volgen en zo zijn kennis van het Engels verdiepen. Deze verdieping wordt op de website ondersteund door tal van thematische handboeken.

Daarnaast bevat de website ook een spraakkunst en verschillende vertalende woordenboeken (waaronder ook Nederlands-Engels en Engels-Nederlands), een verklarend woordenboek, een woordenboek met meer dan 350 onregelmatige Engels werkwoorden en woordenboeken van werkwoorden die in combinatie met een bijwoord of voorzetsel een specifieke betekenis krijgen.

Via de Leeskamer krijg je toegang tot een hele reeks van online dagbladen, tijdschriften, boeken, encyclopediën en bibliotheken. De Luisterkamer biedt je dan weer toegang tot allerhande radiozenders op het Internet. Jouw kennis van de woordenschat kan je testen met een tiental kruiswoordpuzzels.

Dit is slechts een greep uit het ruime aanbod van deze website. Je kan er nog veel meer vinden.

21:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: vreemde talen | |

2007.03.25

Leer Engels met de BBC World Service

BBC_Learning_English_1De World Service van de Britse BBC stelt een volledige website ter beschikking voor hen die Engels willen leren. Deze website kan gebruikt worden voor de lessen Engels in de klas of als ondersteuning van mensen die hun kennis van het Engels zelfstandig willen uitbreiden.

BBC_Learning_English_2Zoals je kunt zien in de schermafdruk hiernaast biedt de website voor elk wat wils. Je kan het Engels benaderen vanuit verschillende hoeken:

- vanuit de actualiteit (News English);
- vanuit de eigen interesse voor cultuur (Watch and Listen);
- vanuit een luisterspel (The Flatmates);
- vanuit het op peil houden van je kennis van de woordenschat en de grammatica (Grammar and Vocabulary);
- door het beluisteren van een webcast over het gebruik van het Engels (Webcast);
- vanuit spel of het afleggen van toetsen en examens (Quizzes and Exams);
- vanuit het gebruik van het Engels in een zakelijke context (Business English);
- vanuit het aanleren van het Engels als leerkracht (Teachers).

In alle onderdelen wordt er ruim aandacht besteed aan het beluisteren van correct Engels. Dit kan onder de vorm van een rechtstreekse luisterknop of onder de vorm van een mp3-bestand.

De rubriek voor leerkrachten is zeer aan te raden. Ze vinden er lesvoorbereidingen, materialen, en dergelijke die ze in hun lessen kunnen gebruiken.

BBC_Learning_English_3Een andere interessante rubriek is Communicate. Hier kan men voor verschillende dingen kiezen:

- deelnemen aan fora;
- een blog volgen;
- intekenen op een elektronische nieuwsbrief;
- Engels leren door met anderen een actueel thema te volgen ;
- uitwisselen van reisverhalen.

Tot slot vermeld ik nog dat het onderdeel over examenvaardigheden meer dan de moeite waard is. Niet in het minst omdat je de informatie schriftelijk krijgt maar ook kan beluisteren (rechtstreeks of via mp3).

16:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: vreemde talen | |

2007.03.18

Orthonet: spelling op zijn Frans

orthonetOp de Franse website Orthonet vind je alles wat je nodig hebt om correct Frans te schrijven. De website werd gemaakt door de Internationale raad voor de Franse taal te Parijs. De bedoeling van de website is zeer duidelijk:

- Een antwoord geven op alle vragen over de Franse taal.
- Het gebruik van het Frans bevorderen.
- De moeilijkheden die de gebruikers ondervinden, vooral op het gebied van de spelling, oplossen. Deze gebruikers moeten niet Franstalig zijn.
- De gebruikers laten gebruik maken van de deskundigheid van de website en de steeds beter wordende informatie.
ortholexique

Een zeer belangrijke rubriek is Lexique: tik een woord of werkwoord in de daarvoor voorzien ruimte en je krijgt de juiste schrijfwijze. Een zelfstandig naamwoord geef je steeds op in het enkelvoud, een bijvoeglijk naamwoord in de mannelijke vorm en een werkwoord in de infinitief.

Minstens even belangrijk is de rubriek Corrections. Van maandag tot vrijdag kun je teksten van maximum 1200 tekens doorsturen. Deze teksten worden dan voor je verbeterd. Kijk wel eerst de voorschriften na zodat je tekst niet geweigerd wordt. Deze dienst is gratis.

Andere interessante rubrieken zijn de spel- (van zeer eenvoudige tot zeer moeilijke spellen), de informatie- en de documentatierubriek.

Doorheen al de rubrieken is er één en dezelfde extra werkbalk aanwezig. De acht onderdelen ervan laten je toe om snel informatie op te zoeken over de juiste spelling:

- Nombres: de schrijfwijze van getallen.
- Conjugaisons: de vervoeging van de werkwoorden.
- Formants: de schrijfwijze van wetenschappelijke voorvoegsels.
- Participes Passés: de schrijfwijze van de voltooide deelwoorden.
- Infinitifs: de schrijfwijze van de infinitieven.
- Pluriels: het juiste gebruik van het meervoud.
- Orthographe nouvelle: schrijven volgens de nieuwe of aangepaste spelling van 1990.
- Liste: een alfabetische lijst van woorden waarvan de spelling werd aangepast.

Kortom: een niet te negeren naslagwerk!

20:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: vreemde talen | |

2007.03.11

Engels als tweede of derde taal...

learnenglishkidsBritisch Council is een internationale organisatie voor onderwijskansen en culturele relaties uit het Verenigde Koninkrijk. Met de website LearnEnglishkids willen ze het leren van Engels als tweede (of derde) taal bij kinderen bevorderen. Ze is gevuld met tal van spelletjes, liedjes, leesteksten en schrijfoefeningen die daarvoor kunnen gebruikt worden.

Deze website voorziet ook in een afzonderlijk deel voor ouders en leerkrachten met tips en voorbeelden om het materiaal te gebruiken.

23:45 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: vreemde talen | |