2007.06.15

Visueel-ruimtelijk leren

visual-spatial resourceIk sprak in deze weblog al eerder over visueel-ruimtelijk leren (Hoogbegaafdheid, ADHD en visuospatieel leren). Kinderen die visueel-ruimtelijk leren, denken meer in beelden dan in woorden. Ze leren veel beter door te zien dan door te horen en niet door te herhalen en in te drillen. Ze leren iets onmiddellijk in zijn geheel maar moeten eerst het geheel begrijpen voor ze de details kunnen leren. Eens ze dat totaalinzicht hebben, kennen ze het geleerde voor eens en altijd. Deze kinderen leren niet op de manier die men doorgaans in het onderwijs gebruikt: de stap-voor-stapmethode. Ze komen tot de juiste oplossingen zonder tussenstappen.

Op de website Visual-Spatial Resource wordt deze manier van leren uitvoerig besproken vanuit het standpunt van het kind, zijn ouder of zijn leerkracht. Dit alles wordt ondersteund door een groot aantal artikels die nagenoeg allemaal via deze website kunnen geraadpleegd worden.

23:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: visueel-ruimtelijk | |

2007.02.11

Hoogbegaafdheid, ADHD en visuospatieel leren

visuospatieelOp de website van The Institute for the Study of Advanced Development is er heel wat informatie samengebracht rond hoogbegaafdheid. Het visuospatiële leren komt ruim aan bod. Wat is het eigenlijk? Hoe ga je er als leerling mee om? Op welke manier geef je instructie? Dit zijn enkele vragen die een antwoord krijgen. Ook de relatie tussen ADHD en het visuospatiële leren komt aan bod.

Men gaat eveneens dieper in op de aanwezigheid van leerproblemen bij hoogbegaafde leerlingen. Het thema hoogbegaafdheid bij volwassenen krijgt ook een plaats.

12:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, visueel-ruimtelijk, adhd | |