2008.10.19

Zoek het maar uit!

Vraag:

 • figure thisWaarom is het deksel van een mangat in de weg rond en niet vierkant?

Dit is slechts één van de 80 wiskundige problemen die je vindt op de Amerikaanse website Figure This!. Elk van deze problemen is een uitdaging op zich en kan als verrijkingsstof voor meer begaafde kinderen gebruikt worden. Bij elke uitdaging hoort een bondige maar zeer duidelijke uitleg en een aantal extra redeneeropdrachten. Enkele interessante wiskundeweetjes vervolledigen het geheel.

Tip voor het beantwoorden van de vraag:

 • Het heeft iets te maken met diagonalen...

20:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: verrijkingsstof, hoogbegaafd, rekenen-wiskunde | |

2007.08.17

Verdiepingsleerstof voor hoogbegaafde leerlingen

Guidance on teaching the gifted and talentedDeze Britse website is integraal gewijd aan het begeleiden en onderwijzen van hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen. Wie interesse heeft in het verdiepen en/of verbreden van de leerstof voor hoogbegaafde kinderen, moet hier zeker een kijkje nemen.

De website maakt eerst en vooral onderscheid tussen algemene en vakspecifieke begeleidingstips. De algemene begeleidingstips beslaan verschillende thema's:

 • Hoe hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen herkennen?
 • Hoe een schoolbeleid voor hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen voeren?
 • Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de schooldirectie, de leerkrachten, de ouders, de leerlingen... ?
 • Hoe beheert men de voorzieningen en maatregelen voor hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen?
 • Hoe stemt men het onderwijs af op de noden van de lerenden?
 • Hoe bereidt men de overdracht van hoogbegaafde leerlingen voor?
 • Hoe bereidt men de overgang van hoogbegaafde leerlingen voor?
 • Enkele gevalsstudies.

Voor wie deze tips niet volstaan is er de sectie met de begeleidingstips per vak. Deze vakken zijn:

 • Engels
 • Wiskunde
 • Wetenschap
 • Ontwerp en technologie
 • ICT
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Moderne vreemde talen
 • Kunst en creatie
 • Muziek
 • Religie
 • Lichamelijke ontwikkeling

Voor elk van deze vakken heeft men de informatie nog eens verdeeld over een achttal categorieën:

 • Hoe een hoogbegaafde of getalenteerde leerling voor dit domein herkennen?
 • Hoe aan de noden van deze hoogbegaafde of getalenteerde leerling tegemoetkomen in een reguliere les (inclusie)?
 • Hoe les geven aan deze leerlingen.
 • Voorbeelden van klastaken waarbij aan de noden van de hoogbegaafde of getalenteerde leerling tegemoet gekomen wordt.
 • Activiteiten buiten de klas voor de hoogbegaafde of getalenteerde leerling.
 • Bronnen.
 • Hoe deze hoogbegaafde of getalenteerde leerling opvolgen en evalueren?
 • Voorbeelden van taken van hoogbegaafde of getalenteerde leerlingen.

Per vak kan je deze verschillende categorieën doornemen. Wat de website nog interessanter maakt is dat je ook één categorie kunt bekijken voor alle vakken.

16:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intelligentie, verrijkingsstof, differentiatie, getalenteerd, hoogbegaafd | |

2006.03.17

Verrijkingsstof wiskunde, alle niveaus

Nrich is een project dat in 1996 opgestart werd en zijn thuis heeft in de faculteit voor onderwijs van de universiteit van Cambridge en in het Centrum voor wiskundige wetenschappen. Deze website, die tevens een onderdeel is van het Millennium Mathematics Project, wordt elke maand voorzien van nieuwe inhoud. De vraagstukken worden zorgvuldig uitgekozen en voorbereid en voorzien van aanvullende en ondersteunende artikels, spelen en andere materialen.De doelen van dit project waren van meet af aan:

 • De ervaringen met wiskunde te verrijken door aan leerlingen van alle niveaus de gelegenheid te geven kennis te maken en te experimenteren met wiskundige ideeën.
 • Uitdagende activiteiten ter beschikking te stellen om studenten de kans te geven hun wiskundekennis uit te breiden.
 • Een gemeenschap te scheppen waar studenten mee verantwoordelijk zijn voor en ondersteund worden in hun eigen leerproces en waar inspanning en resultaat beloond worden.
 • Te voorzien in een laagdrempelige wiskundige databank..
 • Het gebruik van bestaande en nieuwe technologieën te onderzoeken om het leren en onderwijzen te verbeteren.

Ik grasduinde op deze Britse website en vond heel wat interessant materiaal. de inhoud blijft niet beperkt tot het basisonderwijs, maar bevat uitdagend materiaal voor alle opleidingsniveaus. De inhoud is zo gevarieerd dat je de website beter zelf verkent.

20:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, verrijkingsstof, rekenen-wiskunde | |