2012.01.07

Excellente brochure (hoog)begaafdheid

excellentie in ontwikkeling - handreiking (hoog)begaafdheidOp de website van de Nederlandse KPC-groep vond ik een brochure voor leerkrachten over (hoog)begaafde leerlingen in de klas. Met deze brochure wil de Nederlandse Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra  aan leerkrachten praktische informatie geven over (hoog)begaafdheid en concrete tips om deze leerlingen te helpen om hun talenten maximaal te ontplooien. De visie hierachter is dat de school en klas een zeer belangrijke en rijke stimulerende omgeving zijn waardoor talenten bij leerlingen zichtbaar worden.

De brochure draait rond de volgende vragen die leerkrachten zich geregeld stellen als het gaat over (hoog)begaafdheid:

 • Wat is (hoog)begaafdheid?
 • Welke factoren beïnvloeden (hoog)begaafdheid?
 • Hoe voelt het om (hoog)begaafd te zijn?
 • Hoe herken ik een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters?
 • Hoe organiseer ik het signaleren?
 • Hoe stel ik de onderwijsbehoefte van de (hoog)begaafde leerling vast?
 • Wat is onderpresteren?
 • Hoe begeleid ik (onderpresterende) (hoog)begaafde leerlingen?
 • Hoe ga ik om met ouders van (hoog)begaafde leerlingen?

Verwacht op deze vragen geen hoogdravende theoretische antwoorden. De auteur heeft deze theorie onmiddellijk vertaald naar de praktijk van de thuis-, klas- en schoolomgeving. Ze heeft de theorie omgezet in inzichten en aanbevelingen waarmee de leerkracht onmiddellijk in de klas aan de slag kan. Verwijzingen naar meer achtergrondinformatie vind je doorheen de tekst. Twee extra’s maken deze brochure bovendien tot een zeer leuke leerervaring: de kleurrijke en gevatte cartoons enerzijds en de bijkomende weetjes die je doorheen de brochure terugvindt in de kanariegele tekstkadertjes.

De brochure is gratis. Je kunt ze van het Internet halen via de website van de KPC-groep.

11:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, intelligentie, onderpresteren, ontwikkeling, ontwikkelingsvoorsprong, verrijking, zorg, zorgbeleid | |

2010.10.09

Bekina

bekinaBekina is één van de Vlaamse groepen die werken rond hoogbegaafdheid. Deze groep noemt zichzelf 'een werkgroep voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten'. Op hun sobere website vind je verschillende rubrieken, waarvan ik er enkele kort even onder de aandacht breng.

De rubriek algemene informatie beschijft de werking van de werkgroep. Je leert er wat de mensen uit deze werkgroep willen bereiken en hoe ze georganiseerd zijn.

In de rubriek verrijkingsleerstof vind je informatie over verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde kinderen. Het meeste in deze rubriek wijst zichzelf uit, maar sommige documenten, zoals het stappenplan, verdienen een extra woordje uitleg.

Een andere interessante rubriek is literatuur. Hier krijg je een mooi historisch overzicht van de belangrijkste werken over hoogbegaafdheid. We schrijven bewust 'historisch', omdat deze literatuurlijst maar gaat tot 2000 en er de afgelopen jaren toch wel belangrijke werken over hoogbegaafd zijn verschenen, zeker in de Angelsaksische landen. Een aanvulling is hier zeker noodzakelijk.

De werkgroep heeft ook een eigen tijdschrift dat vier maal per jaar verschijnt: de Bekina kroniek. OP de website vind je een overzicht van de artikels die daarin verschenen. Helaas zijn deze artikels niet online beschikbaar.

Deze website zou binnenkort vernieuwd worden. We kijken er al naar uit!

 

14:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, intelligentie, leerzorg, ontwikkeling, ontwikkelingsvoorsprong, verrijking, zorgbeleid, zorg | |

2008.04.19

Verrijkingsmateriaal voor hoogbegaafde kinderen

verrijkingsmateriaalMieke Van Kerkhove is begeleider zorg van de pedagogische begeleidingsdienst van de stad Gent. Van haar hand is de weblog hoogbegaafdleren.blogspot.com. Je vindt er haar besprekingen van verrijkingsmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen. Zowel de gekende als minder gekende materiaal komen aan bod. Dit zijn er alvast enkele:

 • Bouwmeester 
 • Juan Y Rosa 
 • Kien rekenen
 • Kwink!
 • Rekenmeesters
 • Set
 • Slim kan lezen
 • Sompact
 • Taalmeesters
 • Taaltoppers 

Deze weblog werd voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2007, maar de inhoud is nog altijd actueel. Uit zeer betrouwbare bron weet ik dat Mieke nog altijd zeer intensief bezig is met het thema hoogbegaafdheid.

21:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: verrijking, ontwikkeling, ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafd, intelligentie, zorgbeleid, leerzorg, zorg | |