2013.03.09

Kind en taal

kind en taal

De website Kind en Taal van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie schetst op een heel duidelijke manier de spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen. Je vindt er antwoorden op onder andere de volgende vragen:

Een website om geregeld te bezoeken!

14:16 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: logopedie, meertaligheid, spraakontwikkeling, spraakkprobleem, spreeknormen, spreekvaardigheid, spreken, taal, taalontwikkeling | |

2009.10.31

Over de motorische ontwikkeling en de leervaardigheden bij kinderen: een waarschuwing voor de 21e eeuw

23:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, ontwikkeling, leren, leerproblemen, adhd, gedragsproblemen, add, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, leerontwikkeling | |

2006.06.15

Taalontwikkeling

Deze Nederlandse website heeft de taalontwikkeling bij baby's, peuters en kleuters als onderwerp. In zes onderdelen krijgt men een grote hoeveelheid concrete - want voor ouders bedoelde - informatie.

In het eerste onderdeel Wat is taal? Gaat men dieper in op de taalinhoud (de woordenschat), de taalvorm (de zinsconstructie) en het taalgebruik. Het tweede onderdeel Kind en taal gaat uitgebreid in op hoe het kind leert praten en lezen en hoe de taalontwikkeling er uitziet op de volgende leeftijden:

- 0 tot 6 maanden
- 6 tot 12 maanden
- 1 jaar
- 18 tot 24 maanden
- 2 tot 3 jaar
- 3 tot 4 jaar
Het derde onderdeel Stimuleren geeft concreet aan hoe ouders de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

In het vierde onderdeel Testen wordt de Spraak en taal Normen Eerste Lijn vragenlijst (SNEL) voorgesteld. Deze lijst bestaat uit 14 vragen over de mijlpalen in de normale taalontwikkeling. Deze lijst kan men op de website zelf invullen. Deze vragenlijst is het resultaat van het doctoraatsverhandeling die door Margreet Luinge aan de universiteit van Groningen werd gemaakt en is bedoeld als een screeningsinstrument. Deze vragenlijst is nog niet uitgetest op grote groepen kinderen. Wetenschappers weten nog niet precies of de conclusie bij alle kinderen klopt. Om te bepalen of de taalontwikkeling van een kind goed verloopt is daarom de mening van een deskundige voorlopig nog nodig.
Het vijfde deel Meer over taal geeft een overzicht van bronnen waar men meer kan te weten komen over de taalontwikkeling of waar men met concrete vragen terecht kan.

In het laatste deel Advies en hulp geeft men kort aan waar men terecht kan voor bijkomend onderzoek.

21:18 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, taalontwikkeling | |