2006.03.21

Hoogbegaafde gevoelens

Supporting Emotional Needs of the Gifted, afgekort als SENG heeft als doel een omgeving te creëren waarin hoogbegaafde kinderen en volwassenen, in al hun verscheidenheid, zichzelf begrijpen en aanvaarden en door hun familie, school, werkom-geving en gemeengeschap aanvaard, gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund worden.

De website bevat heel wat informatie over allerlei aspecten van dit thema, en wordt voortdurend verder aangevuld.  Zeker de sectie met verwijzingen naar de literatuur en direct van het web te halen artikels is echt de moeite waard. Enkele titels van artikels zijn:

  • Sensitiviteit: een tweesnijdend zwaard voor de puber en het jong volwassen kind.
  • De ontwikkeling van een gevoelsvocabularium.
  • Afrekenen met mythes over de socio-emotionele ontwikkeling van het kind.
  • De ontwikkeling van de identiteit bij hoogbegaafde kinderen: morele gevoeligheid.
  • Hoogbegaafde kinderen met aandachtsproblemen: feit of fictie?

19:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, sensitief | |