2015.11.23

Als een ramp de school treft

als een ramp de school treft - omgaan met calamiteiten in het onderwijsGraag vestig ik jullie op een zeer interessante brochure die door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met de al even Nederlandse KPC groep werd ontwikkeld over het omgaan met rampen op school.

In deze brochure, die je gratis van het Internet kunt afhalen door op de afbeelding hiernaast te klikken, vind je heel wat nuttige informatie waarmee een school direct aan de slag kan.

De gebeurtenissen waar de brochure op betrekking heeft zijn:

 • levensbedreigende situaties;
 • sterven na ziekte;
 • plotselinge dood;
 • (poging) tot zelfdoding;
 • seksueel geweld;
 • moord;
 • gezinsmoord;
 • geweld op school;
 • calamiteiten in en buiten de schooltijd.

Heel interessant is het hoofdstukje over het gebruik van de sociale media.

Zonder meer een echte aanrader!

22:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: crisis, crisismanagement, geweld, moord, rampen, rouw, rouwverwerking, seksueel geweld, zelfdoding | |

2009.03.08

Werkgroep Verder voor Nabestaanden na Zelfdoding

Werkgroep Verder is een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG – VVI), Tele-Onthaal, Similes, CAW - Slachtofferhulp, Centrum ter Preventie van Zelfmoord, Centra voor Morele Dienstverlening en tal van nabestaanden - ervaringsdeskundigen. Deze werkgroep wil de belangen van nabestaanden na zelfdoding behartigen door initiatieven voor en door nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen te coördineren, te organiseren of te ondersteunen. De werkgroep heeft als doel om de maatschappij te sensibiliseren, de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema 'rouw na zelfdoding' bespreekbaar te maken in onze samenleving.

Naast een rubriek met informatie over de werkgroep vind je op de startpagina ook verschillende startpunten om de informatie op de website te bekijken, startpunten die gericht zijn op een bepaalde doelgroep:

 • Jonge kinderen
 • Tieners
 • Volwassenen
 • Helpers
 • Pers

Je vindt op de startpagina eveneens de rubriek In de kijker waarin belangrijke informatie extra aandacht krijgt en een overzicht van alle gespreksgroepen in Vlaanderen.

Op de diverse fora kunnen ouders, hulpverleners, kinderen en tieners met elkaar in contact komen en ervaringen en vragen met elkaar uitwisselen. Verder vind je er ook informatie over de activiteiten en realisaties van de werkgroep.

Een website om grondig door te nemen!

13:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rouw, zelfdoding, rouwverwerking | |

2008.08.31

De sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs

sociaal emotioneelHet nationale expertisecentrum voor leerplanontwikkeling uit Nederland maakte deze databank aan met informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in het basisonderwijs. De twee belangrijkste rubrieken van deze website zijn de volgende:

 • werken aaneen positief sociaal emotioneel klimaat: deze rubriek ondersteunt de leerkracht bij het stimuleren van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen. Thema's die aan bod komen zijn:
  • zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • gevoelens van zichzelf en anderen
  • inleven in de ander
  • waarden en normen
  • conflictsituaties oplossen
  • relaties en seksualiteit
 • omgaan metsociaal-emotionele problemen: deze rubriek geeft de leerkracht praktische hulp bij het omgaan met sociaal-emotionele problemen in de klas. Problemen die aan bod komen zijn:
  • concentratieproblemen
  • hyperactiviteit
  • faalangst
  • sociale angst en sociaal isolement
  • depressiviteit
  • pesten
  • agressie en geweld
  • mishandeling en seksueel misbruik
  • verdriet en rouw

Per thema of probleem is er altijd een informatieve tekst. Daarin wordt uitgelegd waar het over gaat en wat de leerkracht kan doen. Om misverstanden te voorkomen worden alle begrippen uitgelegd of geïllustreerd (deze uitleg of illustratie wordt getoond in een informatievenster bij de woorden die in het roze gemarkeerd zijn. Dit venster kun je lezen door op het icoontje na deze gemarkeerde woorden te klikken). Bij elke tekst wordt er verwezen naar bronnen die de leerkracht kan gebruiken en naar andere onderdelen van de website die er verband mee houden.

Toch mag je de rubriek schoolportretten niet zonder meer overslaan. Je vindt er voorbeelden van een goede praktijk die zeer verrijkend zijn. De rubriek downloads bevat concrete maatregelen (momenteel enkel de afsprakenslang) die van het net kunnen gehaald worden.

2007.08.23

Vraag het aan de Netdokter

netdokterOp deze Nederlandse website kunnen leerlingen en studenten van 12 tot 18 jaar terecht met hun vragen over gezondheid, het eigen lichaam, relaties en seks, piekeren en problemen en genotsmiddelen. De Netdokter beantwoordt deze vragen en houdt ze op deze website bij onder de vijf voornoemde categorieën. De verschillende categorieën worden aangevuld met links naar andere relevante websites of artikels en berichten over de actualiteit.

Deze website is een waardevol initiatief: vragen die jongeren soms moeilijk stellen kunnen hier toch een antwoord krijgen. Ook voor professionele hulpverleners is dit een goede plek om te weten te komen wat er bij de jongeren over bepaalde thema's leeft.

19:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gezondheid, seksualiteit, lichaamsbeleving, lichaamsverzorging, drugs, alchohol, roken, genotsmiddelen, depressie, faalangst, pesten, rouwverwerking, zorg | |

2006.02.04

Nogmaals rouwverwerking

Deze website van Riet Fiddelaers-Jaspers is nog in aanbouw. Toch kun je er al heel wat te weten komen over de Nederlandse rouwconsulente. De opbouw en de inhoudstafel van de website laat alvast veel goeds verwachten. Regelmatig opvolgen door op de afbeelding te klikken!

22:48 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rouwverwerking | |

Rouwverwerking

Riet Fiddelaers-Jaspers is waarschijnlijk dé deskundige voor het Nederlands sprekende gebied rond rouw en rouwverwerking bij kinderen en jongeren. Door op de afbeelding te klikken kom je op haar website waarop je heel wat interessante informatie kan vinden over haar werk in het algemeen en over rouw in het bijzonder.

22:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rouwverwerking | |