2010.08.08

Dyscalculie

dyscalculie

Wie op zoek is naar degelijke informatie over dyscalculie kan zeker op deze website terecht. De auteur is er in geslaagd om een goed overzicht van de problematiek te geven. Je dient wel te weten dat deze website sinds 2005 niet meer werd bijgewerkt. De meest recente inzichten kun je hier dus niet vinden.

De website heeft een aantal interessante rubrieken die ik even onder de aandacht wil brengen. Zo geeft de rubriek welbevinden een mooi beeld van de impact die dyscalculie op het kind heeft. Om de soorten dyscalculie op de website te kunnen weergeven is de auteur te rade gegaan bij Tom Braams. Deze indeling sluit aan bij wat we kennen van Annemie Desoete. In de rubrieken diagnose en begeleiding zie je dat de auteur het onderwerp goed bestudeerd heeft. Zo heeft hij onder andere aandacht op de signalen van dyscalculie op kleuterleeftijd, waarbij hij veel verder gaat dan de klassieke Piaget-thema's. Lees hier zeker ook het stukje valkuil. Onder de rubriek tips vind je enkele sticordimaatregelen en aandachtspunten. Ouders die hun kind willen ondersteunen vinden onder de rubriek suggesties enkele goede voorstellen.

 Een zinvolle website

23:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyscalculie, leerproblemen, rekenen-wiskunde, rekenproblemen | |

2010.01.24

Leer- en gedragsproblemen

leerproblemen en gedragsproblemenOp http://leerproblemen-en-gedragsproblemen.nl vind je heel wat nuttige verwijzingen naar andere websites over leer- en gedragsproblemen. Deze website is een initiatief van de Nederlandse hulpverleningsorganisatie Molendrift. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring op het gebied van leer- en gedragsproblemen. De website biedt een overzicht van websites met kwalitatief goede informatie over leer- en gedragsproblemen. Trouwe lezers van deze blog zullen heel veel van de aangehaalde websites zeker herkennen.

Toch maar even grasduinen!

2010.01.17

Alle scholen in beweging

alle scholen in bewegingIn Nederland werkt men momenteel zeer intensief aan de verbetering van het reken- en taalonderwijs. Aanvankelijk gebeurde dat in pilootscholen. Nu stelt de Nederlandse Raad voor het Primair Onderwijs de verworvenheden uit de aanvankelijke pilootprojecten via de website www.allescholeninbeweging.nl ter beschikking van alle andere scholen die niet konden deelnemen aan één van de pilootprojecten.

In de rubriek Aanpakken kunnen ze op zoek gaan naar voorbeelden van kansrijke aanpakken op het gebied van het taal- en rekenonderwijs. Via de rubriek Schoolvoorbeelden krijgen ze toegang tot een gegevensbestand van voorbeelden van een goede praktijk dat ze op verschillende manieren kunnen doorzoeken. Ze kunnen die voorbeelden inkijken en bepaalde concrete materialen uit die voorbeeldscholen van het net plukken.

Een zeer interessante rubriek is Documenten. Hierin kunnen de geïnteresseerde scholen onder andere kwaliteitskaarten in verband met het reken- en taalonderwijs consulteren.

Al bij al een zeer inspirerende website waarvoor je zeker de tijd moet nemen om ze grondig te verkennen.

22:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, onderwijskwaliteit, rekenen-wiskunde | |

2009.10.17

Kennisbank Wiskunde

kennisbank wiskundeIn de Kennisbank Wiskunde kunnen leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs allerlei informatie vinden over Wiskunde. Deze Kennisbank Wiskunde is in eerste instantie bedoeld voor leerkrachten (en leerkrachten in opleiding) van het secundair onderwijs. Aangezien ze ook gekoppeld werd aan de Kennisbank Wiskunde voor het basisonderwijs, is ze een ideale toegangspoort voor alle leerkrachten. Je kunt de Kennisbank Wiskunde doorzoeken:

 • op thema
 • via de inhoudstafel van de schoolboeken (werkte niet op het moment dat dit bericht geschreven werd)
 • via de woordenlijst
 • via een vrije zoekopdracht

Bij elk van deze doorzoekmogelijkheden kun je de onderwijsniveaus aanduiden waarvoor je iets zoekt:

Gewoon uitproberen is de boodschap. De inhoud is te rijk en te uitgebreid om in dit korte bericht te bespreken.

17:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen-wiskunde | |

2009.08.02

Wiki reken-wiskundeonderwijs

wiki reken-wiskundeonderwijsDe wiki reken-wiskunde onderwijs is een initiatief van het Nederlandse Freudenthal Instituut voor didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen. Je vindt er heel wat informatie over het reken-wiskunde onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook meer specifiek onderzoeksgegevens, reken- en wiskundespellen, lesmateriaal en professionele informatie. Je kunt deze verzameling op verschillende manier doorzoeken. Gebruik daarvoor de thematische indeling van de hoofdpagina.

 • algemeen
 • inhaalslag rekenen
 • domeinen
 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepskolom
 • hoger onderwijs
 • onderzoek
 • leraren
 • ICT
 • overig

De wiki lijkt een beetje stilgevallen. Toch is het een plaats die door iedereen met interesse voor rekenen en wiskunde moet bezocht worden.

17:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: didactiek, rekenen-wiskunde | |

2009.06.27

Kinderen leren rekenen

kinderen leren rekenenDe Nederlandse website Kinderen leren rekenen staat - hoe kan het ook anders - helemaal in het teken van het rekenen. Deze website bevat tal van tips, spellen, hersenkrakers en ideeën om het rekenonderwijs aantrekkelijker te maken. Een paar rubrieken verdienen extra aandacht.

In de rubriek Nieuwe rekenmethoden worden nieuwe methoden voorgesteld. Je krijgt de analyse van de methode door de Nederlandse CED-groep en kunt er recensies lezen. Voor zover beschikbaar vind je er ook andere informatie over deze rekenmethodes.

De rubriek In de klas is een verzameling leuke lesideeën, breinbrekers, spellen, liedjes, verhalen en gedichten. Leerkrachten kunnen er ook aan rekenen gerelateerde vragen stellen. Ik geef een tweetal voorbeelden:

De rubriek Voor ouders bevat een aantal leuke en handige tips om thuis met kinderen rond rekenen bezig te zijn. Ik geef een tweetal voorbeelden:

Een bezoekje meer dan waard!

17:21 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen-wiskunde | |

2009.05.22

NVORWO, wat is dat?

nvorwo

NVORWO staat voor Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs. Het is een algemene en onafhankelijke vakvereniging die het reken- en wiskundeonderwijs aan leerlingen van 6 tot 14 jaar wil bevorderen. Deze vereniging biedt onderdak aan mensen met verschillende achtergronden en opvattingen: aan theoretici en practici, aan ontwikkelaars en begeleiders en vooral ook aan leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Deze vereniging geeft twee tijdschriften uit, Panama-Post en het meer bekende Volgens Bartjens. Een aantal rubrieken op hun website (inhoudelijk de meest interessante) zijn dan ook voorbehouden voor de lezers van Volgens Bartjens en leden van de vereniging zelf.

De vereniging is ook bekend door de uitgave van het boek Dyscalculie in discussie. Dit boek bevat artikels over dyscalculie die geschreven werden door Vlaamse en Nederlandse leden van een expertgroep ad hoc die door de vereniging werd opgericht. Het werd uitgegeven bij Van Gorcum.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief en worden dan op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op het vlak van het reken- en wiskunde onderwijs.

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen, rekenproblemen, dyscalculie, rekenen-wiskunde | |

2008.10.26

De geschiedenis van de wiskunde

Op YouTube vond ik een leuk animatiefilmpje over de geschiedenis van het rekenen. Ik wou het jullie niet onthouden, ook al is het in het Engels.

 

21:42 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen-wiskunde | |

2008.10.19

Zoek het maar uit!

Vraag:

 • figure thisWaarom is het deksel van een mangat in de weg rond en niet vierkant?

Dit is slechts één van de 80 wiskundige problemen die je vindt op de Amerikaanse website Figure This!. Elk van deze problemen is een uitdaging op zich en kan als verrijkingsstof voor meer begaafde kinderen gebruikt worden. Bij elke uitdaging hoort een bondige maar zeer duidelijke uitleg en een aantal extra redeneeropdrachten. Enkele interessante wiskundeweetjes vervolledigen het geheel.

Tip voor het beantwoorden van de vraag:

 • Het heeft iets te maken met diagonalen...

20:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: verrijkingsstof, hoogbegaafd, rekenen-wiskunde | |

2008.08.24

Kinderkrant dyslexie

kinderkrant dyslexieTom Braams maakte op zijn website een hoekje vrij waar hij het op kinderniveau heeft over dyslexie. Deze informatie kan gebruikt worden om aan een kind uit het lager of secundair onderwijs uit te leggen wat dyslexie eigenlijk is (oorzaak, gevolgen, ...). Het kind zelf kan deze informatie ook gebruiken om een werkstuk te maken over dyslexie of om in een spreekbeurt te verwerken en aan de klasgenoten uit te leggen wat dyslexie nu eigenlijk is. Daarnaast geeft deze website ook heel wat nuttige tips over het leren met dyslexie en over dyscalculie. Kortom: de moeite van het bezoeken meer dan waard.