2013.02.22

Cyberpesten | 2

Wat je rond cyberpesten in het basisonderwijs kunt doen, komt in het volgende filmpje aan bod:

17:45 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: cyberpesten, digitaal pesten, leraar24, pesten | |

2013.02.15

Cyberpesten | 1

Op het Nederlandse Leraar24 vond ik een interessant dossier over cyberpesten op school. Daarbij hoorde het volgende filmpje, dat je zeker moet bekijken:

17:45 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: cyberpesten, digitaal pesten, leraar24, pesten | |

2010.09.05

Dossier Pesten

dossier pesten - nederlands jeugdinstituutHet Nederlandse Jeugdinstituut, het expertisecentrum over jeugd en opvoeding heeft een heel degelijk dossier over Pesten uitgewerkt. Het dossier bestaat uit vier hoofdrubrieken.

In de rubriek Probleemschets lees je wat pesten is, hoe vaak het voorkomt en wat de gevolgen ervan zijn. Onder het hoofdstukje Risicofactoren kom je meer te weten over de kenmerken van het slachtoffer, de dader en de omgeving die het risico op pesten en gepest worden groter maken.

De rubriek Beleid is niet zo relevant voor Vlaanderen omdat het voor het grootste deel verwijst naar de Nederlandse situatie. In het hoofdstukje Internationaal beleid echter verwijst men naar een programma uit het Verenigd Koninkrijk om pesten binnen en buiten de school te voorkomen. Het programma heet Safe from bullying: Guidance and training resources for tackling bullying outside schools en kan gratis van het Internet gehaald worden via http://www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/resources-and-pr....

Interessant is ook de rubriek Praktijk die helemaal in het teken staat van het voorkomen en terugdringen van pesten. Je vindt er onder andere een overzicht van enkele anti-pestprogramma's en enkele concrete richtlijnen.

Zoals de naam het zelf zegt, lijst de rubriek Meer informatie onder andere boeken en websites op die je kunt raadplegen als je nog meer wenst te weten.

21:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: geweld, pesten, zinloos geweld | |

2010.01.31

Moed - Kinderen tegen zinloos geweld

moed - kinderen tegen zinloos geweldMoed is een informatieve website voor kinderen over pesten en gepest worden. Ze kwam er op initiatief van de Nederlandse Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld. Het thema pesten staat centraal. Kinderen kunnen gratis lid worden van deze website.

De impact van deze kinderwebsite blijkt uit de rubriek Kidsacties. Hierin vind je een indrukwekkend overzicht van acties die kinderen zelf ondernomen hebben tegen pesten op school. Meer dan de moeite waard!!! Onder de rubriek Pesten zit heel wat informatie over dit thema verborgen. Je vindt er ook een hele reeks concrete tips. Maar de website gaat ruimer dan pesten alleen. Onder de rubriek Zinloos geweld vind je informatie over onder andere:

 • verbaal geweld
 • lichamelijk geweld
 • psychisch geweld
 • seksueel geweld
 • wapengeweld

Kinderen die een spreekbeurt over pesten willen houden kunnen er ook terecht voor een gratis informatiepakket.

11:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: pesten, geweld, zinloos geweld, fysiek geweld, verbaal geweld, seksueel geweld, wapengeweld, psychisch geweld | |

2010.01.24

Leer- en gedragsproblemen

leerproblemen en gedragsproblemenOp http://leerproblemen-en-gedragsproblemen.nl vind je heel wat nuttige verwijzingen naar andere websites over leer- en gedragsproblemen. Deze website is een initiatief van de Nederlandse hulpverleningsorganisatie Molendrift. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring op het gebied van leer- en gedragsproblemen. De website biedt een overzicht van websites met kwalitatief goede informatie over leer- en gedragsproblemen. Trouwe lezers van deze blog zullen heel veel van de aangehaalde websites zeker herkennen.

Toch maar even grasduinen!

2008.08.31

De sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs

sociaal emotioneelHet nationale expertisecentrum voor leerplanontwikkeling uit Nederland maakte deze databank aan met informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in het basisonderwijs. De twee belangrijkste rubrieken van deze website zijn de volgende:

 • werken aaneen positief sociaal emotioneel klimaat: deze rubriek ondersteunt de leerkracht bij het stimuleren van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen. Thema's die aan bod komen zijn:
  • zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • gevoelens van zichzelf en anderen
  • inleven in de ander
  • waarden en normen
  • conflictsituaties oplossen
  • relaties en seksualiteit
 • omgaan metsociaal-emotionele problemen: deze rubriek geeft de leerkracht praktische hulp bij het omgaan met sociaal-emotionele problemen in de klas. Problemen die aan bod komen zijn:
  • concentratieproblemen
  • hyperactiviteit
  • faalangst
  • sociale angst en sociaal isolement
  • depressiviteit
  • pesten
  • agressie en geweld
  • mishandeling en seksueel misbruik
  • verdriet en rouw

Per thema of probleem is er altijd een informatieve tekst. Daarin wordt uitgelegd waar het over gaat en wat de leerkracht kan doen. Om misverstanden te voorkomen worden alle begrippen uitgelegd of geïllustreerd (deze uitleg of illustratie wordt getoond in een informatievenster bij de woorden die in het roze gemarkeerd zijn. Dit venster kun je lezen door op het icoontje na deze gemarkeerde woorden te klikken). Bij elke tekst wordt er verwezen naar bronnen die de leerkracht kan gebruiken en naar andere onderdelen van de website die er verband mee houden.

Toch mag je de rubriek schoolportretten niet zonder meer overslaan. Je vindt er voorbeelden van een goede praktijk die zeer verrijkend zijn. De rubriek downloads bevat concrete maatregelen (momenteel enkel de afsprakenslang) die van het net kunnen gehaald worden.

2007.11.18

Waarden en normen in het basisonderwijs

waarden en normenDe website www.waarden.org maakt deel uit van de multimediale leeromgeving die in Nederland ontwikkeld wordt voor de toekomstige leerkrachten basisonderwijs. Zoals de naam het zegt, is ze helemaal gewijd aan het thema waarden en normen in het onderwijs.

In de onderwijswerkplaats worden er allerlei materialen en lessuggesties in verband met waarden en normen samengebracht. Je vindt er onder andere verhalen, liedjes, spellen en allerlei beeldmateriaal. Bij de lessuggesties worden er thema's aangehaald zoals pesten, helpen en regels. Deze werkplaats is nog in volle uitbouw, dus regelmatig bezoeken is de boodschap.

De rubriek studielandschap is verdeeld in een zevental studiehoeken en biedt heel wat studie- en verdiepingsmateriaal. Er zijn onder andere verwijzingen naar andere websites rond waarden en normen, een verzameling artikels en een compilatie van belangrijke documenten te vinden.

Verder is er ruimte voor discussie over het thema waarden en normen en een plaats waar je recente berichten kunt raadplegen.

22:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: pesten, waarden, normen | |

2007.08.23

Vraag het aan de Netdokter

netdokterOp deze Nederlandse website kunnen leerlingen en studenten van 12 tot 18 jaar terecht met hun vragen over gezondheid, het eigen lichaam, relaties en seks, piekeren en problemen en genotsmiddelen. De Netdokter beantwoordt deze vragen en houdt ze op deze website bij onder de vijf voornoemde categorieën. De verschillende categorieën worden aangevuld met links naar andere relevante websites of artikels en berichten over de actualiteit.

Deze website is een waardevol initiatief: vragen die jongeren soms moeilijk stellen kunnen hier toch een antwoord krijgen. Ook voor professionele hulpverleners is dit een goede plek om te weten te komen wat er bij de jongeren over bepaalde thema's leeft.

19:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gezondheid, seksualiteit, lichaamsbeleving, lichaamsverzorging, drugs, alchohol, roken, genotsmiddelen, depressie, faalangst, pesten, rouwverwerking, zorg | |

2007.01.06

Thematische website over pesten

pestennetOp www.pesten.net vind je een website over het thema "Pesten". Deze website mikt zowel op Nederland als op Vlaanderen. Je vindt er uitgebreide informatie over pesten, gericht naar vier belangrijke doelgroepen:

- leerlingen
- ouders
- school
- werk

Voor elk van de vier doelgroepen wordt er steeds uitgebreide en specifieke informatie gegeven over wat er kan of moet gedaan worden, wat de aandachtspunten zijn, waar er extra informatie is te vinden en dergelijke meer.

Zeer interessant is de Kidscorner. Je vindt er onder meer kleurplaten, spelletjes, plaatjes, banners voor websites en een heuse bibliografie over het thema pesten.

Deze website werd opgestart door de Stichting Europees Expertisecentrum voor Veiligheid. Bob van der Meer is de grote man achter deze stichting. Hij is een psycholoog met heel wat expertise in verband met leerlingenbegeleiding.

15:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: pesten | |