2012.11.25

Zich inleven in autisme

In het volgende filmpje is Prof. Dr. Herbert Roeyers van de Universiteit Gent aan het woord. Aan de hand van concrete voorbeelden probeert hij een beeld te geven van wat een autismespectrumstoornis kan zjn:

10:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, herbert roeyers, informatieverwerking, pdd-nos | |

2012.01.15

Recente inzichten over autisme

Een lezing om toch even tijd voor te maken!

17:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, pdd-nos | |

2011.06.11

Hoe eenzaam kan iemand met ASS zijn?

To the world you may be one person
but to one person you may be the world... 

16:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, eenzaamheid, pdd-nos, sociaal isolement, sociale ontwikkeling | |

2010.05.15

Picto Selector

picto selectorAanvankelijk was ik van plan om het te reserveren voor mijn vrienden op Facebook, maar iets dat zo goed is als Picto Selector moet ik gewoon doorgeven aan zo veel mogelijk mensen. Omdat ontelbaar veel kinderen er beter van worden.

Waar gaat het over? Picto Selector is een programma dat geschreven werd door Martijn van der Kooij, een Nederlandse software-ontwikkelaar. Hij schreef het voor zijn vrouw zodat die gemakkelijk schema's voor hun jongste zoon kon maken. Met het programma kun je rechtstreeks allerlei schema's maken en afdrukken voor iedereen die nood heeft aan structuur en voorspelbaarheid. Of je maakt er communicatiebladen mee voor mensen die zich niet of onvoldoende kunnen uitdrukken. Het programma zelf bevat duizenden pictogrammen, waaronder deze van het Belgische Sclera, het Britse Straight-Street  en het Aragonese (Spaanse) ARASAAC en kan met eigen pictogrammen aangevuld worden. Bovendien is het helemaal gratis!

Dankzij Picto Selector hoef je niet langer omslachtig te werk te gaan als je structuur- en/of communicatiebladen wilt maken. Geen knip-en-plakwerk meer, geen moeizame integratie meer van pictogrammen in een tekstverwerkingsprogramma. Het programma doet dit allemaal voor jou!

Bovenop dit alles is er ook een gebruikersgroep. Hier kan je ervaringen met het programma en zelf gemaakte structuur- en/of communicatiekaarten met elkaar uitwisselen. Via een postlijst houdt Martijn van der Kooij jou graag op de hoogte van nieuwe versies van het programma.

Dit programma bewijst eens te meer dat topkwaliteit niet altijd duur moet betaald worden. Allen daarheen!

2008.10.12

Meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis

mcddDe meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis of McDD (Multiple-complex Developmental Disorder) verschijnt geleidelijk aan meer en meer in de literatuur. Het is een stoornis die verwant is aan PDD-NOS en tot op heden nog vaak als zodanig benoemd wordt.

Het zou hier in feite eerder gaan om een syndroom, omdat men stoornissen ziet op drie verschillende domeinen, te weten:

  • stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en in de ontwikkeling van sociale relaties
  • stoornissen in de gevoelsregulatie
  • denkstoornissen

Op de Belgische website http://www.mcdd.be kan men alvast terecht als men meer informatie wenst over deze ontwikkelingsstoornis. Je vindt er de adressen van diagnosecentra, verwijzingen naar andere websites over McDD en een mogelijkheid tot lotgenotencontact via chat. Een prima startplaats voor iedereen die meer wil weten over deze ontwikkelingsstoornis.

12:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkelingsstoornis, autisme, ass, autismespectrum, mcdd, ontwikkeling, pdd-nos | |

2008.10.04

Participate!

participate

De vzw Participate! werd in 2006 opgericht toen Mobistar zich in het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en in lijn met zijn missie wilde inzetten voor een sociaal project. Dit project richtte zich op kinderen met autisme. Het werd (en wordt nog steeds) uitgewerkt samen met de twee grote ouderverenigingen (Vlaamse Vereniging Autisme en L'Association de Parents pour l'Epanouissement des Personnes avec Autisme)en de zeven referentiecentra voor autismespectrumstoornissen.

De vzw stelt zich als doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren door informatie beschikbaar te stellen, hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering. Hun website moet een referentiepunt worden voor iedereen die juiste en degelijke informatie zoekt over autisme. Deze informatie wordt dan ook gecontroleerd door een wetenschappelijk comité.

De website zal, eens ze afgewerkt is, bestaan uit drie grote onderdelen. In het eerste deel Autisme begrijpen vind de geïnteresseerde lezer nu al informatie over wat autisme eigenlijk is, over het leven met autisme, een verklaring van de gebruikte termen en overzicht van de mogelijke oorzaken van autisme. Deze informatie is helder geschreven en verdeeld over meerdere kleinere hoofdstukjes.

Het tweede grote deel zal strategieën aanreiken om de communicatie, het beheer van de vrije tijd, het gedrag en dergelijke te verbeteren.Dit deel komt weldra op het Internet.  Het derde deel is nog volop in ontwikkeling en zal een een praktische gids zijn voor het als ouder vinden en doorgeven van informatie in verband met het autisme van zijn kind.

Op de startpagina vind je momenteel ook heel interessante informatie. Zeer instructief zijn de 19 video's die men kan bekijken en die telkens over een bepaald aspect van autisme gaan. Ze laten je toe je te verplaatsen in de wereld van een persoon met een autisme. Ook de portretten van personen met een autisme werken zeer verhelderend. De brochure Autisme, een ontdekkingstocht van de vzw is zeer sterk. Je kunt ze via de startpagina gratis van het net halen. Wie meer wil weten over de mensen achter Participate! moet zeker ook hun portretten doorlezen.

Wie bepaalde woorden en begrippen niet begrijpt kan de woordenlijst op de website raadplegen.

Nu al een absolute aanrader!

De term autisme moet je in dit stukje begrijpen als de verzamelnaam voor alle autismespectrumstoornissen.

21:44 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autismespectrum, autisme, ass, asperger, pdd-nos, ontwikkelingsstoornis | |

2008.09.21

Sclera - Pictogrammen

sclera - pictogrammenDe website Sclera en de honderden pictogrammen die er op te vinden zijn, zijn ontstaan vanuit een centrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap. Deze pictogrammen worden getekend door Bart Serrien en gratis in drie talen ter beschikking gesteld. Momenteel staan er op de website 3491 pictogrammen verdeeld over 37 categorieën.

Binnen het onderwijs kunnen veel van deze pictogrammen gebruikt worden als visuele ondersteuning van kinderen die voorspelbaarheid en structuur nodig hebben, zoals bijvoorbeeld kinderen met een autismespectrumstoornis. Al deze digitale pictogrammen zijn op de website snel doorzoekbaar. Dit kan op alfabet of op categorie. Wie deze pictogrammen wil gebruiken op de computer kan ze allemaal gratis van de website halen. Een absolute aanrader.

2008.03.09

Autisme journaal

autisme journaalDeze website is opgesteld in de vorm van een weblog en bevat heel wat informatie over autismespectrumstoornissen. Naast korte en actuele berichten vind je er ook meer uitgebreide artikels over heel wat thema's zoals het gebruik van medicatie, het recht op verhoogde kinderbijslag, de sterke kanten van autisme en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Verder vind je er ook meer algemene informatie over onder andere de normale taalontwikkeling van kinderen, het buitengewoon onderwijs en dergelijke meer.

Deze website biedt heel wat toegankelijke informatie voor ouders. Ook leerkrachten en begeleiders die beroepsmatig met het fenomeen te maken krijgen kunnen hier de eerste informatie opdoen alvorens dieper op het onderwerp in te gaan. Voor hen zal de informatie op deze website echter niet altijd volstaan.

11:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autismespectrum, adhd, ass, autisme, asperger, pdd-nos, add, ontwikkelingsstoornis | |