2013.10.11

Over het Finse onderwijs

Eerder had ik het op deze blog al over het onderwijs in Finland. De leerlingen daar scoren op het Pisa-onderzoek bij de besten. De mensen achter tvklasse gingen uitzoeken waarom dit zo is. Hun bevindingen legden ze vast in het onderstaande filmpje.

Lees zeker ook het artikel Punten geven is bij wet verboden.

21:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: finland, onderwijsbeleid, onderwijskwaliteit, onderwijsresearch, onderwijssysteem, tvklasse | |

2012.12.16

Onderwijs in Finland

Het is al meermaals gebleken: het Finse onderwijssysteem behoort tot de succesrijkste ter wereld. In het volgende filmpje horen we Pasi Sahlberg, de pleitbezorger van dat Finse onderwijs. Hij beschrijft het Finse onderwijssysteem en legt daarbij de nodige accenten.

20:44 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: finland, onderwijsbeleid, onderwijskwaliteit, onderwijsresearch, onderwijssysteem, pasi sahlberg | |

2012.12.08

John Hattie - Visible learning|Effective methods

09:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: evidence based, john hattie, onderwijsresearch | |

2012.11.30

John Hattie - Visible learning|Disasters and below average methods

Wie in het onderwijs spreekt over evidence based werken, kent zeker en vast Robert Marzano, wiens werk vertaald werd door het Nederlandse Bazalt. Iemand die soortgelijk onderzoek doet, maar wiens werk nog niet in het Nederlands is vertaald, is de Australiër John Hattie. We laten hem hier vandaag en de komende weken aan het woord.

21:04 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: evidence based, john hattie, onderwijsresearch | |

2012.11.03

Wim Van den Broeck over de kracht van onderwijzen

En nu nog Frank Vandenbroucke terug als minister van onderwijs!

2010.05.30

Wetenschappelijk (onderwijs)onderzoek in Vlaanderen

fris onderzoeksportaal"Weet jij of er in Vlaanderen wetenschappelijk onderzoek gebeurt naar...?". Dit is een vraag die collega's mij af en toe stellen. Met de FRIS-gegevensbank krijg je daar alvast een heel goed zicht op. FRIS staat voor Flanders Research Information Space. Je kunt deze gegevensbank op verschillende manier doorzoeken:

Aangezien deze gegevensbank alle het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek te registreren, beslaat ze alle vakgebieden. Daarom is het beter om gericht te zoeken. Gericht zoeken kun je door de verwijzingen hierboven te gebruiken, of te zoeken op een bepaalde onderzoeker. Het zoeken op organisatie is nogal omslachtig, maar dat merk je vanzelf als je het eens probeert.

In een tijd waar het evidence based werken ook in het onderwijs aan belang toeneemt, is deze gegevensbank zeker een goed hulpmiddel. Ze wordt ook voortdurend aangevuld!

12:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijsresearch, evidence based | |

2008.01.26

Exit: New Horizons for Learning

new horizons for learningIn 2006 hield het internationale onderwijsnetwerk New Horizons for Learning na 26 jaar op te bestaan. Al die tijd was het netwerk een voortrekker op het gebied van de onderwijsvernieuwing. Het ging actief op zoek naar succesvolle onderwijsstrategieën, gaf deze bekendheid en hielp ze implementeren. De resultaten van dit netwerk werden geborgd op de website www.newhorizons.org die op het Internet zal aanwezig blijven. Alle informatie werd ondergebracht in zeven categorieën die telkens rijk gedocumenteerd zijn met onmiddellijk te consulteren artikels, literatuurlijsten en relevante internetverwijzingen:

  • Teaching and Learning Strategies: Informatie over enkele van de best gedocumenteerde en onderzochte onderwijs- en leerstrategieën die studenten toelaten om met nog meer succes te leren. Aan bod komen onder andere de theorie van de meervoudige intelligentie en de instrumentele verrijking.
  • Perspectives on the Future: Hier werd er nagedacht over de beste manier om onszelf en onze studenten voor te bereiden op een toekomst die moeilijk te voorspellen is. Met de nadruk op de actieve rol die iedereen moet spelen om de mensheid op een positieve koers te houden.
  • Transforming Education: Welke mogelijkheden hebben we om nieuwe onderwijssystemen en leergemeenschappen te maken voor de studenten van vandaag die de volwassenen van morgen worden. Welke veranderingen moeten we aanbrengen zodat het voor elke student mogelijk wordt om succes te behalen? 
  • News from the Neurosciences: Over de bevindingen van de neurowetenschappen en de implicaties ervan op het leren.
  • Special Needs/Inclusion: Iedereen heeft een andere manier van leren. Sommigen worden meer uitgedaagd dan anderen. In deze rubriek vind men informatie voor leerkrachten en ouders van studenten met fysieke, emotionele en cognitieve beperkingen. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de noden van hoogbegaafde leerlingen, omdat deze noden nog te vaak niet onderkend worden.
  • Lifelong Learning: Leren is een levenslange opdracht. Leren geeft het leven zin en zorgt ervoor dat een mens mentaal, fysisch en emotioneel blijft groeien.
  • Student Voices: Studenten geven zelf aan wat er voor hen wel en niet werkt in verband met leren op school en in andere omgevingen. Daarnaast wordt er gekeken hoe studenten meer betrokken kunnen worden bij hun eigen leren.

Daarnaast vind je op de website ook nog de verzameling van alle nieuwsbrieven (50 in totaal!) die het netwerk gedurende haar bestaan uitgaf.