2013.10.11

Over het Finse onderwijs

Eerder had ik het op deze blog al over het onderwijs in Finland. De leerlingen daar scoren op het Pisa-onderzoek bij de besten. De mensen achter tvklasse gingen uitzoeken waarom dit zo is. Hun bevindingen legden ze vast in het onderstaande filmpje.

Lees zeker ook het artikel Punten geven is bij wet verboden.

21:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: finland, onderwijsbeleid, onderwijskwaliteit, onderwijsresearch, onderwijssysteem, tvklasse | |

2012.12.16

Onderwijs in Finland

Het is al meermaals gebleken: het Finse onderwijssysteem behoort tot de succesrijkste ter wereld. In het volgende filmpje horen we Pasi Sahlberg, de pleitbezorger van dat Finse onderwijs. Hij beschrijft het Finse onderwijssysteem en legt daarbij de nodige accenten.

20:44 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: finland, onderwijsbeleid, onderwijskwaliteit, onderwijsresearch, onderwijssysteem, pasi sahlberg | |

2010.01.17

Alle scholen in beweging

alle scholen in bewegingIn Nederland werkt men momenteel zeer intensief aan de verbetering van het reken- en taalonderwijs. Aanvankelijk gebeurde dat in pilootscholen. Nu stelt de Nederlandse Raad voor het Primair Onderwijs de verworvenheden uit de aanvankelijke pilootprojecten via de website www.allescholeninbeweging.nl ter beschikking van alle andere scholen die niet konden deelnemen aan één van de pilootprojecten.

In de rubriek Aanpakken kunnen ze op zoek gaan naar voorbeelden van kansrijke aanpakken op het gebied van het taal- en rekenonderwijs. Via de rubriek Schoolvoorbeelden krijgen ze toegang tot een gegevensbestand van voorbeelden van een goede praktijk dat ze op verschillende manieren kunnen doorzoeken. Ze kunnen die voorbeelden inkijken en bepaalde concrete materialen uit die voorbeeldscholen van het net plukken.

Een zeer interessante rubriek is Documenten. Hierin kunnen de geïnteresseerde scholen onder andere kwaliteitskaarten in verband met het reken- en taalonderwijs consulteren.

Al bij al een zeer inspirerende website waarvoor je zeker de tijd moet nemen om ze grondig te verkennen.

22:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, onderwijskwaliteit, rekenen-wiskunde | |

2007.08.31

Onderwijs en ouders

tripleoooOp de website www.onderwijsenouders.nl, bekend onder het logo Triple OOO vind je een instrument dat scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gebruiken om de relevante factoren in de driehoek school, omgeving en ouders voor de eigen organisatie in kaart te brengen. Op deze manier kunnen ze vaststellen of de relaties in deze driehoek moeten verbeterd worden. 

De kwaliteit van de opvoedings- en leerresultaten van de leerlingen wordt immers bepaald door de kwaliteit van de onderwijsgevenden, van de ouders/verzorgers en van de fysieke kwaliteit van de directe leefomgeving in de buurt of de wijk. In dat proces zijn er drie belangrijke ketens:

  1. De schoolketen: van kleuterschool tot voortgezet onderwijs.
  2. De dagketen: de volledige dagbesteding van de kinderen: van voorschoolse opvang over school naar vrijetijdsbesteding.
  3. De zorgketen: van eerstelijnszorg tot de derdelijnszorg.

Niet alleen de verschillende schakels van elke keten moeten kwaliteitsvol zijn, ook de aaneensluiting tussen de schakels onderling moet van goede kwaliteit zijn.

Individuele personen kunnen gratis het evaluatieinstrument invullen en krijgen onmiddellijk feedback per e-mail. Scholen kunnen een eigen account aanvragen en dit voor de ganse school plannen. Ze kunnen de vragenlijst ook op maat samenstellen.

De website bevat ook een mediatheek waar allerlei materialen kunnen uitgewisseld worden. Daarnaast vind je er ook praktijkvoorbeelden, tips en een lijst van andere kwaliteitsinstrumenten die een aanvulling kunnen zijn op het Triple OOO instrument.

Triple OOO is een initiatief van CPS onderwijsontwikkeling en advies.

22:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: zelfevaluatie, onderwijskwaliteit | |

2007.01.26

Kwapo-tverdorie

kwapoToeval of niet, maar Kwapo Netwerk houdt ook op te bestaan. Het was een Nederlands landelijk netwerk dat als doel had de kwaliteitszorg in het basisonderwijs te bevorderen. Het netwerk was een initiatief van het cps.

Naast bijeenkomsten gaf het netwerk ook gedurende een aantal jaren een nieuwsbrief uit. De materialen van deze bijeenkomsten en de nieuwsbrieven zijn voorlopig nog ter beschikking op de website. Wie deze materialen en nieuwsbrieven nog wil consulteren, kan ze dus maar beter van de website afhalen.

Nieuwsbrieven vind je hier.
De materialen van de netwerkdagen vind je hier.

23:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijskwaliteit | |

2007.01.22

Het project Q*Primair is gestopt...

qprimairQ*Primair was een project rond kwaliteitszorg in het basisonderwijs. Het werd gedragen door een tiental Nederlandse onderwijsorganisaties. Het uitgangspunt van het project was dat scholen zelf de verantwoordelijkheid droegen voor de kwaliteit van hun product. Q*Primair wilde de scholen helpen om een kwaliteitszorgsysteem uit te bouwen.

Het project voorzag onder andere in navorming, kwaliteitsdagen en een platform voor kwaliteitscoƶrdinatoren. Het gaf een beoordeling uit van de in Nederland meest gebruikte kwaliteitszorginstrumenten. De materialen die Q*Primair ontwikkelde en gebruikte vind je nog steeds op de website. In hun slotpublicatie vind je al de ervaringen van het project gebundeld. Het is een 'Digitale werkmap kwaliteitszorg' geworden die je gratis kan downloaden op deze plaats. Je vindt in deze map het hele denkkader. Je kan de map lezen als een soort stappenplan dat van niets begint en eindigt met het borgen van de gevonden kwaliteit.

De website is een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met onderwijskwaliteit.

21:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijskwaliteit | |

2006.05.19

Kwaliteitsonderwijs voor migrantenkinderen

Dit is de gemeenschappelijke startpagina van twee websites die het hebben over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen van migranten en seizoenarbeiders in de Verenigde Staten van Amerika.

De eerste website gaat over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen in het algemeen, de tweede website gaat over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen met specifieke problemen.

Naast algemene informatie vind je op beide websites ook concrete materialen. Een website die nog volop in ontwikkeling is en zeker boeiend genoeg is om in te grasduinen.

20:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijskwaliteit | |