2008.08.31

De sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs

sociaal emotioneelHet nationale expertisecentrum voor leerplanontwikkeling uit Nederland maakte deze databank aan met informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in het basisonderwijs. De twee belangrijkste rubrieken van deze website zijn de volgende:

 • werken aaneen positief sociaal emotioneel klimaat: deze rubriek ondersteunt de leerkracht bij het stimuleren van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen. Thema's die aan bod komen zijn:
  • zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • gevoelens van zichzelf en anderen
  • inleven in de ander
  • waarden en normen
  • conflictsituaties oplossen
  • relaties en seksualiteit
 • omgaan metsociaal-emotionele problemen: deze rubriek geeft de leerkracht praktische hulp bij het omgaan met sociaal-emotionele problemen in de klas. Problemen die aan bod komen zijn:
  • concentratieproblemen
  • hyperactiviteit
  • faalangst
  • sociale angst en sociaal isolement
  • depressiviteit
  • pesten
  • agressie en geweld
  • mishandeling en seksueel misbruik
  • verdriet en rouw

Per thema of probleem is er altijd een informatieve tekst. Daarin wordt uitgelegd waar het over gaat en wat de leerkracht kan doen. Om misverstanden te voorkomen worden alle begrippen uitgelegd of geïllustreerd (deze uitleg of illustratie wordt getoond in een informatievenster bij de woorden die in het roze gemarkeerd zijn. Dit venster kun je lezen door op het icoontje na deze gemarkeerde woorden te klikken). Bij elke tekst wordt er verwezen naar bronnen die de leerkracht kan gebruiken en naar andere onderdelen van de website die er verband mee houden.

Toch mag je de rubriek schoolportretten niet zonder meer overslaan. Je vindt er voorbeelden van een goede praktijk die zeer verrijkend zijn. De rubriek downloads bevat concrete maatregelen (momenteel enkel de afsprakenslang) die van het net kunnen gehaald worden.

2007.11.18

Waarden en normen in het basisonderwijs

waarden en normenDe website www.waarden.org maakt deel uit van de multimediale leeromgeving die in Nederland ontwikkeld wordt voor de toekomstige leerkrachten basisonderwijs. Zoals de naam het zegt, is ze helemaal gewijd aan het thema waarden en normen in het onderwijs.

In de onderwijswerkplaats worden er allerlei materialen en lessuggesties in verband met waarden en normen samengebracht. Je vindt er onder andere verhalen, liedjes, spellen en allerlei beeldmateriaal. Bij de lessuggesties worden er thema's aangehaald zoals pesten, helpen en regels. Deze werkplaats is nog in volle uitbouw, dus regelmatig bezoeken is de boodschap.

De rubriek studielandschap is verdeeld in een zevental studiehoeken en biedt heel wat studie- en verdiepingsmateriaal. Er zijn onder andere verwijzingen naar andere websites rond waarden en normen, een verzameling artikels en een compilatie van belangrijke documenten te vinden.

Verder is er ruimte voor discussie over het thema waarden en normen en een plaats waar je recente berichten kunt raadplegen.

22:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: pesten, waarden, normen | |