2008.02.10

Kleur bekennen

kleur bekennenDe organisatie Kleur bekennen wil Mondiale Vorming en Actief Wereldburgerschap promoten in het basis-, secundair en hoger onderwijs.  Via Mondiale Vorming en Actief Wereldburgerschap krijgt een leerling meer inzicht in de wereld en in de globalisering. De bedoeling is dat zijn horizon verruimd wordt en hij genuanceerder naar het Zuiden gaat kijken. Wat er toe moet leiden dat zijn solidartiteit groter wordt.

Op de website van deze organisatie vind je alle informatie die je nodig hebt, overzichtelijk verdeeld over verschillende rubrieken.

  • Wat is Kleur Bekennen: informatie over de organisatie en haar aanbod.
  • Zoek in ons aanbod: een gegevensbestand met alle informatie over activiteiten, materialen, nascholingen, organisaties en dergelijke meer die gericht én op onderwijsniveau kan doorzocht worden.
  • Financiële ondersteuning: informatie en criteria over een eventuele financiële ondersteuning van schoolprojecten.
  • Inspiratie: voorbeelden van goede praktijk, themadossiers, internetadressen en nog veel meer...
  • Nascholing & Fora: een overzicht van het aanbod om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten.
  • Contact: een overzicht van de verschillende contactadressen van de organisatie.

Op de website vind je verder ook nog een kalender van de verschillende activiteiten, een inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, een mogelijkheid voor organisaties om zich aan te melden en een verslag van het congres dat door de organisatie georganiseerd werd.

18:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intercultureel, multicultureel, diversiteit | |

2008.01.05

Belangrijk: het Europese jaar van de interculturele dialoog

jaar van de interculturele dialoog2008 is uitgeroepen tot het Europese jaar van de interculturele dialoog. Hiermee wil men de interculturele dialoog promoten als een instrument om de Europese burgers, maar ook alle andere mensen die in de Europese unie wonen, aan deze kennis en vaardigheden te helpen die ze nodig hebben om met een meer open en complexere culturele omgeving om te kunnen gaan. Daarnaast wil men de Europese burgers er bewust van maken dat het heel belangrijk is een actief burgerschap te ontwikkelen dat open staat voor de wereld, met respect voor de culturele diversiteit en gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en normen.

Interculturele dialoog draagt bij tot:

  • een wederzijds begrip en een betere samenleving
  • het verkennen van de voordelen van de culturele diversiteit
  • het stimuleren van een actief Europees burgerschap en een gevoel van Europeër te zijn

In het kader van dit jaar gaan er verschillende activiteiten door die zich in het bijzonder richten op jongeren, maar die ook benadeelde sociale groepen er zullen bij betrekken.

Waarom dit bericht in een onderwijsblog? Omdat het een opdracht is voor elke onderwijsvorm om de interculturele dialoog te bevorderen. Interculturele dialoog kan maar slagen als men eerst op een onbevooroordeelde manier met de diverse culturen kan kennismaken. Tegelijk is het een opdracht van het onderwijs om bestaande vooroordelen actief tegen te gaan en te bedwingen door objectieve informatie. Niemand, of het nu een individu of een groep is, heeft immers het recht zichzelf uit te roepen tot de norm. En laten we eerlijk zijn: dit komt niet alleen voor in een ethnische vorm, maar ook in sociale, religieuze, economische, politieke, ... vormen.

Onderwijs is kinderen leren oordelen, niet je eigen vooroordelen overbrengen op kinderen!

15:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intercultureel, multicultureel, diversiteit | |