2011.10.08

Meervoudige intelligentie op school

Eerder had ik het op deze webpagina al over Howard Gardner en zijn theorie over de meervoudige intelligentie. In haar reeks Proeftuinen maakte TVklasse een filmpje over een school die het gedachtengoed van Gardner volledig in haar werking integreert. Je kunt het hieronder bekijken.

09:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: howard gardner, intelligentie, meervoudige intelligentie, mi, tvklasse | |

2010.03.27

25 jaar Meervoudige Intelligentie

Op 26 januari 2010 sprak Howard Gardner gedurende meer dan anderhalf uur over zijn theorie over de Meervoudige Intelligentie. Dit naar aanleiding van de 25e verjaardag ervan. Ga zitten in jouw luie stoel en beluister hoe het allemaal ontstond.

Howard Gardner gaf deze toespraak voor de Harvard Graduate School of Education in Cambridge, Massachussets (VS).

19:57 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intelligentie, meervoudige intelligentie, mi, howard gardner | |

2010.03.21

Meervoudige intelligentie: de stem van de Meester

Je bent voor of tegen de theorie van de meervoudige intelligentie. Maar of je het wilt of niet, ze deed de afgelopen jaren haar intrede in het onderwijs. Reden genoeg om de Meester zelf, Howard Gardner, op deze blog aan het woord te laten.

12:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intelligentie, meervoudige intelligentie, mi, howard gardner | |

2008.01.26

Exit: New Horizons for Learning

new horizons for learningIn 2006 hield het internationale onderwijsnetwerk New Horizons for Learning na 26 jaar op te bestaan. Al die tijd was het netwerk een voortrekker op het gebied van de onderwijsvernieuwing. Het ging actief op zoek naar succesvolle onderwijsstrategieën, gaf deze bekendheid en hielp ze implementeren. De resultaten van dit netwerk werden geborgd op de website www.newhorizons.org die op het Internet zal aanwezig blijven. Alle informatie werd ondergebracht in zeven categorieën die telkens rijk gedocumenteerd zijn met onmiddellijk te consulteren artikels, literatuurlijsten en relevante internetverwijzingen:

  • Teaching and Learning Strategies: Informatie over enkele van de best gedocumenteerde en onderzochte onderwijs- en leerstrategieën die studenten toelaten om met nog meer succes te leren. Aan bod komen onder andere de theorie van de meervoudige intelligentie en de instrumentele verrijking.
  • Perspectives on the Future: Hier werd er nagedacht over de beste manier om onszelf en onze studenten voor te bereiden op een toekomst die moeilijk te voorspellen is. Met de nadruk op de actieve rol die iedereen moet spelen om de mensheid op een positieve koers te houden.
  • Transforming Education: Welke mogelijkheden hebben we om nieuwe onderwijssystemen en leergemeenschappen te maken voor de studenten van vandaag die de volwassenen van morgen worden. Welke veranderingen moeten we aanbrengen zodat het voor elke student mogelijk wordt om succes te behalen? 
  • News from the Neurosciences: Over de bevindingen van de neurowetenschappen en de implicaties ervan op het leren.
  • Special Needs/Inclusion: Iedereen heeft een andere manier van leren. Sommigen worden meer uitgedaagd dan anderen. In deze rubriek vind men informatie voor leerkrachten en ouders van studenten met fysieke, emotionele en cognitieve beperkingen. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de noden van hoogbegaafde leerlingen, omdat deze noden nog te vaak niet onderkend worden.
  • Lifelong Learning: Leren is een levenslange opdracht. Leren geeft het leven zin en zorgt ervoor dat een mens mentaal, fysisch en emotioneel blijft groeien.
  • Student Voices: Studenten geven zelf aan wat er voor hen wel en niet werkt in verband met leren op school en in andere omgevingen. Daarnaast wordt er gekeken hoe studenten meer betrokken kunnen worden bij hun eigen leren.

Daarnaast vind je op de website ook nog de verzameling van alle nieuwsbrieven (50 in totaal!) die het netwerk gedurende haar bestaan uitgaf.

2006.05.01

Meervoudige intelligentie in de klas

Dit is een onderdeel van een ruimere website die de theorie van de meervoudige intelligentie in de vorm van een workshop uitlegt. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de implementatie van de theorie in de klas. Je krijgt antwoord op onder andere de volgende vragen:

- Hoe pas ik de theorie toe in mijn klas?
- Hoe kan ik gemakkelijk beginnen?
- Voor welke uitdagingen kan ik te staan komen?
- Hoe kan ik de vorderingen van de leerlingen vastleggen?Door op de afbeelding hiernaast de klikken kan je online een leuk testje doen om te kijken welke soort (soorten) intelligentie bij jou sterk aangesproken worden.

Men mag echter niet vergeten dat deze theorie niet algemeen aanvaard wordt en dat er vanuit een aantal hoeken scherpe kritiek op wordt geformuleerd.

21:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intelligentie, meervoudige intelligentie, mi, howard gardner | |

Meervoudige intelligentie

Howard Gardner is de man achter de theorie van de meervoudige intelligentie. Op zijn webpagina's kan je enkele van zijn artikels downloaden en vind je een aantal verwijzingen naar projecten en pagina's die ook over meervoudige intelligentie handelen.

20:55 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intelligentie, meervoudige intelligentie, mi, howard gardner | |