2011.10.23

Exit leerzorgkader

nieuwsbrief leren 81.pngIn mijn eerste Nieuwsbrief Leren van het nieuwe schooljaar, gaf ik mijn analyse van het mislukken van het leerzorgkader en enkele bedenkingen bij de dringende beleidsmaatregelen die de minister zal nemen.

Aangezien ik naar aanleiding van deze nieuwsbrief honderden positieve reacties kreeg en slechts door één iemand - die trouwens dringend een snelcursus begrijpend lezen moet volgen - gekapitteld werd, wil ik hem aan jullie niet onthouden.

Interesse om hem te lezen? Klik dan op de afbeelding hiernaast!

20:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerzorg, leerzorgkader | |

2011.09.11

Het leerzorgkader is dood. Lang leve het gefrustreerde kind!

Lees eerst deze tekst: http://www.klasse.be/vandaag/files/file/20110906_Terugkop.... Het leerzorgkader is dood. En waarschijnlijk ook voor goed begraven. De redenen?

  • leerzorg,leerzorgkader,opinieEen onvoldoende draagvlak, zowel tussen de twee resonantiegroepen als binnen de resonantiegroepen zelf. In het verleden deed ik al naar aanleiding van verschillende gelegenheden de oproep om de rangen te sluiten. Nog te vaak hebben we rond bepaalde thema's verschillende belangen- en drukkingsgroepen die eigenlijk niet bereid zijn om met elkaar in dialoog te gaan, omdat ze alle overtuigd zijn van het eigenste grote gelijk. Dit maakt het voor een overheid altijd gemakkelijk om het verdeel-en-heersprincipe toe te passen.
  • Vragen bij de juridisch-technische uitwerking waaronder het te gebruiken instrumentarium en het werken met doelgroepen. Nog maar recentelijk heb ik op verschillende plaatsen aangetoond dat Vlaanderen een bijna onoverbrugbaar tekort aan betrouwbare, valide, gestandaardiseerde en genormeerde tests heeft. Zelfs in die mate dat de protocollen Prodia (www.prodiagnostiek.be) volgens mij momenteel niet bruikbaar zijn. Het naar elkaar blijven kijken en continu geweegklaag van de terzake deskundige organisaties draagt hier niet bij tot een snelle oplossing van dit probleem. En het werken met doelgroepen? Sorry, maar uit de clusterwerking van Nederland had iedere verstandige Vlaming intussen de noodzakelijke lessen kunnen trekken.
  • Er is onvoldoende vertrouwen om het leerzorgkader met een basisdecreet te verankeren en dit nadien via aanbouwdecreten verder vorm te geven. De samenhang tussen alle elementen moeten in z’n geheel kunnen beoordeeld worden en de impact op het onderwijskundige, organisatorische en personele vlak moeten vooraf ingeschat kunnen worden op basis van objectieve gegevens. Was men vergeten om een 'milieu-effectenrapport' te bestellen misschien?
  • De budgetaire implicaties. Dat het leerzorgkader een dure zaak ging zijn, was van bij het begin duidelijk. Hoe heeft men dit van overheidswege niet kunnen voorzien?

Aan iedereen die heeft bijgedragen tot de mislukking van het leerzorkader: stel niets uit naar de toekomst, maar neem NU jullie verantwoordelijkheid. En die doekjes voor het bloeden? Kom zeg!

09:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerzorg, leerzorgkader, opinie | |

2007.11.12

School Inclusie Meter

school inclusie meterschool inclusie meter rapportDe conceptnota Leerzorg van de Vlaamse minister voor onderwijs brengt het inclusief onderwijs heel dichtbij. Kinderen zullen immers veel minder snel en in een kleiner aantal naar het buitengewoon onderwijs verwezen worden. De drempel naar leerzorgniveau III ligt relatief hoog. Ze zullen dan ook moeten opgevangen worden in het reguliere onderwijs.

Scholen moeten zich tijdig afvragen hoe ze tegenover dat inclusief onderwijs staan, wat ze al bereikt hebben en op welke vlakken ze eventueel nog inspanningen moeten doen. Dit is zeer belangrijk omdat inclusief onderwijs een zaak is van het volledige schoolteam en toch heel wat eisen stelt.

Het Nederlandse Seminarium voor Orthopedagogiek heeft een website ontwikkeld waarop scholen voor zichzelf kunnen nagaan hoever ze staan op het vlak van inclusie. Dit door een vragenlijst in te vullen die peilt naar de 7 pijlers van inclusief onderwijs, met name: authentiek leren, authentiek onderwijzen, samenwerken, planmatig werken, flexibel curriculum, toegankelijke ruimten en afgestemde materialen. De vragenlijst die de scholen daarbij helpt, vind je op http://ict.feo.hvu.nl/sim/maken.html. Voor 35 activiteiten die met inclusief onderwijs te maken hebben, moet de school aangeven voor hoeveel procent (0%, 25%, 50%,75% of 100%) ze dit al gerealiseerd heeft.

Wanneer men klaar is, wordt het resultaat berekend. De antwoorden worden geïnterpreteerd in functie van de verschillende inclusiepijlers. Op die manier kan de school niet alleen globaal zien waar ze staat op het vlak van inclusief onderwijs, maar ook uitzoeken waar de werkpunten liggen. De resultaten kunnen ook gebruikt worden als aanleiding om met het hele team een gesprek te voeren rond inclusief onderwijs en het nieuwe leerzorgkader Tegelijkertijd kunnen er noden in verband met de professionalisering van het schoolteam in kaart gebracht worden.

23:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: inclusie, leerzorg, leerzorgkader, zorg, zorgbeleid | |