2011.09.16

Over onzichtbare bomen in het zorgbos

Je kunt het niet ontkennen. Het aantal diagnoses van leer- en ontwikkelingsproblemen is de afgelopen jaren zeer fors toegenomen. Toegegeven, we weten er meer over dan vroeger. Het is ook normaal dat je iets pas herkent als je weet dat het bestaat.

Helaas is het zo dat het zorgbos al die verschillende bomen niet langer kan slikken. Het staat nog slechts open voor bepaalde zeer grote bomenfamilies. Kleinere bomenfamilies vinden er weinig of geen plaats. Ook omdat de groep mensen die zich erom bekommeren heel klein is. 

Als er een lid van die kleine bomenfamilies dan toch in het zorgbos binnen raakt, is het meestal omdat hij zich vermomd heeft als een lid van een van de grotere families. Hij krijgt dan tenminste zorg, ook al is het niet direct de zorg die hij nodig heeft.

Daarom: stop de overdiagnosticering van leer- en ontwikkelingsproblemen zodat we het zorgbos kunnen uitdunnen en ruimte geven aan die kleine bomenfamilies zodat zij hun eigen zelve kunnen zijn en geen andere vorm moeten aannemen.

... iemand met Tourette zou geen diagnose van ASS moeten krijgen om beroep te kunnen doen op extra ondersteuning...

... iemand met epilepsie zou geen diagnose van DCD moeten krijgen om beroep te kunnen doen op extra ondersteuning...

... iemand met...

Daarom:

19:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gedragsproblemen, leerproblemen, ontwikkelingsprobleem, ontwikkelingsstoornis, zorg, zorgbeleid | |

2010.10.17

Documentaire over studeren met dyslexie

Prof. Dr. Annemie Desoete maakte me attent op de documentaire ‘Studeren met dyslexie’ en bijbehorende brochure over dyslexie. Beiden kun je vinden op www.dyslexie.ugent.be. De documentaire duurt iets langer dan een half uur en brengt een positieve boodschap. Ze vertelt het verhaal van jonge professionals met dyslexie die hun studies aan de universiteit volbrachten en mooie carrières uitbouwden. Tegelijk krijg je een overzicht van het onderzoek rond dyslexie vandaag. Ik bekeek deze documentaire voor jullie en was vanaf het eerste moment geboeid. Dit komt omdat het een realistische documentaire geworden is zonder franjes en valse beloftes. Niet alleen de diversiteit aan theorieën passeert de revue, ook de diversiteit aan verschijningsvormen van dyslexie en mogelijke maatregelen wordt aangekaart. Speciale aandacht gaat terecht naar het creatieve en probleemoplossende denken van een aantal dyslectici. Op de website vind je ook de brochure die bij de DVD hoort. Deze gaat net iets verder dan de inhoud van de documentaire. Zo staat ze ook uitgebreid stil bij de comorbiditeit bij dyslexie en het zorgkader van het hoger onderwijs.

De documentaire en de bijhorende brochure zijn ongetwijfeld het beste dat de afgelopen jaren in Nederland en Vlaanderen over dyslexie is verschenen! Je kunt hieronder alvast de trailer bekijken.

2010.08.08

Dyscalculie

dyscalculie

Wie op zoek is naar degelijke informatie over dyscalculie kan zeker op deze website terecht. De auteur is er in geslaagd om een goed overzicht van de problematiek te geven. Je dient wel te weten dat deze website sinds 2005 niet meer werd bijgewerkt. De meest recente inzichten kun je hier dus niet vinden.

De website heeft een aantal interessante rubrieken die ik even onder de aandacht wil brengen. Zo geeft de rubriek welbevinden een mooi beeld van de impact die dyscalculie op het kind heeft. Om de soorten dyscalculie op de website te kunnen weergeven is de auteur te rade gegaan bij Tom Braams. Deze indeling sluit aan bij wat we kennen van Annemie Desoete. In de rubrieken diagnose en begeleiding zie je dat de auteur het onderwerp goed bestudeerd heeft. Zo heeft hij onder andere aandacht op de signalen van dyscalculie op kleuterleeftijd, waarbij hij veel verder gaat dan de klassieke Piaget-thema's. Lees hier zeker ook het stukje valkuil. Onder de rubriek tips vind je enkele sticordimaatregelen en aandachtspunten. Ouders die hun kind willen ondersteunen vinden onder de rubriek suggesties enkele goede voorstellen.

 Een zinvolle website

23:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyscalculie, leerproblemen, rekenen-wiskunde, rekenproblemen | |

2010.08.01

Werkwoordspelling: een handig hulpmiddel

d of t

In 1992 publiceerde het toenmalige ABB-verzekeringen in gedrukte vorm een beslissingsschema uit in verband met de werkwoordspelling: Schrijf ik nu d(d) of t(t). Dit gebeurde in samenwerking met het Vliebergh-Senciecentrum van de Katholieke Universiteit Leuven en het Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven.

Dit beslissingsschema is nog altijd beschikbaar op het Internet. Je kunt het daar rechtstreeks raadplegen, maar je kunt het ook van het Internet afhalen en, indien gewenst, zelf afdrukken.

Doen!

11:27 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen, nederlands, spellen, spellingproblemen, taal, werkwoorden, werkwoordspelling | |

2010.05.23

Ralfilezen

ralfilezenUit de handleiding: RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig veel te traag blijven lezen. Het lezen versnelt en automatiseert niet. Het AVI-niveau blijft (vrijwel) stilstaan; de vorderingen beslaan minder dan twee AVI instructieniveaus per jaar. Herhaalde presentatie van korte, op elkaar gelijkende woorden leidt vaak niet of nauwelijks tot verbetering van het lezen van de betreffende woorden. Opvallend is dat langere woorden met een complexe orthografische structuur vaak relatief minder problemen opleveren dan korte woorden.

Het programma is door Anneke Smits (Opleidingen Speciale Onderwijszorg Hogeschool Windesheim Zwolle) ontleend aan een aantal wetenschappelijke onderzoeken (Stahl, Meyer en Felton, Rasinsky, Weinstein en Cooke, National Reading Panel, Furr). De naam is niet zomaar gekozen: hij draagt de basisprincipes van deze methodiek in zich:

 • Repeated
 • Assisted
 • Level
 • Feedback
 • Interactie

Bij deze methodiek is er sedert 2008 een website gemaakt, www.ralfilezen.nl. Het doel van deze website is het verzamelen en aanbieden van goede teksten die voor het ralfilezen kunnen gebruikt worden. Momenteel zijn er al 150 teksten beschikbaar, geordend in de volgende categorieën:

Daarnaast vind je er de handleiding en een woordje uit bij de verschillende aspecten van deze methode.

Wie zich lid maakt van deze website - en dat is helemaal gratis - kan zelf teksten of interessante websites aan www.ralfilezen.nl toevoegen.

21:57 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, dyslexie, leerproblemen, didactiek, leesproblemen, methodiek, ralfi | |

2010.01.24

Leer- en gedragsproblemen

leerproblemen en gedragsproblemenOp http://leerproblemen-en-gedragsproblemen.nl vind je heel wat nuttige verwijzingen naar andere websites over leer- en gedragsproblemen. Deze website is een initiatief van de Nederlandse hulpverleningsorganisatie Molendrift. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring op het gebied van leer- en gedragsproblemen. De website biedt een overzicht van websites met kwalitatief goede informatie over leer- en gedragsproblemen. Trouwe lezers van deze blog zullen heel veel van de aangehaalde websites zeker herkennen.

Toch maar even grasduinen!

2009.12.23

ADDitude

additudeOnlangs ontdekte ik deze website waar je heel wat nuttige informatie kunt vinden over AD(H)D. ADDitude is een Amerikaans tijdschrift dat AD(H)D en leerstoornissen als thema heeft. De kwaliteit van de artikels wordt bewaakt door een wetenschappelijk panel. Onzin zul je er dus niet direct op vinden. De website bij dit tijdschrift vertrekt vanuit 5 grote rubrieken.

In de rubriek Adult ADHD vind je heel wat informatie over aandachtsstoornissen bij volwassenen. Je krijgt er ondere andere tips en adviezen in verband met tijdsgebruik, carrièreplanning, organisatie en het omgaan met de eigen 'symptomen'.

De rubriek Parenting ADHD Children bevat adviezen voor ouders in verband met belonen en straffen, sociale problemen en gedragsproblemen bij hun kinderen. Ze krijgen ook tips om het leven van hun kind te helpen organiseren.

ADHD Treatment staat in het teken van de behandeling van AD(H)D. Zowel de medische als niet-medische therapieën krijgen hier een plaats. Deze rubriek is in het bijzonder interessant omdat je van bepaalde therapieën, bijvoorbeeld de theorie van de Omega 3-vetzuren, snel de oorsprong kunt achterhalen.

De rubriek School & Learning Disabilities bevat dan weer informatie die gericht is op ouders van schoolgaande kinderen met AD(H)D en leerkrachten. Ook in deze rubriek gaat er heel wat aandacht naar het zich organiseren. Verder vind je er heel wat maatregelen die bij ons onder de sticordimaatregelen zouden vallen. Toch maar even nakijken dus.

Algemene informatie over AD(H)D vind je tenslotte in de rubriek About ADHD. Maar er is meer. Klik ook eens op de link ADHD printables die je overal op de website tegenkomt. Je kunt dan een heleboel praktische fiches met tips en adviezen gratis van het Internet halen. Deze tips en adviezen verschenen eerder in het gedrukte tijdschrift. Doen!

17:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen, adhd, add | |

2009.10.31

Over de motorische ontwikkeling en de leervaardigheden bij kinderen: een waarschuwing voor de 21e eeuw

23:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, ontwikkeling, leren, leerproblemen, adhd, gedragsproblemen, add, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, leerontwikkeling | |

2009.10.24

Schrijven voor personen met dyslexie: 73 richtlijnen

dedicon - goed te lezenDe Nederlandse stichting Dedicon is gespecialiseerd in het maken van alternatieve leesvormen die aantrekkelijk zijn voor de gebruikers. In 2007 werkte de stichting het project Richtlijnen dyslexie uit met de steun van de Nederlandse Stichting Dyslexiefonds en het Nederlandse Revalidatiefonds.

De 73 richtlijnen die in het kader van dit project opgelijst werden, vind je terug op de website www.goedtelezen.nl. Deze richtlijnen hebben betrekking op verschillende aspecten, te weten:

 • papier
 • indeling
 • opmaak bladspiegel
 • opmaak lettertype
 • opmaak illustraties en kleur
 • samenhang tussen studiemateriaal
 • taal en tekst
 • digitaal materiaal - navigatie
 • digitaal materiaal - opmaak en toepassingen

Om deze lijst met tips nog toegankelijker te maken, heeft men ze voorzien van ingangen voor specifieke beroepsgroepen:

Wie meer wil weten over de zeer sterke wetenschappelijke en professionele onderbouw van dit project, kijkt best ook eens onder de rubriek Het project.

21:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, dyslexie, leerproblemen, leesproblemen | |

2009.06.06

Wat zijn leerproblemen

Op het Internet vond ik een kort (Engels) filmpje dat op een leuke manier iets meer vertelt over leerstoornissen. Het werd gemaakt door de Learning Diabilities Association uit Ontario, Canada

21:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen | |