2008.06.22

Ziekenhuisschool UZ Leuven

ziekenhuisschool leuvenDe website van de ziekenhuisschool van het UZ te Leuven bestaat uit twee grote delen. Onder de titel Ziekenhuisschool UZ Leuven tref je alle praktische gegevens aan over de ziekenhuisschool: algemene informatie, de verschillende afdelingen (kleuter-, lager- en secundair onderwijs) en vestigingsplaatsen (Gasthuisberg en Pellenberg), enkele foto's en een heleboel nuttige internetverwijzingen. Daarnaast geeft men heel duidelijk weer op welke manier men contact kan nemen met de school.

Onder de titel Trefpunt onderwijs aan zieke kinderen stelt de ziekenhuisschool haar expertise ter beschikking van mensen die onderwijs aan huis wensen of geven. Deze expertise bracht de school onder in verschillende rubrieken:

  • de 3 werelden van het zieke kind
  • overzicht onderwijsmogelijkheden voor langdurig of chronisch zieke kinderen
  • tijdelijk onderwijs aan huis
  • ziekenhuisscholen en preventoria in Vlaanderen
  • vrijwilligersorganisaties die onderwijs aan zieke kinderen aanbieden
  • informatie over ziektebeelden en tips voor leerkrachten
  • sociaal contact onderhouden met het zieke kind
  • ICT-projecten en ICT-tools voor zieke kinderen
  • internetverwijzingen

De website kan ook geraadpleegd worden vanuit de invalshoeken ouder, leerkracht, directie of student. Er wordt dan een eerste selectie van de informatie op de website weergegeven.

16:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: langdurig ziek, beperking, ziekte, ziekenhuisschool, thuisonderwijs | |

2008.05.17

Ziezon - Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs

ziezonHet Nederlandse Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs is ontstaan toen de ziekenhuisscholen daar afgeschaft werden. Men wou de expertise die men intussen opgebouwd had met een dergelijke organisatie borgen. In eerste instantie bestond dat netwerk uit de leerkrachten en coördinatoren uit de ziekenhuisscholen, intussen is het verder uitgebreid. Door de afschaffing van de ziekenhuisscholen is de leerkracht zelf weer verantwoordelijk voor het onderwijs aan een ziek kind uit zijn klas. Zij kunnen nu beroep doen op de expertise van dit netwerk.

Op de website staat heel wat interessante informatie, zoals de beschrijvingen onder de rubriek ziektebeelden van verschillende aandoeningen. Deze beschrijvingen worden aangevuld met informatieve teksten in PDF-formaat, die iedereen gratis kan binnenhalen. Verder is er de rubriek ICT die aantoont op welke manier ICT gebruikt kan worden bij het onderwijs aan zieke kinderen. Onder de rubriek literatuur zitten dan enkele zeer interessante en recente literatuurlijsten verborgen over (chronisch) ziek zijn, dood, rouw en de verschillende ziektebeelden.

Wie op deze website woorden tegenkomt die hij niet begrijpt, kan altijd terecht bij de rubriek woordenlijst. Alle vaktermen worden hier concreet uitgelegd.

17:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: beperking, langdurig ziek, ziekte | |

2007.12.09

Bednet

bednetBednet heeft als doelgroep langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren. Het wil hen de kans geven om vanop afstand in contact te blijven met de eigen school.

Elk kind krijgt hiervoor een virtuele klas op een afgesloten gedeelte van www.bednet.be. Hier kan hij in contact komen met zijn leerkracht, zijn klasgenoten en eventueel begeleiders of leerkrachten van de ziekenhuisschool of het thuisonderwijs. Deze klas zal een echte klas zo goed mogelijk benaderen waarbij de zieke leerling alles kan zien wat er gebeurt en met iedereen kan spreken. In deze persoonlijke elektronische leeromgeving zal de thuisschool ook allerlei lessen, taken, toetsen en berichtjes kunnen plaatsen. Op de virtuele speelplaats zal de zieke leerling kunnen spelen en zijn vrienden ontmoeten.

Bednet is momenteel toegankelijk op drie niveaus: dat van de kinderen van 6 tot 12 jaar, dat van de jongeren van 12 tot 18 jaar en dat van de jongeren ouder dan 18 jaar. Het taalgebruik is aangepast aan de leeftijdscategorie. Meer en uitgebreide informatie vind je op de website zelf.

19:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: langdurig ziek, thuisonderwijs, ziekenhuisschool, ziekte | |