2015.11.23

Als een ramp de school treft

als een ramp de school treft - omgaan met calamiteiten in het onderwijsGraag vestig ik jullie op een zeer interessante brochure die door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met de al even Nederlandse KPC groep werd ontwikkeld over het omgaan met rampen op school.

In deze brochure, die je gratis van het Internet kunt afhalen door op de afbeelding hiernaast te klikken, vind je heel wat nuttige informatie waarmee een school direct aan de slag kan.

De gebeurtenissen waar de brochure op betrekking heeft zijn:

 • levensbedreigende situaties;
 • sterven na ziekte;
 • plotselinge dood;
 • (poging) tot zelfdoding;
 • seksueel geweld;
 • moord;
 • gezinsmoord;
 • geweld op school;
 • calamiteiten in en buiten de schooltijd.

Heel interessant is het hoofdstukje over het gebruik van de sociale media.

Zonder meer een echte aanrader!

22:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: crisis, crisismanagement, geweld, moord, rampen, rouw, rouwverwerking, seksueel geweld, zelfdoding | |

2011.11.20

Kinderen en partnergeweld

Eén vrouw op zeven en één man op tien is slachtoffer van partnergeweld. In bijna de helft van de gevallen is er minstens één kind uit het gezin getuige van. Dit kon je onder andere lezen in het laatste nummer van De eerste lijn dat in de novembereditie van Klasse zat. Voor die kinderen is het zien van dit partnergeweld hetzelfde als zelf mishandeld worden. Op TVklasse vind je nu een filmpje dat dit probleem bespreekbaar maakt:


Lees na het bekijken van dit filmpje zeker ook het bijbehorende dossier.

12:07 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: geweld, mishandeling, partnergeweld, tvklasse | |

2010.09.05

Dossier Pesten

dossier pesten - nederlands jeugdinstituutHet Nederlandse Jeugdinstituut, het expertisecentrum over jeugd en opvoeding heeft een heel degelijk dossier over Pesten uitgewerkt. Het dossier bestaat uit vier hoofdrubrieken.

In de rubriek Probleemschets lees je wat pesten is, hoe vaak het voorkomt en wat de gevolgen ervan zijn. Onder het hoofdstukje Risicofactoren kom je meer te weten over de kenmerken van het slachtoffer, de dader en de omgeving die het risico op pesten en gepest worden groter maken.

De rubriek Beleid is niet zo relevant voor Vlaanderen omdat het voor het grootste deel verwijst naar de Nederlandse situatie. In het hoofdstukje Internationaal beleid echter verwijst men naar een programma uit het Verenigd Koninkrijk om pesten binnen en buiten de school te voorkomen. Het programma heet Safe from bullying: Guidance and training resources for tackling bullying outside schools en kan gratis van het Internet gehaald worden via http://www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/resources-and-pr....

Interessant is ook de rubriek Praktijk die helemaal in het teken staat van het voorkomen en terugdringen van pesten. Je vindt er onder andere een overzicht van enkele anti-pestprogramma's en enkele concrete richtlijnen.

Zoals de naam het zelf zegt, lijst de rubriek Meer informatie onder andere boeken en websites op die je kunt raadplegen als je nog meer wenst te weten.

21:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: geweld, pesten, zinloos geweld | |

2010.03.13

De ongelofelijke jaren

the incredible yearsDe Amerikaanse professor Carolyn Webster-Stratton heeft verschillende programma's uitgewerkt om de sociale vaardigheden, de zeflbeheersing en het probleemoplossend vermogen van kinderen tot twaalf jaar te versterken en hun probleemgedrag te doen afnemen. Deze programma's, onder de overkoepelende naam The Incredible Years, hebben hetzelfde doel: ouders en leerkrachten helpen om aan kinderen een stevig funcament te geven van sociale, emotionele en academische vaardigheden. Hiermee wil men een groter langetermijndoel bereiken: het verminderen van depressies, schoolmoeheid, middelengebruik, agressie en misdadig gedrag als deze kinderen ouder worden.

Op de gelijknamige website kan je alle informatie over deze programma's vinden. Wat deze website verder buitengewoon interessant maakt is de bibliotheek met talrijke artikels die op het Internet kan doorzocht worden.

20:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, geweld, opvoeding, depressie, gedragsproblemen, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling | |

2010.01.31

Moed - Kinderen tegen zinloos geweld

moed - kinderen tegen zinloos geweldMoed is een informatieve website voor kinderen over pesten en gepest worden. Ze kwam er op initiatief van de Nederlandse Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld. Het thema pesten staat centraal. Kinderen kunnen gratis lid worden van deze website.

De impact van deze kinderwebsite blijkt uit de rubriek Kidsacties. Hierin vind je een indrukwekkend overzicht van acties die kinderen zelf ondernomen hebben tegen pesten op school. Meer dan de moeite waard!!! Onder de rubriek Pesten zit heel wat informatie over dit thema verborgen. Je vindt er ook een hele reeks concrete tips. Maar de website gaat ruimer dan pesten alleen. Onder de rubriek Zinloos geweld vind je informatie over onder andere:

 • verbaal geweld
 • lichamelijk geweld
 • psychisch geweld
 • seksueel geweld
 • wapengeweld

Kinderen die een spreekbeurt over pesten willen houden kunnen er ook terecht voor een gratis informatiepakket.

11:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: pesten, geweld, zinloos geweld, fysiek geweld, verbaal geweld, seksueel geweld, wapengeweld, psychisch geweld | |

2008.08.31

De sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs

sociaal emotioneelHet nationale expertisecentrum voor leerplanontwikkeling uit Nederland maakte deze databank aan met informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in het basisonderwijs. De twee belangrijkste rubrieken van deze website zijn de volgende:

 • werken aaneen positief sociaal emotioneel klimaat: deze rubriek ondersteunt de leerkracht bij het stimuleren van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen. Thema's die aan bod komen zijn:
  • zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • gevoelens van zichzelf en anderen
  • inleven in de ander
  • waarden en normen
  • conflictsituaties oplossen
  • relaties en seksualiteit
 • omgaan metsociaal-emotionele problemen: deze rubriek geeft de leerkracht praktische hulp bij het omgaan met sociaal-emotionele problemen in de klas. Problemen die aan bod komen zijn:
  • concentratieproblemen
  • hyperactiviteit
  • faalangst
  • sociale angst en sociaal isolement
  • depressiviteit
  • pesten
  • agressie en geweld
  • mishandeling en seksueel misbruik
  • verdriet en rouw

Per thema of probleem is er altijd een informatieve tekst. Daarin wordt uitgelegd waar het over gaat en wat de leerkracht kan doen. Om misverstanden te voorkomen worden alle begrippen uitgelegd of geïllustreerd (deze uitleg of illustratie wordt getoond in een informatievenster bij de woorden die in het roze gemarkeerd zijn. Dit venster kun je lezen door op het icoontje na deze gemarkeerde woorden te klikken). Bij elke tekst wordt er verwezen naar bronnen die de leerkracht kan gebruiken en naar andere onderdelen van de website die er verband mee houden.

Toch mag je de rubriek schoolportretten niet zonder meer overslaan. Je vindt er voorbeelden van een goede praktijk die zeer verrijkend zijn. De rubriek downloads bevat concrete maatregelen (momenteel enkel de afsprakenslang) die van het net kunnen gehaald worden.