2010.08.08

Dyscalculie

dyscalculie

Wie op zoek is naar degelijke informatie over dyscalculie kan zeker op deze website terecht. De auteur is er in geslaagd om een goed overzicht van de problematiek te geven. Je dient wel te weten dat deze website sinds 2005 niet meer werd bijgewerkt. De meest recente inzichten kun je hier dus niet vinden.

De website heeft een aantal interessante rubrieken die ik even onder de aandacht wil brengen. Zo geeft de rubriek welbevinden een mooi beeld van de impact die dyscalculie op het kind heeft. Om de soorten dyscalculie op de website te kunnen weergeven is de auteur te rade gegaan bij Tom Braams. Deze indeling sluit aan bij wat we kennen van Annemie Desoete. In de rubrieken diagnose en begeleiding zie je dat de auteur het onderwerp goed bestudeerd heeft. Zo heeft hij onder andere aandacht op de signalen van dyscalculie op kleuterleeftijd, waarbij hij veel verder gaat dan de klassieke Piaget-thema's. Lees hier zeker ook het stukje valkuil. Onder de rubriek tips vind je enkele sticordimaatregelen en aandachtspunten. Ouders die hun kind willen ondersteunen vinden onder de rubriek suggesties enkele goede voorstellen.

 Een zinvolle website

23:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyscalculie, leerproblemen, rekenen-wiskunde, rekenproblemen | |

2010.01.24

Leer- en gedragsproblemen

leerproblemen en gedragsproblemenOp http://leerproblemen-en-gedragsproblemen.nl vind je heel wat nuttige verwijzingen naar andere websites over leer- en gedragsproblemen. Deze website is een initiatief van de Nederlandse hulpverleningsorganisatie Molendrift. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring op het gebied van leer- en gedragsproblemen. De website biedt een overzicht van websites met kwalitatief goede informatie over leer- en gedragsproblemen. Trouwe lezers van deze blog zullen heel veel van de aangehaalde websites zeker herkennen.

Toch maar even grasduinen!

2009.05.22

NVORWO, wat is dat?

nvorwo

NVORWO staat voor Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs. Het is een algemene en onafhankelijke vakvereniging die het reken- en wiskundeonderwijs aan leerlingen van 6 tot 14 jaar wil bevorderen. Deze vereniging biedt onderdak aan mensen met verschillende achtergronden en opvattingen: aan theoretici en practici, aan ontwikkelaars en begeleiders en vooral ook aan leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Deze vereniging geeft twee tijdschriften uit, Panama-Post en het meer bekende Volgens Bartjens. Een aantal rubrieken op hun website (inhoudelijk de meest interessante) zijn dan ook voorbehouden voor de lezers van Volgens Bartjens en leden van de vereniging zelf.

De vereniging is ook bekend door de uitgave van het boek Dyscalculie in discussie. Dit boek bevat artikels over dyscalculie die geschreven werden door Vlaamse en Nederlandse leden van een expertgroep ad hoc die door de vereniging werd opgericht. Het werd uitgegeven bij Van Gorcum.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief en worden dan op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op het vlak van het reken- en wiskunde onderwijs.

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen, rekenproblemen, dyscalculie, rekenen-wiskunde | |

2008.09.14

Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette

vlaamse touretteverenigingDe website van de Vlaamse Tourettevereniging is uitgegroeid tot een zeer informatieve website. Ze heeft zichzelf tot doel gesteld het syndroom van Gilles de la Tourette bekend te maken bij de overheid, artsen, het onderwijs en het grote publiek. Op deze manier wil ze een klimaat scheppen waar men het vanzelfsprekend vindt dat kinderen met het Tourettesyndroom faciliteiten krijgen in het onderwijs.

Onder de rubriek Tourette kun je heel wat algemene informatie over het syndroom terugvinden. Speciaal voor leerkrachten vind je er de brochure Kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette in het onderwijs. Daarnaast vind je in de rubriek Tourette+ informatie over andere stoornissen (bv. ADHD, dwangstoornissen, ...) die samen met het Tourettesyndroom voorkomen. De rubriek Documentatie bevat heel wat verwijzingen naar Nederlandstalige en anderstalige informatie en een overzicht van de eigen publicaties van de vereniging. In de rubriek Getuigenissen wordt het woord gegeven aan kinderen en volwassenen met het syndroom, maar ook ouders van kinderen met Tourette.

Wat er aan Tourette kan gedaan worden, lees je in de rubriek Behandelingen. Je krijgt er een woordje uitleg bij de verschillende mogelijke behandelingswijzen. In het onderdeeltje Omgaan met Tourette krijg je heel wat tips aangereikt om zonder enige vorm van medicatie met het Tourettesyndroom om te gaan. Deze rubriek reikt ook leerkrachten heel wat aanpakmogelijkheden aan.

Een Forum maakt het onderlinge contact mogelijk. Inschrijven is hiervoor wel noodzakelijk. Concrete informatie over de vereniging zelf vind je onder de rubriek Vereniging.

21:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ocd, tourette, adhd, syndroom, gedragsproblemen, add, leerproblemen, rekenproblemen, dyscalculie, odd, nld, vsld, tics, ticstoornis, dwangstoornis, obsessief-compulsief | |

2008.08.24

Kinderkrant dyslexie

kinderkrant dyslexieTom Braams maakte op zijn website een hoekje vrij waar hij het op kinderniveau heeft over dyslexie. Deze informatie kan gebruikt worden om aan een kind uit het lager of secundair onderwijs uit te leggen wat dyslexie eigenlijk is (oorzaak, gevolgen, ...). Het kind zelf kan deze informatie ook gebruiken om een werkstuk te maken over dyslexie of om in een spreekbeurt te verwerken en aan de klasgenoten uit te leggen wat dyslexie nu eigenlijk is. Daarnaast geeft deze website ook heel wat nuttige tips over het leren met dyslexie en over dyscalculie. Kortom: de moeite van het bezoeken meer dan waard.

2008.08.04

David Geary: leesvoer voor reken-adepten

universiteit van missouri-columbia: david c. gearyWie de literatuur rond rekenproblemen en dyscalculie een beetje volgt, komt geregeld de naam David Geary tegen. David Geary is een cognitieve ontwikkelingspsycholoog die heel veel interesse heeft voor de ontwikkeling van het rekenen. Zo was hij hoofd van een team dat een langlopend onderzoek deed tussen 2002 en 2007 naar de genetische, neurobiologische, cognitieve, taalkundige, sociaal-culturele en instuctiefactoren die voor een normale of a-typische ontwikkeling van wiskunde en wetenschappen zorgen (zie hiervoor:  http://mumathstudy.missouri.edu/index.shtml).

Via zijn website krijg je toegang tot een aantal van zijn recente artikels in verband met rekenen, wiskunde, rekenproblemen en dyscalculie. Ga daarvoor naar de rubriek Publications

16:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenproblemen, dyscalculie, leerproblemen, rekenen-wiskunde | |

2008.07.20

Therapiespel

therapiespelProf. Annemie Desoete vestigde mijn aandacht op de website www.therapiespel.be. Deze website was een bachelorproef aan de Gentse Arteveldehogeschool in de richting logopedie en audiologie afstudeerrichting logopedie.

Deze website biedt een voortdurend groeiende inventaris van educatieve software en educatieve spelletjes in verband met lezen, spellen en rekenen die binnen een logopedische therapie - maar dus zeker ook binnen de zorgmomenten op een school - kunnen gebruikt worden. Per programma of spel wordt er naast de praktische gegevens (auteur, uitgever, uitgavejaar, eventuele prijs, website, ...) ook uitgebreid aandacht besteed aan een kwalitatieve beschrijving (foutenregistratie, spraakondersteuning, tempo instelbaar, geven van feedback, mogelijkheid tot zelfcontrole, ...). Elk programma of spel krijgt ook een globale beoordeling mee. Op het moment dat ik dit schrijf, omvat deze website al 808 programma's en spellen.

De website is snel en eenvoudig te doorzoeken: elk programma of spel krijgt immers aan aantal trefwoorden mee. Het aanklikken van een trefwoord heeft dan een lijst met soortgelijke programma's of spellen tot resultaat.

Een aanrader!

2008.06.01

Rekencentrale

rekencentraleMarisca Milikowski is psycholoog en richtte in Amsterdam de Rekencentrale op. De mensen kunnen er terecht voor onderzoek, hulp en advies in verband met rekenproblemen en dyscalculie.

Marisca Milikowski publiceert geregeld artikels in populaire en wetenschappelijke tijdschriften. Een groot aantal daarvan kun je op de website van de Rekencentrale terugvinden en gratis raadplegen. Ook haar doctoraatsthesis over de kennis die doorsnee mensen hebben van de getallen van 1 tot en met 100 is op de website te vinden. 

18:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen, dyscalculie, rekenproblemen, rekenen-wiskunde | |

2008.04.12

Handelingswijzer

handelingswijzer.nlDe website www.handelingswijzer.nl is nog een zeer jonge website. Het is de bedoeling om via deze website handelingswijzers over het omgaan met problemen van allerlei aard uit te wisselen. Momenteel zijn er al een veertiental ter beschikking gesteld:

 • ADHD
 • Asperger-syndroom
 • Autisme
 • Cerebrale Parese
 • DCD
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Epilepsie
 • Foetaal Alcohool Syndroom
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • NLD
 • Spierdystrofie
 • Spina bifida
 • Syndroom van Gilles de la Tourette

Wie zich inschrijft op deze website (gratis!) kan eigen materiaal en links aanbieden en heeft toegang tot het forum.

2008.03.23

Unité de Neuroimagerie Cognitive

unicog.orgDit is de website van de onderzoekseenheid uit het Parijse Pitié-Salpétrière ziekenhuis. Zij wil de hogere cognitieve processen (bewustzijn, taal, rekenen, ...) van mensen in kaart brengen. Hiervoor gebruiken ze een combinatie van  benaderingen uit de experimentele psychologie, de neuropsychologie en de neurologische beeldvorming.

Via de verschillende rubrieken op de website krijg je toegang tot heel wat interessante informatie, waarvan er heel veel in PDF-formaat (Engels of Frans) ter beschikking wordt gesteld. De vele afbeeldingen geven een duidelijke kijk op de activiteiten van deze onderzoekseenheid.

Deze website is vooral interessant voor personen die vanuit hun beroep meer willen te weten komen over de werking van de hersenen bij de hogere cognitieve processen. Dat neemt niet weg dat een aantal artikels op de website heel toegankelijk geschreven zijn naar buitenstaanders (leken in het vak) toe.

Bezoek zeker de rubrieken Kid's lab, Numbers en Dyscalculia. Deze zijn meer dan de moeite waard voor wie echt in dit domein geïnteresseerd is.


unité de neuroimagerie cognitive

13:04 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: bewustzijn, dyscalculie, neurologie, kinderneurologie, taal, synesthesie, hersenen, cognitie, cognitieve processen, rekenen-wiskunde | |