2012.02.11

Over de toekomst van het leren en de media

We leven in een digitale wereld. Het onderwijs van de toekomst zal moeten rekening houden met de plaats die de nieuwe technologieën in het leven van de studenten inneemt. Het zal zich moeten bezinnen over nieuwe en betere vormen van lesgeven. Dat is de boodschap van deze lezing. Goed voor meer dan een uur kijk- en luisterplezier.

20:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: didactiek, ict, media, methodiek | |

2010.12.19

De Khan Academie

khan academyEen gratis internetklas voor de wereld. Zo mag je de Khan Academy intussen wel noemen. Salman Kahn had aanvankelijk niet gedacht dat zijn didactische Youtube-filmpjes, die hij maakte om zijn nichtje te ondersteunen, zo succesvol zouden worden. Omwille van dit succes kun je nu op het Internet de Khan Academy bezoeken. Je vindt er al meer dan 1800 didactische video's over onderwerpen uit verschillende vakgebieden zoals algebra, rekenen, bankieren en geld, biologie, chemie, geschiedenis, ... en allemaal gratis! De nadruk in deze filmpjes ligt op het overbrengen van de inhoud. Ze zijn dan ook doeltreffend door hun soberheid. De Khan Academy is de illustratie bij uitstek van hoe de nieuwe media het onderwijs van de 21e eeuw kunnen vormgeven. In het filmpje hieronder wordt Salman Khan geïnterviewd. Meteen maak je kennis met een uitzonderlijk man.

Op Youtube heb je een volledig kanaal gewijd aan de Khan Academy: http://www.youtube.com/user/khanacademy. In het filmpje hieronder leert Salman Kahn jou hoe je het kunt gebruiken.

18:54 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: afstandsleren, didactiek, ict, internet, internetleren, media, methodiek, online leren | |

2010.05.23

Ralfilezen

ralfilezenUit de handleiding: RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig veel te traag blijven lezen. Het lezen versnelt en automatiseert niet. Het AVI-niveau blijft (vrijwel) stilstaan; de vorderingen beslaan minder dan twee AVI instructieniveaus per jaar. Herhaalde presentatie van korte, op elkaar gelijkende woorden leidt vaak niet of nauwelijks tot verbetering van het lezen van de betreffende woorden. Opvallend is dat langere woorden met een complexe orthografische structuur vaak relatief minder problemen opleveren dan korte woorden.

Het programma is door Anneke Smits (Opleidingen Speciale Onderwijszorg Hogeschool Windesheim Zwolle) ontleend aan een aantal wetenschappelijke onderzoeken (Stahl, Meyer en Felton, Rasinsky, Weinstein en Cooke, National Reading Panel, Furr). De naam is niet zomaar gekozen: hij draagt de basisprincipes van deze methodiek in zich:

 • Repeated
 • Assisted
 • Level
 • Feedback
 • Interactie

Bij deze methodiek is er sedert 2008 een website gemaakt, www.ralfilezen.nl. Het doel van deze website is het verzamelen en aanbieden van goede teksten die voor het ralfilezen kunnen gebruikt worden. Momenteel zijn er al 150 teksten beschikbaar, geordend in de volgende categorieën:

Daarnaast vind je er de handleiding en een woordje uit bij de verschillende aspecten van deze methode.

Wie zich lid maakt van deze website - en dat is helemaal gratis - kan zelf teksten of interessante websites aan www.ralfilezen.nl toevoegen.

21:57 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, dyslexie, leerproblemen, didactiek, leesproblemen, methodiek, ralfi | |

2009.08.29

Onderwijs van morgen

onderwijs van morgen

De website Onderwijs van morgen is een initiatief van de educatieve uitgeverij Malmberg. De redactie schrijft over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over het onderwijs van morgen en gaat daarover in discussie met de lezers. Daarnaast verzamelt ze op deze website praktijkvoorbeelden van leerkrachten in de klas die een innovatief idee hebben. Daarnaast bezoekt de redactie regelmatig een school waar wordt gewerkt met materialen en middelen van uitgeverij Malmberg. Het gaat daarbij meestal om nieuwe leermiddelen of nieuwe werkwijzen.

rubriekenIk vermeld deze website op deze blog voornamelijk omwille van de meer dan interessante artikelen die op deze website te vinden zijn onder de diverse rubrieken. Elk artikel is kort en laat zich vlot lezen. Een greep uit het aanbod:

 • De invloed van nieuwe media op taal.
 • FLOW: de drijvende kracht achter motivatie.
 • Meer over het brein. Het procedurele geheugen.
 • Internet als ontbijt.
 • Education 3.0: waar willen we heen.

Nieuwsgierig geworden? Neem zeker een kijkje.

17:49 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: media, ict, motivatie, didactiek, jongerencultuur, differentiatie, onderwijsvernieuwing, leerstijlen | |

2009.08.02

Wiki reken-wiskundeonderwijs

wiki reken-wiskundeonderwijsDe wiki reken-wiskunde onderwijs is een initiatief van het Nederlandse Freudenthal Instituut voor didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen. Je vindt er heel wat informatie over het reken-wiskunde onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook meer specifiek onderzoeksgegevens, reken- en wiskundespellen, lesmateriaal en professionele informatie. Je kunt deze verzameling op verschillende manier doorzoeken. Gebruik daarvoor de thematische indeling van de hoofdpagina.

 • algemeen
 • inhaalslag rekenen
 • domeinen
 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepskolom
 • hoger onderwijs
 • onderzoek
 • leraren
 • ICT
 • overig

De wiki lijkt een beetje stilgevallen. Toch is het een plaats die door iedereen met interesse voor rekenen en wiskunde moet bezocht worden.

17:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: didactiek, rekenen-wiskunde | |

2008.04.04

Digitale rekeninstructie

digitale instructieDe Nederlandse Wim Bielderman bracht op zijn website een heleboel digitale instructiemiddelen in verband met rekenen samen. Al deze instructiemiddelen kunnen gebruikt worden op het digitale schoolbord om bepaalde rekenvaardigheden uit te leggen. Alles is zeer overzichtelijk geordend in drie categorieën:

 • onderbouw (1e graad lager onderwijs)
 • middenbouw (2e graad lager onderwijs)
 • bovenbouw (3e graad lager onderwijs)

Vanzelfsprekend moet er telkens gecontroleerd worden of deze indeling ook overeenstemd met onze Vlaamse leerplannen, maar dat hadden jullie al begrepen). De programma's zelf zijn alvast methode- en bordonafhankelijk.

Veel van deze middelen zijn gemaakt in het kader van het Primary Framework for literacy and mathematics van het Britse Department for children, schools and families, maar Wim Bielderman blijft ze aanvullen met andere instructieprogrammaatjes die hij van overal bijeensprokkelt. Een absolute aanrader!

23:21 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: instructie, ict, digitaal schoolbord, didactiek, rekenen-wiskunde | |