2008.09.27

Dyspraxis

dyspraxis vzw

Dyspraxis vzw is de Vlaamse vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsdyspraxie. Ze wil de belangen behartigen van kinderen met dyspraxie en hun ouders en deze met elkaar in contact brengen. Naast het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar deze stoornis wil ze ook informatie verspreiden.

Momenteel vind je op hun website tips voor ouders en leerkrachten, de referenties van enkele boeken, een overzicht van vormingen in verband met ontwikkelingsdyspraxie en een aantal internetverwijzigingen.

Leerkrachten en ouders vinden er onder de knop zorgkader een zeer nuttige tekst over de aanpak van kinderen met ontwikkelingsdyspraxie in de klas.

kinderen en jongeren met coördinatie ontwikkelingsstoornisDe vzw verspreidde enkele jaren terug ook de informatieve kortfilm Kinderen en jongeren met Coördinatie Ontwikkelingsstoornis. In deze kortfilm komen we aan de hand van de verhalen van Dieter, Anaïs, Jente en Sara heel wat te weten over het leven met ontwikkelingsdyspraxie.

 

 

 

 

 

19:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dcd, dyspraxie | |

2008.04.12

Handelingswijzer

handelingswijzer.nlDe website www.handelingswijzer.nl is nog een zeer jonge website. Het is de bedoeling om via deze website handelingswijzers over het omgaan met problemen van allerlei aard uit te wisselen. Momenteel zijn er al een veertiental ter beschikking gesteld:

 • ADHD
 • Asperger-syndroom
 • Autisme
 • Cerebrale Parese
 • DCD
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Epilepsie
 • Foetaal Alcohool Syndroom
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • NLD
 • Spierdystrofie
 • Spina bifida
 • Syndroom van Gilles de la Tourette

Wie zich inschrijft op deze website (gratis!) kan eigen materiaal en links aanbieden en heeft toegang tot het forum.

2008.03.16

Kinderneurologie

kinderneurologieDeze website van J.H.Schieving geeft informatie op de maat van ouders over allerlei kinderneurologische aandoeningen. Onder de rubriek Ziektebeelden vind je een index met 22 thema's, waaronder bewegingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. Door deze aan te klikken vind je telkens een verdere indeling. Via de rubriek Van A tot en met Z kan je de website rechtstreeks doorzoeken op een bepaald probleem, aandoening, syndroom, enz.

Deze website biedt zeer toegankelijke informatie die onmiddellijk bruikbaar is voor ouders of andere personen die beroepsmatig met een kind met een bepaald probleem in aanraking komen.  Elke aandoening wordt op dezelfde manier beschreven in een soort van technische fiche: dezelfde rubrieken komen steeds terug:

 • een algemene beschrijving
 • eventuele alternatieve benamingen
 • de frequentie van voorkomen
 • de groep kinderen bij wie het voorkomt
 • de kenmerken en verschijningsvormen
 • de oorzaken
 • de diagnose
 • de behandelingsmogelijkheden
 • de kans dat broers en zussen dezelfde aandoening hebben

Wie deze informatie wil meenemen wordt verwend: alles is van de website te halen in de vorm van een PDF-document!

Onder de rubriek Contact met ouders treffen ouders een forum aan waar ze hun ervaringen kunnen uitwisselen. Ze kunnen trouwens ook terecht in het gastenboek, waar de auteur van deze website zich duidelijk de moeite doet om op bepaalde vragen te reageren.

2007.10.22

DCD praktisch bekeken

recmiddenbrabantVia de website van het Nederlandse Regionaal Expertise Centrum Midden-Brabant kwam ik terecht op een uitmuntende website over DCD.

Deze website gaat zich niet te buiten aan lange theoretische beschouwingen. In twee korte stukjes wordt er uitgelegd wat DCD is en wat de kenmerken zijn. Meteen daarna worden er een aantal meer algemene adviezen en tips gegeven om kinderen met DCD activiteiten beter en zelfstandiger te laten uitvoeren. Deze worden in een volgend deel aangevuld met een heleboel tips om de zelfredzaamheid te bevorderen, om oplossingen te bieden bij problemen op school (bv. Wat te doen in de turnles?) of om ontspannende activiteiten vlotter te laten verlopen. Een ander onderdeel van deze website stelt een heleboel materialen voor die nuttig kunnen zijn voor het kind met dyspraxie. Deze materialen worden samengebracht per soort en geïllusteerd met foto's. Sommige ervan kan je zelf maken, andere moet je dan weer kopen. Het stukje DCD of anders? gaat dieper in op de vele raakvlakken die DCD heeft met andere stoornissen en probleemgebieden, meer specifiek ADHD en ADD, NLD, PDD-NOS en de sensorische integratie. De website wordt volledig gemaakt met een uitgebreide woordenlijst, verwijzingen naar andere bronnen en informatie over de mogelijke - Nederlandse - vergoedingen.

20:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dcd, dyspraxie | |

2006.03.02

Dyspraxie

Op deze Franse website is er heel wat nuttige informatie samengebracht over dyspraxie. Bladerend doorheen de  verschillende rubrieken kom je heel wat te weten over dit thema.

Naast een aantal algemene rubrieken die je gerust kan overslaan, zijn de rubrieken Dyspraxies, Démarches, Scolarité, Vie quotidienne en Témoignages zeker het bezoeken waard.

In de rubriek Dyspraxies vind je informatie over:

 • de signalen van dyspraxie
 • enkele medische aspecten van dyspraxie
 • de oorzaken van dyspraxie
 • de verschillende vormen van dyspraxie
 • de mogelijkheden van diagnostiek

en wordt er een voorbeeld meegegeven om aan kinderen uit te leggen wat dyspraxie is.

In de rubriek Scolarité geeft men informatie over de impact van dyspraxie op het leren in de verschillende onderwijsniveaus en de mogelijke oplossingen.

Bekijken!

10:06 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dcd, dyspraxie | |