2006.06.02

Connectivisme

In het vorige berichtje had ik het over het connectivisme van George Siemens. Op deze website heeft hij één en ander samengebracht rond deze theorie. Belangrijk is zeker de pagina waar hij het heeft over de principes van het connectivisme. Ik geef een aantal hiervan op een rijtje:

- De integratie van cognitie en emotie bij de betekenisgeving is belangrijk. Denken en voelen beïnvloeden elkaar. Een leertheorie die slechts één van beide aspecten in rekening neemt, sluit een belangrijk aspect van hoe leren gebeurt uit.
- Leren heeft een einddoel: een vergrootte mogelijkheid om "iets te doen". Deze gestegen competentie kan zowel op praktisch vlak liggen(bijvoorbeeld leren skeeleren) als op het vlak van het beter functioneren op een of ander kennisgebied (bijvoorbeeld zelfbewustzijn). Het "geheel van het leren" bestaat niet alleen uit het vergroten van vaardigheden en het begrijpen. Het omzetten ervan in concrete daden is een noodzakelijk onderdeel. Motivatie en snelle besluitvorming bepalen vaak of een leerling gekende principes zal omzetten in daden.
- Leren is een proces waarbij gespecialiseerde knopen van informatiebronnen met elkaar in verband worden gebracht. Door in een bestaand netwerk in te pluggen kan een leerling zijn eigen leerproces exponentieel vergroten.
- Leren kan gehuisvest zijn in niet-menselijke toepassingen. Leren (in de betekenis dat iets gekend is maar niet noodzakelijk wordt omgezet in daden) kan aanwezig zijn in een gemeenschap, een netwerk of een gegevensbank.
- De mogelijkheid om meer te weten is belangrijker dan men vandaag veronderstelt. Weten waar de informatie te vinden is veel belangrijker dan de informatie te bezitten.
- Leren gebeurt op veel verschillende manieren. Leren ligt onder andere besloten in cursussen, elektronische post, gesprekken, zoektochten op het Internet, postlijsten, het lezen van weblogs en dergelijke meer.
- Verschillende benaderingen en persoonlijke vaardigheden zijn vandaag de dag noodzakelijk om in de maatschappij te leren. Zo is de vaardigheid om verbanden te zien tussen domeinen, ideeën en begrippen een basisvaardigheid.
- Leren is een proces waarbij kennis wordt gemaakt en niet alleen wordt opgenomen. Leermaterialen en ontwerpmethodieken zouden er moeten opgericht zijn dit kenmerk van leren uit te vergroten.

Deze website is ook zo opgebouwd. Naast een weblog heb je ook een forum, een wiki en een discussieforum. Door lid te worden van deze gemeenschap kan je zelf ook een eigen pagina aanmaken om je leerproces op weer te geven en met anderen in overleg te gaan.

21:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren, connectivisme, leertheorie | |

2006.05.29

Leren op het Internet

Deze website van George Siemens heeft het over het leren op het Internet. De achterliggende opvatting is deze van het Connectivisme, de theorie die zegt dat leren niets anders is dan het creëren van netwerken.

Het mooie aan een netwerken is dat ze eenvoudig zijn. Het heeft ten minste twee elementen nodig: knopen en verbindingen. Een knoop is om het even welk element dat met een ander element kan verbonden worden. Een verbinding is om het even welke band tussen knopen. De mogelijkheid van de knopen om verbindingen aan te gaan wordt bepaald door verschillende factoren. Eens een netwerk uitgebouwd is, kan de informatiestroom met relatief gemak van het ene domein naar het andere bewegen. Hoe sterker de verbinding tussen de knopen, hoe sneller de informatie zal doorstromen.

Het informatiesysteem dat aan de basis ligt van de creatie van een netwerk houdt volgende dingen in:

- data: een ruw gegeven of een gegeven met een beperkte betekenis
- informatie: data die met verstand zijn gebruikt
- kennis: informatie in een context die geïnternaliseerd is
- betekenis: het begrip van de nuances, waarde en gevolgen van de kennis

Dit informatiesysteem is een continuüm en leren is het proces dat optreedt wanneer kennis omgezet wordt in iets van betekenis.

Op deze website met bijbehorende blog (http://www.elearnspace.org/blog/) vind je een schat aan informatie over het fenomeen van het leren op het Internet. Voor de geïnteresseerden de plaats waar men moet zijn.

20:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren, leertheorie, connectivisme | |