2013.09.29

Hoe een geschikt boekje kiezen voor een kind

hoe vind ik het juiste boek voor mijn kindHoe kies je nu met de nieuwe AVI's een boekje voor jouw kind. Dit werd me de afgelopen tijd meermaals gevraagd door ouders, leerkrachten en bibliotheken. Ik besloot dan maar een foldertje te maken waarin ik een eerlijk antwoord probeer te geven op deze vraag. Ik stelde het via mijn Nieuwsbrief Leren gratis ter beschikking. Ik kon niet vermoeden dat deze folder zo veel succes zou hebben. Al in de eerste week na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief mocht ik tientallen gepersonaliseerde folders versturen naar scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en praktijken voor logopedie (met gepersonaliseerd bedoel ik dat ik op de folder het gewenste logo van de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding of de logopediste plaatste). Zelfs vanuit Nederland kwamen aanvragen voor de folder.

Ook individuele mensen zijn geïnteresseerd in de folder. Voor hen plaatste ik nu een versie in een hoge resolutie op mijn website. Je kunt hem eenvoudig van het Internet halen door op de afbeelding hiernaast te klikken.

Voor mijn Nederlandse lezers kan ik zeggen dat Lexima - ICT voor beter lezen en leren binnenkort, in samenspraak met mij, een voor Nederland aangepaste versie van mijn folder zal aanmaken en verspreiden.

13:07 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: avi, leesplezier, lezen, taal | |

2012.02.03

Pilootstudie Vlaamse normering Nieuwe AVI-procedure

Op de website van het expertisecentrum Code Lessius vind je nu het eerste bericht over het pilootonderzoek in verband met de eventuele noodzakelijkheid van een Vlaamse normering (Klik op onderstaande afbeelding voor het volledige bericht):

pilootstude vlaamse normering van het nieuwe avi-systeem

Intussen kreeg ik reeds inzage in de samenstelling van de steekproef voor het pilootonderzoek. Ik kan alleen maar bevestigen dat deze steekproef, - zoals je trouwens kon verwachten van deskundigen als Astrid Geudens en Maaike Loncke - voldoende groot en representatief was om op basis daarvan sluitende uitspraken te doen. Het is nu wachten op de resultaten van de dataverwerking door het Nederlandse Cito.

02:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: avi, dmt, leestechniek, leestempo, lezen, technisch lezen, taal | |

2010.11.06

Nu ook een AVI-forum!

Eerder kondigde ik hier mijn boek over de nieuwe AVI-procedure, AVI-binnenstebuiten, al aan. Het was net op tijd klaar voor de boekenbeurs. Nu, een week later, kan ik jullie het AVI-forum op www.avi-lezen.be voorstellen.

aviforum

Aangezien een rubriek met 'veelgestelde vragen' op het Internet nooit 'af' is wou ik het werk dat ik aan mijn boek heb besteed meteen borgen door er een Internet-forum aan toe te voegen. Op die manier kan ik de antwoorden op de vragen uit mijn boek indien nodig verduidelijken en nieuwe vragen heel snel en objectief beantwoorden. Op www.avi-lezen.be vind je:

  • het AVI-forum;
  • een conversietabel voor het omzetten van de oude AVI-niveaus naar de nieuwe en omgekeerd;
  • een verwijzing naar enkele AVI-uitgaven van de uitgeverij.

Het forum zelf is heel gebruiksvriendelijk. Je kunt er op een eenvoudige manier zelf vragen stellen, vragen beantwoorden of reageren op vragen en antwoorden van anderen. Je hoeft hiervoor vooraf niet te registreren.

Met dank aan de uitgeverij om dit voor mij te realiseren.

14:48 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: avi, lezen, taal | |

2010.02.27

Mini-enquête over het AVI-gebruik in Vlaanderen

dmt en aviIk plaatste zonet een mini-enquête op het Internet over het gebruik van de 'oude' en 'nieuwe' AVI-kaarten in Vlaanderen. Iets dat al veel langer had moeten gebeuren! Je vindt ze op het volgende adres:

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=35622

De toegang tot deze enquête is beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord vind je in mijn Nieuwsbrief Leren 69. Deze kun je vinden op mijn website www.nieuwsbriefleren.be. Niet om het jullie extra moeilijk te maken, wel om geautomatiseerde rommel te vermijden.

De enquête is netoverschrijdend en loopt tot 31 maart 2010. In een volgende nieuwsbrief maak ik de resultaten bekend. 

16:21 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, avi, enquete | |

2008.09.06

nAVIgator

nAVIgatorDe AVI-niveaus werden vernieuwd. De tabellen om de oude niveaus om te zetten naar de nieuwe vind je op het Internet. Uitgeverij Zwijsen ontwikkelde de nAVIgator waarmee je deze omzetting gemakkelijk en in beide richtingen kunt doen. Op de achterzijde van deze nAVIgator vind je per niveau ook de leesreeksen die uitgeverij Zwijsen ontwikkelde, gesitueerd binnen de nieuwe AVI-niveaus.

Je kunt, zolang de voorraad strekt, deze nAVIgator gratis aanvragen bij de uitgeverij (info@uitgeverijzwijsen.be). Je kunt de nAVIgator ook op het Internet zelf gebruiken: http://www.uitgeverijzwijsen.be/navigator/navigatorschijf/

17:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, lezen, avi | |

2006.10.27

De terreur van de AVI-niveaus

dartsIk ben vandaag geschrokken. Erg geschrokken. Ergens in Vlaanderen worden de AVI-niveaus gebruikt om rapportpunten te geven voor lezen. Dit is wel de beste illustratie die ik tot nu toe kreeg van wat de terreur der AVI-niveaus vermag. Alsof lezen te verengen is tot het beheersen van een AVI-niveau.

AVI staat nog altijd voor Analyse Van Individualiseringsvormen. Dat wordt duidelijk vergeten als men het systeem gebruikt als puntencriterium. Ieder AVI-niveau speelt zich af tussen bepaalde grenzen voor snelheid en nauwkeurigheid. Intussen zou het toch al moeten geweten zijn dat sommige kinderen zeer traag lezen, maar zeer nauwkeurig. Ikzelf testte geregeld door bij kinderen die foutloos maar te traag lazen. Vaak waren er kinderen bij die nagenoeg foutloos het hoogste niveau haalden, maar faalden voor tempo op AVI 4. Wat zeggen die punten dan? Te traag? Te onnauwkeurig? Te traag én te onnauwkeurig? Een AVI-niveau bevat gewoon een bepaald aantal technische leesmoeilijkheden. Je kunt het ook anders stellen: wat heb je het liefst: een trage maar nauwkeurige lezer of een snelle en onnauwkeurige lezer... Zorg voor nauwkeurigheid bij het lezen en vooral veel leesplezier. Het tempoprobleem zal zich dan voor een deel oplossen doordat de leerling graag blijft lezen. "Oefening baart kunst" is hier zeker op zijn plaats. Sommige mensen zullen nu eenmaal altijd trager lezen dan anderen. Betekent dit dat we moeten tevreden zijn als kinderen spellend lezen? Neen. Maar misschien moeten we het woordje snel lezen gaan vervangen door vlot of vloeiend lezen. Dan zitten we meteen ook op dezelfde golflengte met de definitie van dyslexie, die intussen ook spreekt over problemen bij het vlot en nauwkeurig lezen...

Intussen werkt men in Nederland aan een nieuwe toetsprocedure voor het lezen. Cito en KPC-groep hebben de krachten gebundeld. Het is de bedoeling om in 2008 met nieuwe AVI-kaarten buiten te komen, die enkel nog zullen bedoeld zijn voor diagnostisch onderzoek van enkele kinderen. Een puntentarifering voor het behaalde AVI-niveau behoort dan ook definitief tot het verleden... Gelukkig maar!

21:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, avi, taal | |