2009.07.24

D.R.U.K of A.D.H.D

espero

Op zoek naar informatie over ADHD bij allochtone gezinnen?
Op zoek naar handvaten om aan een allochtone ouder uit te leggen wat ADHD is?
Wil je een groepssessie organiseren voor allochtone ouders over druk gedrag ?

Dan zit je hier goed: http://www.drukofadhd.be.

OBC Espero is één van de 7 Vlaamse erkende obervatie- en behandelingscentra en wil kinderen met ernstige en chronische gedragsproblemen ondersteunen. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting ontwikkelde het OBC een pakket rond ADHD dat zich richt naar allochtone ouders: "D.R.U.K of A.D.H.D". Het bevat presentaties, beeldmateriaal en opdrachten en een brochure met uitleg over druk gedrag en ADHD. Het materiaal werd ontwikkeld na een bevraging van allochtone ouders en deskundigen.

Dit alles vind je op de website http://www.drukofadhd.be. Je hoeft gewoon maar het eindrapport binnen te halen. 

13:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: adhd, allochtonen, anderstaligen, add | |

2008.07.26

De Babbelbank

babbelbankDe Babbelbank werd ontwikkeld door het Regionaal exeprtisenetwerk (West-)Vlaanderen. Het is een gratis praat-en-kijk-pakket voor anderstalige nieuwkomers en taalzwakke kinderen dat als doel heeft de woordenschat uit te breiden.

De woordenschat is georganiseerd rond 3 thema's: school, thuis en ons lichaam. Ze wordt telkens op dezelfde wijze aangeboden:

 • tonen: een tekening verduidelijkt een geschreven woord. Er is geen actie nodig van het kind.
 • kijken: er wordt een tekening getoond met daaronder 3 verschillende woorden. Het kind moet het juiste woord aanklikken. Een fout antwoord wordt door de computer bij wijze van feedback uitgesproken.
 • lezen: er wordt een geschreven woord getoond met daaronder verschillende tekeningen. Het kind moet de juiste tekening aanklikken. Een fout antwoord wordt door de computer bij wijze van feedback uitgesproken.
 • luisteren: De computer spreekt een woord uit. Op het scherm staan verschillende tekeningen. Het kind moet de juiste tekening aanklikken. Een fout antwoord wordt bij wijze van feedback uitgesproken.
 • praatplaat: op het scherm wordt er een plaat bij het thema getoond. Verschillende elementen van de tekening kunnen aangeklikt worden. Je kunt kiezen tussen woorden en zinnen. Kies je voor woorden, dan wordt het geschreven woord bij het aangeklikte element getoond. Kies je voor zinnen, dan wordt de zin zowel in zijn geschreven vorm getoond als uitgesproken.

 Een zeer bruikbaar instrument!

23:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerzorg, taal, anderstaligen, woordenschat, ict, onthaalonderwijs, zorg, zorgbeleid, allochtonen | |

2006.12.10

docAtlas

atlasDe vzw docAtlas werd door de provincie Antwerpen in het leven geroepen. Het is een documentatie- en leermiddelencentrum dat als doel heeft het onderwijs en de vorming aan anderstaligen te stimuleren en te verbeteren. De specialisaties zijn:

- Nederlands voor anderstaligen
- intercultureel onderwijs
- mondiale vorming
- opvoedingsondersteuning
- onderwijs in eigen taal en cultuur
- interculturaliteit

Het centrum bezit ongeveer 10000 kwaliteitsvolle publicaties die kunnen ontleend worden. Het helpt de bezoeker om de juiste informatie en materialen te vinden en geeft tegelijk ook didactische ondersteuning. Je kunt de inhoud van het documentatiecentrum indelen in volgende thema's:

- lesmateriaal Nederlands voor anderstaligen voor kleuters, lager onderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs
- lesmateriaal Intercultureel Onderwijs voor kleuters, lager onderwijs, secundair onderwijs
- lesmateriaal voor meertalige groepen en onderwijs in eigen taal en cultuur
- les- en vormingsmateriaal basiseducatie voor volwassenen
- lesmateriaal mondiale vorming
- achtergrondinformatie over allochtonen en vluchtelingen in de Belgische samenleving
- achtergrondinformatie over (allochtonen en) onderwijs

Het centrum staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor één van de bovenstaande thema's. Openingsuren en contactgegevens vind je op hun website.

16:16 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anderstaligen, allochtonen | |

2006.09.17

Centrum voor Taal en Onderwijs

Het vroegere Steunpunt NT2 heet nu Centrum voor Taal en Onderwijs. Op de volledig vernieuwde website kan je nu terecht voor allerlei informatie over het taalvaardigheidsonderwijs in het basis, secundair, hoger en volwassenenonderwijs.en aan anderstalige nieuwkomers. Het is de bedoeling dat je per doelgroep informatie zult kunnen vinden over onder andere materialen, ondersteuning, vorming, onderzoek en publicaties. Ook een visietekst zou tot het aanbod moeten gaan behoren.

Een referentiepunt.

15:16 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anderstaligen, allochtonen | |

Onthaalonderwijs

Het Vlaamse departement Onderwijs heeft alle informatie over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers samengebracht op één website. Je vindt er:

 • de historiek van het onthaalonderwijs in Vlaanderen
 • de regelgeving
 • de toelatingsvoorwaarden
 • de adressen van de secundaire scholen met onthaalonderwijs
 • recent nieuws over onthaalonderwijs
 • een verwijzing naar het Centrum voor Taal en Onderwijs

Een handig naslagwerk voor iedereen die met dit thema te maken heeft.

14:51 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anderstaligen, onthaalonderwijs, allochtonen | |

2006.08.12

Odysseus op de dool in onderwijsland?

Ik heb het nog gezegd: kinderen onderwijzen staat gelijk met kinderen leren oordelen en is compleet in tegenstrijd met het doorgeven van de eigen vooroordelen aan kinderen. Diversiteit is altijd al de motor geweest van een creatieve samenleving en was nooit een bedreiging voor diezelfde samenleving.

Goed onderwijs zorgt er voor dat elk kind, elke student zich optimaal kan ontplooien volgens de eigen mogelijkheden. In die zin bevordert het onderwijs - gelukkig maar - de diversiteit in onze samenleving. Goed onderwijs moet durven kijken naar de interculturele diversiteit en de mogelijkheden ervan onder de aandacht brengen. Goed onderwijs leert om begrip op te brengen voor de culturele verschillen en ervan te leren.

In die zin heb ik besloten om in deze blog ook meer aandacht te besteden aan die verenigingen, diensten, ... die deze maatschappelijke diversiteit ondersteunen.

Het Oost-Vlaamse Minderhedencentrum (Odice) voert de volgende opdrachtenverklaring:

- Het ondersteunen van de openbare besturen in het voeren van een minderhedenbeleid.
- Het ondersteunen van de etnisch-culturele gemeenschappen (allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers, mensen zonder papieren en woonwagenbewoners) in hun deelname aan het maatschappelijk leven .
- Meehelpen aan een betere dienstverlening en toegankelijkheidsverhoging van reguliere diensten voor etnisch-culturele minderheden.
- Kiezen voor aangenaam samenleven ondanks en dankzij de verschillen tussen mensen .

Het moet een taak zijn van het onderwijs om Odysseus de weg naar Ithaka terug te helpen vinden.

We never knew what friends we had
until we came to Leningrad.
(Billy Joel - Leningrad)

13:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anderstaligen, allochtonen | |

2006.07.31

Leren tegen racisme

Onlangs zag ik op televisie een interview met Coco Junior door Jan Leyers. Coco Junior start met een programma om het werk van Bob Marley weer onder de aandacht te brengen. In dit gesprek werd ik getroffen toen Coco Junior er de aandacht op vestigde dat volgens Bob Marley de vrijheid van meningsvorming oneindig veel belangrijk was dan de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting betekent niets als je niet eerst in alle vrijheid een eigen mening mag vormen. Misschien is dit wel de ultieme opdracht van het onderwijs: kinderen en jongeren leren zich een eigen, niet voorgekauwde, mening te vormen op basis van hun ervaringen en hen dan pas leren er voor uit te komen.

Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our minds.
(Bob Marley - Redemption song)

Misschien maken we wel de fout om ons eigen (voor-)oordelen door te geven in plaats van kinderen en jongeren te leren oordelen. Misschien moeten we kinderen en jongeren niet alleen waarden aanleren, maar moeten we hen ook leren om vanuit die waarden zelf een oordeel te vellen. Misschien is dat Leren tegen racisme.

19:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anderstaligen, allochtonen | |