2011.09.03

Wat is ADHD?

Op de website van het Centrum ZitStil vond ik in de rubriek ADHD-tv dit filmpje aan dat op een beknopte manier de basiskennis over ADHD aanbrengt. Zeker bekijken! Helaas geeft dit filmpje in sommige programma's een beveiligingswaarschuwing. In Internet Explorer 9 bijvoorbeeld klik je dan in het balkje dat onderaan verschijnt op de knop [Inhoud weergeven].

11:48 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: add, adhd | |

2010.01.24

Leer- en gedragsproblemen

leerproblemen en gedragsproblemenOp http://leerproblemen-en-gedragsproblemen.nl vind je heel wat nuttige verwijzingen naar andere websites over leer- en gedragsproblemen. Deze website is een initiatief van de Nederlandse hulpverleningsorganisatie Molendrift. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring op het gebied van leer- en gedragsproblemen. De website biedt een overzicht van websites met kwalitatief goede informatie over leer- en gedragsproblemen. Trouwe lezers van deze blog zullen heel veel van de aangehaalde websites zeker herkennen.

Toch maar even grasduinen!

2009.12.23

ADDitude

additudeOnlangs ontdekte ik deze website waar je heel wat nuttige informatie kunt vinden over AD(H)D. ADDitude is een Amerikaans tijdschrift dat AD(H)D en leerstoornissen als thema heeft. De kwaliteit van de artikels wordt bewaakt door een wetenschappelijk panel. Onzin zul je er dus niet direct op vinden. De website bij dit tijdschrift vertrekt vanuit 5 grote rubrieken.

In de rubriek Adult ADHD vind je heel wat informatie over aandachtsstoornissen bij volwassenen. Je krijgt er ondere andere tips en adviezen in verband met tijdsgebruik, carrièreplanning, organisatie en het omgaan met de eigen 'symptomen'.

De rubriek Parenting ADHD Children bevat adviezen voor ouders in verband met belonen en straffen, sociale problemen en gedragsproblemen bij hun kinderen. Ze krijgen ook tips om het leven van hun kind te helpen organiseren.

ADHD Treatment staat in het teken van de behandeling van AD(H)D. Zowel de medische als niet-medische therapieën krijgen hier een plaats. Deze rubriek is in het bijzonder interessant omdat je van bepaalde therapieën, bijvoorbeeld de theorie van de Omega 3-vetzuren, snel de oorsprong kunt achterhalen.

De rubriek School & Learning Disabilities bevat dan weer informatie die gericht is op ouders van schoolgaande kinderen met AD(H)D en leerkrachten. Ook in deze rubriek gaat er heel wat aandacht naar het zich organiseren. Verder vind je er heel wat maatregelen die bij ons onder de sticordimaatregelen zouden vallen. Toch maar even nakijken dus.

Algemene informatie over AD(H)D vind je tenslotte in de rubriek About ADHD. Maar er is meer. Klik ook eens op de link ADHD printables die je overal op de website tegenkomt. Je kunt dan een heleboel praktische fiches met tips en adviezen gratis van het Internet halen. Deze tips en adviezen verschenen eerder in het gedrukte tijdschrift. Doen!

17:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen, adhd, add | |

2009.10.31

Over de motorische ontwikkeling en de leervaardigheden bij kinderen: een waarschuwing voor de 21e eeuw

23:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, ontwikkeling, leren, leerproblemen, adhd, gedragsproblemen, add, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, leerontwikkeling | |

2009.07.24

D.R.U.K of A.D.H.D

espero

Op zoek naar informatie over ADHD bij allochtone gezinnen?
Op zoek naar handvaten om aan een allochtone ouder uit te leggen wat ADHD is?
Wil je een groepssessie organiseren voor allochtone ouders over druk gedrag ?

Dan zit je hier goed: http://www.drukofadhd.be.

OBC Espero is één van de 7 Vlaamse erkende obervatie- en behandelingscentra en wil kinderen met ernstige en chronische gedragsproblemen ondersteunen. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting ontwikkelde het OBC een pakket rond ADHD dat zich richt naar allochtone ouders: "D.R.U.K of A.D.H.D". Het bevat presentaties, beeldmateriaal en opdrachten en een brochure met uitleg over druk gedrag en ADHD. Het materiaal werd ontwikkeld na een bevraging van allochtone ouders en deskundigen.

Dit alles vind je op de website http://www.drukofadhd.be. Je hoeft gewoon maar het eindrapport binnen te halen. 

13:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: adhd, allochtonen, anderstaligen, add | |

2009.06.20

ADHD Texas

adhd texas

Ik betreur vaak dat ik heb gesproken, nooit dat ik heb gezwegen.
(Pubilius Syrus)

Punctualiteit is een deugd van iemand die zich verveelt.
(Evelyn Waugh)

Ik probeerde te dagdromen, maar mijn geest bleef maar afdwalen.
(Steven Wright)

Excuseer, ik schonk geen aandacht aan mijn gedachten.
(Shelley Curtiss)

Dit zijn enkele citaten die ik tegenkwam op de website van de Amerikaanse psychiater Victoria Martin. Zij specialiseert zich al bijna dertig jaar in de diagnose en behandeling van ADHD. Zij wordt in de Verenigde Staten van Amerika beschouwd als een autoriteit op het vlak van ADHD. Onder de rubriek [Articles Archive] vind je heel wat artikels over dit onderwerp, die meestal door Victoria Martin zelf werden geschreven.

22:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: adhd, add | |

2009.04.18

AD(H)D: Een recente stand van zaken

Wie interesse heeft voor het fenomeen AD(H)D en een recente stand van zaken wil over het thema, moet deze video zeker bekijken. In het najaar van 2008 sprak Professor Russel Barkley, professor psychiatrie aan de medische universiteit van Zuid-Carolina (VS) gedurende 1 uur en 20 minuten hierover. Na een goed te begrijpen theoretische uiteenzetting had hij het onder andere over de recente bevindingen in verband met oorzaken, verschijningsvormen en de behandeling van dit probleem. 

14:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: add, adhd | |

2009.02.01

De ontwikkeling van kinderen en jongeren nader bekeken

child development instituteHet Child Development Institute doet onderzoek naar en wil ouders informeren over de verschillende stoornissen die bij kinderen en jongeren kunnen voorkomen. Hun werkdomein kun je voor een deel al aflezen uit de thema's van de informatiegidsen voor ouders die ze tot nu toe hebben opgesteld. Het zijn:

 • AD(H)D
 • Aspergersyndroom
 • Angststoornis
 • Autismespectrumstoornis
 • Bedwateren
 • Bipolaire stoornis
 • Communicatiestoornis
 • Depressie
 • Dyslexie
 • Fragiel X syndroom
 • Leerstoornis
 • Obsessief-Compulsieve stoornis (dwangstoornis)
 • Verlegenheid
 • Tourette-syndroom

Daarnaast willen ze diezelfde ouders ook informeren over een gezonde psychosociale ontwikkeling bij kinderen en jongeren en deze ook bevorderen. Maar er is meer, veel meer...

Onder de rubriek Development tref je uitgebreide informatie aan over de verschillende ontwikkelingsfasen en  de ontwikkelingsdomeinen maar ook over heel specifieke thema's zoals karakter, de invloed van de plaats in de geboorterij en het belang van spel. De rubriek Parenting gaat dieper in op de verschillende facetten van het ouderschap. Hier komen onder andere thema's aan bod zoals de modelfunctie van ouders, het gebruik van beloning en straf, een goede cimmunicatie tussen ouders en kinderen en het bevorderen van zelfwaarde bij kinderen en jongeren. De rubrieken Psychology en Learning gaan niet alleen dieper in op de verschillende mogelijke stoornissen maar ook op thema's zoals meervoudige intelligentiehoogbegaafdheid en studiegewoonten. De thema's gezondheid en veiligheid vind je dan weer terug in de rubriek Health/Safety.

Verder vindt je op deze website tal van verwijzingen naar nuttige (onderzoeks)artikels en tal van concrete tips voor ouders.

2009.01.24

Kinderen met speciale onderwijsnoden en de overgang naar het secundair onderwijs

overgang primair naar voortgezet onderwijsVoor kinderen met speciale onderwijsnoden is de overgang naar het secundair onderwijs een nog grotere stap dan voor de andere kinderen.  De Nederlandse website www.overgangpovo.nl is in het leven geroepen om scholen, kinderen en hun ouders daarbij te helpen. Geschreven voor de Nederlandse situatie, bevat deze website toch heel wat materiaal die ze voor Vlaanderen ook interessant maakt.

De website is uitgewerkt als een soort draaiboek met nuttige bijlagen, die de leerling al van in groep 7 (het vijfde leerjaar) voorbereidt op de overgang naar het secundair of voortgezet onderwijs. Ze richt zich op verschillende doelgroepen, waaronder de leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornis en de leerlingen die na het vijfde leerjaar (groep 7) de overstap maken naar het beroepssecundair onderwijs omdat ze al één of meerdere jaren in het basisonderwijs hebben overgezeten.

Voor de Vlaamse situatie zijn vooral de rubrieken ADHD, Dyslexie, Hoogbegaafdheid en Autisme interessant. Hierin vindt je concrete teksten met heel specifieke tips en aanbevelingen om de overgang voor deze leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. De voorgestelde Kijkwijzer geeft voldoende materiaal en stof tot nadenken, ook voor het Vlaamse onderwijs.

2008.09.14

Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette

vlaamse touretteverenigingDe website van de Vlaamse Tourettevereniging is uitgegroeid tot een zeer informatieve website. Ze heeft zichzelf tot doel gesteld het syndroom van Gilles de la Tourette bekend te maken bij de overheid, artsen, het onderwijs en het grote publiek. Op deze manier wil ze een klimaat scheppen waar men het vanzelfsprekend vindt dat kinderen met het Tourettesyndroom faciliteiten krijgen in het onderwijs.

Onder de rubriek Tourette kun je heel wat algemene informatie over het syndroom terugvinden. Speciaal voor leerkrachten vind je er de brochure Kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette in het onderwijs. Daarnaast vind je in de rubriek Tourette+ informatie over andere stoornissen (bv. ADHD, dwangstoornissen, ...) die samen met het Tourettesyndroom voorkomen. De rubriek Documentatie bevat heel wat verwijzingen naar Nederlandstalige en anderstalige informatie en een overzicht van de eigen publicaties van de vereniging. In de rubriek Getuigenissen wordt het woord gegeven aan kinderen en volwassenen met het syndroom, maar ook ouders van kinderen met Tourette.

Wat er aan Tourette kan gedaan worden, lees je in de rubriek Behandelingen. Je krijgt er een woordje uitleg bij de verschillende mogelijke behandelingswijzen. In het onderdeeltje Omgaan met Tourette krijg je heel wat tips aangereikt om zonder enige vorm van medicatie met het Tourettesyndroom om te gaan. Deze rubriek reikt ook leerkrachten heel wat aanpakmogelijkheden aan.

Een Forum maakt het onderlinge contact mogelijk. Inschrijven is hiervoor wel noodzakelijk. Concrete informatie over de vereniging zelf vind je onder de rubriek Vereniging.

21:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ocd, tourette, adhd, syndroom, gedragsproblemen, add, leerproblemen, rekenproblemen, dyscalculie, odd, nld, vsld, tics, ticstoornis, dwangstoornis, obsessief-compulsief | |