2010.10.17

Documentaire over studeren met dyslexie

Prof. Dr. Annemie Desoete maakte me attent op de documentaire ‘Studeren met dyslexie’ en bijbehorende brochure over dyslexie. Beiden kun je vinden op www.dyslexie.ugent.be. De documentaire duurt iets langer dan een half uur en brengt een positieve boodschap. Ze vertelt het verhaal van jonge professionals met dyslexie die hun studies aan de universiteit volbrachten en mooie carrières uitbouwden. Tegelijk krijg je een overzicht van het onderzoek rond dyslexie vandaag. Ik bekeek deze documentaire voor jullie en was vanaf het eerste moment geboeid. Dit komt omdat het een realistische documentaire geworden is zonder franjes en valse beloftes. Niet alleen de diversiteit aan theorieën passeert de revue, ook de diversiteit aan verschijningsvormen van dyslexie en mogelijke maatregelen wordt aangekaart. Speciale aandacht gaat terecht naar het creatieve en probleemoplossende denken van een aantal dyslectici. Op de website vind je ook de brochure die bij de DVD hoort. Deze gaat net iets verder dan de inhoud van de documentaire. Zo staat ze ook uitgebreid stil bij de comorbiditeit bij dyslexie en het zorgkader van het hoger onderwijs.

De documentaire en de bijhorende brochure zijn ongetwijfeld het beste dat de afgelopen jaren in Nederland en Vlaanderen over dyslexie is verschenen! Je kunt hieronder alvast de trailer bekijken.

2010.10.09

Bekina

bekinaBekina is één van de Vlaamse groepen die werken rond hoogbegaafdheid. Deze groep noemt zichzelf 'een werkgroep voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten'. Op hun sobere website vind je verschillende rubrieken, waarvan ik er enkele kort even onder de aandacht breng.

De rubriek algemene informatie beschijft de werking van de werkgroep. Je leert er wat de mensen uit deze werkgroep willen bereiken en hoe ze georganiseerd zijn.

In de rubriek verrijkingsleerstof vind je informatie over verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde kinderen. Het meeste in deze rubriek wijst zichzelf uit, maar sommige documenten, zoals het stappenplan, verdienen een extra woordje uitleg.

Een andere interessante rubriek is literatuur. Hier krijg je een mooi historisch overzicht van de belangrijkste werken over hoogbegaafdheid. We schrijven bewust 'historisch', omdat deze literatuurlijst maar gaat tot 2000 en er de afgelopen jaren toch wel belangrijke werken over hoogbegaafd zijn verschenen, zeker in de Angelsaksische landen. Een aanvulling is hier zeker noodzakelijk.

De werkgroep heeft ook een eigen tijdschrift dat vier maal per jaar verschijnt: de Bekina kroniek. OP de website vind je een overzicht van de artikels die daarin verschenen. Helaas zijn deze artikels niet online beschikbaar.

Deze website zou binnenkort vernieuwd worden. We kijken er al naar uit!

 

14:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, intelligentie, leerzorg, ontwikkeling, ontwikkelingsvoorsprong, verrijking, zorgbeleid, zorg | |

2010.09.05

Dossier Pesten

dossier pesten - nederlands jeugdinstituutHet Nederlandse Jeugdinstituut, het expertisecentrum over jeugd en opvoeding heeft een heel degelijk dossier over Pesten uitgewerkt. Het dossier bestaat uit vier hoofdrubrieken.

In de rubriek Probleemschets lees je wat pesten is, hoe vaak het voorkomt en wat de gevolgen ervan zijn. Onder het hoofdstukje Risicofactoren kom je meer te weten over de kenmerken van het slachtoffer, de dader en de omgeving die het risico op pesten en gepest worden groter maken.

De rubriek Beleid is niet zo relevant voor Vlaanderen omdat het voor het grootste deel verwijst naar de Nederlandse situatie. In het hoofdstukje Internationaal beleid echter verwijst men naar een programma uit het Verenigd Koninkrijk om pesten binnen en buiten de school te voorkomen. Het programma heet Safe from bullying: Guidance and training resources for tackling bullying outside schools en kan gratis van het Internet gehaald worden via http://www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/resources-and-pr....

Interessant is ook de rubriek Praktijk die helemaal in het teken staat van het voorkomen en terugdringen van pesten. Je vindt er onder andere een overzicht van enkele anti-pestprogramma's en enkele concrete richtlijnen.

Zoals de naam het zelf zegt, lijst de rubriek Meer informatie onder andere boeken en websites op die je kunt raadplegen als je nog meer wenst te weten.

21:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: geweld, pesten, zinloos geweld | |

2010.08.08

Dyscalculie

dyscalculie

Wie op zoek is naar degelijke informatie over dyscalculie kan zeker op deze website terecht. De auteur is er in geslaagd om een goed overzicht van de problematiek te geven. Je dient wel te weten dat deze website sinds 2005 niet meer werd bijgewerkt. De meest recente inzichten kun je hier dus niet vinden.

De website heeft een aantal interessante rubrieken die ik even onder de aandacht wil brengen. Zo geeft de rubriek welbevinden een mooi beeld van de impact die dyscalculie op het kind heeft. Om de soorten dyscalculie op de website te kunnen weergeven is de auteur te rade gegaan bij Tom Braams. Deze indeling sluit aan bij wat we kennen van Annemie Desoete. In de rubrieken diagnose en begeleiding zie je dat de auteur het onderwerp goed bestudeerd heeft. Zo heeft hij onder andere aandacht op de signalen van dyscalculie op kleuterleeftijd, waarbij hij veel verder gaat dan de klassieke Piaget-thema's. Lees hier zeker ook het stukje valkuil. Onder de rubriek tips vind je enkele sticordimaatregelen en aandachtspunten. Ouders die hun kind willen ondersteunen vinden onder de rubriek suggesties enkele goede voorstellen.

 Een zinvolle website

23:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyscalculie, leerproblemen, rekenen-wiskunde, rekenproblemen | |

2010.08.01

Werkwoordspelling: een handig hulpmiddel

d of t

In 1992 publiceerde het toenmalige ABB-verzekeringen in gedrukte vorm een beslissingsschema uit in verband met de werkwoordspelling: Schrijf ik nu d(d) of t(t). Dit gebeurde in samenwerking met het Vliebergh-Senciecentrum van de Katholieke Universiteit Leuven en het Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven.

Dit beslissingsschema is nog altijd beschikbaar op het Internet. Je kunt het daar rechtstreeks raadplegen, maar je kunt het ook van het Internet afhalen en, indien gewenst, zelf afdrukken.

Doen!

11:27 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen, nederlands, spellen, spellingproblemen, taal, werkwoorden, werkwoordspelling | |

2010.05.30

Wetenschappelijk (onderwijs)onderzoek in Vlaanderen

fris onderzoeksportaal"Weet jij of er in Vlaanderen wetenschappelijk onderzoek gebeurt naar...?". Dit is een vraag die collega's mij af en toe stellen. Met de FRIS-gegevensbank krijg je daar alvast een heel goed zicht op. FRIS staat voor Flanders Research Information Space. Je kunt deze gegevensbank op verschillende manier doorzoeken:

Aangezien deze gegevensbank alle het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek te registreren, beslaat ze alle vakgebieden. Daarom is het beter om gericht te zoeken. Gericht zoeken kun je door de verwijzingen hierboven te gebruiken, of te zoeken op een bepaalde onderzoeker. Het zoeken op organisatie is nogal omslachtig, maar dat merk je vanzelf als je het eens probeert.

In een tijd waar het evidence based werken ook in het onderwijs aan belang toeneemt, is deze gegevensbank zeker een goed hulpmiddel. Ze wordt ook voortdurend aangevuld!

12:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijsresearch, evidence based | |

2010.05.23

Ralfilezen

ralfilezenUit de handleiding: RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig veel te traag blijven lezen. Het lezen versnelt en automatiseert niet. Het AVI-niveau blijft (vrijwel) stilstaan; de vorderingen beslaan minder dan twee AVI instructieniveaus per jaar. Herhaalde presentatie van korte, op elkaar gelijkende woorden leidt vaak niet of nauwelijks tot verbetering van het lezen van de betreffende woorden. Opvallend is dat langere woorden met een complexe orthografische structuur vaak relatief minder problemen opleveren dan korte woorden.

Het programma is door Anneke Smits (Opleidingen Speciale Onderwijszorg Hogeschool Windesheim Zwolle) ontleend aan een aantal wetenschappelijke onderzoeken (Stahl, Meyer en Felton, Rasinsky, Weinstein en Cooke, National Reading Panel, Furr). De naam is niet zomaar gekozen: hij draagt de basisprincipes van deze methodiek in zich:

  • Repeated
  • Assisted
  • Level
  • Feedback
  • Interactie

Bij deze methodiek is er sedert 2008 een website gemaakt, www.ralfilezen.nl. Het doel van deze website is het verzamelen en aanbieden van goede teksten die voor het ralfilezen kunnen gebruikt worden. Momenteel zijn er al 150 teksten beschikbaar, geordend in de volgende categorieën:

Daarnaast vind je er de handleiding en een woordje uit bij de verschillende aspecten van deze methode.

Wie zich lid maakt van deze website - en dat is helemaal gratis - kan zelf teksten of interessante websites aan www.ralfilezen.nl toevoegen.

21:57 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, dyslexie, leerproblemen, didactiek, leesproblemen, methodiek, ralfi | |

2010.05.15

Picto Selector

picto selectorAanvankelijk was ik van plan om het te reserveren voor mijn vrienden op Facebook, maar iets dat zo goed is als Picto Selector moet ik gewoon doorgeven aan zo veel mogelijk mensen. Omdat ontelbaar veel kinderen er beter van worden.

Waar gaat het over? Picto Selector is een programma dat geschreven werd door Martijn van der Kooij, een Nederlandse software-ontwikkelaar. Hij schreef het voor zijn vrouw zodat die gemakkelijk schema's voor hun jongste zoon kon maken. Met het programma kun je rechtstreeks allerlei schema's maken en afdrukken voor iedereen die nood heeft aan structuur en voorspelbaarheid. Of je maakt er communicatiebladen mee voor mensen die zich niet of onvoldoende kunnen uitdrukken. Het programma zelf bevat duizenden pictogrammen, waaronder deze van het Belgische Sclera, het Britse Straight-Street  en het Aragonese (Spaanse) ARASAAC en kan met eigen pictogrammen aangevuld worden. Bovendien is het helemaal gratis!

Dankzij Picto Selector hoef je niet langer omslachtig te werk te gaan als je structuur- en/of communicatiebladen wilt maken. Geen knip-en-plakwerk meer, geen moeizame integratie meer van pictogrammen in een tekstverwerkingsprogramma. Het programma doet dit allemaal voor jou!

Bovenop dit alles is er ook een gebruikersgroep. Hier kan je ervaringen met het programma en zelf gemaakte structuur- en/of communicatiekaarten met elkaar uitwisselen. Via een postlijst houdt Martijn van der Kooij jou graag op de hoogte van nieuwe versies van het programma.

Dit programma bewijst eens te meer dat topkwaliteit niet altijd duur moet betaald worden. Allen daarheen!

2010.05.01

Autismespectrumstoornissen: een stand van zaken

Zowat een maand geleden werd er een lezing van Dr. Robin Hansen van de universiteit van Californië op het Internet gezet. Het onderwerp van deze lezing was de grote verscheidenheid bij autismespectrumstoornissen. In deze lezing bespreekt ze niet alleen de gedragsmatige als de biologische aspecten van deze stoornissen, maar ook de stand van zaken in verband met het onderzoek en de behandeling. In deze lezing geeft ze onder andere aan dat het aantal personen met autismespectrumstoornissen voortdurend toeneemt en dat ze vier maal meer voorkomen bij jongens dan bij meisjes. Ze bevestigt eveneens dat er een genetische component is.

17:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkeling, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, autismespectrum | |

2010.04.24

Evidence-based werken op school met Robert Marzano

marzano research laboratoryAls evidence based onderwijs de vraag is, dan is het werk van de Amerikaanse Robert J. Marzano het antwoord. Marzano maakte een meta-analyse van de onderwijsresearch van de laatste 35 jaar in Amerika, Canda en Europa en vertaalde deze naar onderwijsmethoden voor het basis- en voortgezet onderwijs. Hij richtte zich hierbij op onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen. Zijn werk werd in het Nederlands vertaald door Bazalt, die het onder andere onder de volgende titels aanbiedt:

Via www.marzanoresearch.com kun je Robert J. Marzano volgen. Je komt terecht op de webiste van het Marzano Research Laboratory waar je heel wat recente informatie in verband met het evidence based werken, kunt vinden. Twee rubrieken verdienen zeker de aandacht:

  • Research: Hier krijg je toegang tot het bestand met de gegevens van de meta-analyse
  • Free Resources: Hier vind je onder andere een verzameling van artikels die door Marzano zelf werden uitgezocht.

16:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijsrearch, evidence based, robert marzano | |