2012.10.21

ABC van de Nederlandse taal

  • abc van de nederlandse taalGebruik ik nu enkele of dubbele aanhalingstekens?
  • Is het nu "Je kan" of is het "Je kunt"?
  • Wat is een naamwoordelijk gezegde?
  • Wat is een bijvoeglijke bepaling?
  • Wanneer gebruik ik een gedachtenstreepje

Cees Phielix bracht het antwoord op deze en nog veel andere vragen over het Nederlands samen in zijn ABC van de Nederlandse taal. Handig als je iets snel wilt opzoeken in verband met grammatica, het gebruik van leestekens, het kiezen van het juiste woord, ... en dergelijke. Alle begrippen worden helder uitgelegd en voorzien van concrete voorbeelden. Zeker langs gaan!

21:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: grammatica, nederlands, spellen, spelling, spraakkunst, taal | |

2012.10.06

Grensoverschrijdend seksueel gedrag

Tvklasse maakte een verhelderend filmpje over grensoverschrijdend seksueel gedrag op school:

Lees zeker ook het dossier (http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/seksueel-grensove...

.

11:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit, seksueel geweld, seksueel misbruik, tvklasse | |

2012.09.30

Citaat

Tegenwoordig gaat men ervan uit
dat onderwijs dient om sociale gelijkheid te bevorderen,
en niet om kennis te verspreiden.
De gevolgen zijn desastreus.

Roger Scruton

 

 

21:12 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: citaat | |

2012.09.16

Zijn onze kinderen nog creatief?

De volgende tekst moet je goed tot je laten doordringen... Een echte doordenker! 

Killing Creativity
Created by: EarlyChildhoodEducation.com

22:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: creativiteit | |

2012.06.03

Over de hervorming van het secundair onderwijs

Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de plannen van onderwijsminister Pascal Smet om het secundair onderwijs te hervormen.

De makers van de Onderwijskrant hebben een petitie op het Internet gezet om te protesteren tegen wat zij De ontwrichting van het secundair onderwijs en het unieke tso/bso/kso noemen. Je kunt hun standpunten en aurgumenten lezen op de website www.petitietegenhervormingsplanso.be.  Indien je ermee akkoord gaat, kun je de petitie tekenen door hier te klikken.

2012.05.27

Over de dringende beleidsmaatregelen

sticordibankOp 15 juli 2011 lanceerde minister Pascal Smet zijn nota Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Intussen is er rond deze nota al heel wat gebeurd. Ik verzamelde voor jullie relevante documenten die naar aanleiding van deze nota door verschillende instanties werden vrijgegeven. Je vindt ze op mijn Sticordibank: http://sticordibank.wikispaces.com/Belangrijke+documenten.

Hier vind je in primeur ook het bericht dat de Prof. Dr. Wim Van den Broeck en Mevr. Eva Staels naar de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaamse Parlement hebben gestuurd. Of je nu voor of tegen bent, je moet dit bericht gelezen hebben. Volgens mij wordt hiermee op het vlak van het zorgdenken in Vlaanderen geschiedenis geschreven.

20:01 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: inclusie, onderwijsbeleid | |

2012.05.19

Hoogbegaafd én op het zuidelijk halfrond...

det.pngDoor te klikken op de wereldbol hiernaast kom je terecht op de thematische website van het Australische ministerie van onderwijs rond hoogbegaafdheid. Je vindt er heel wat interessant materiaal en een heuse training rond de aanpak van hoogbegaafde kinderen op school! Engelstalig, maar een absolute topper!

15:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd | |

2012.05.06

Niet-verbaal gedrag tijdens het oudercontact

Als leerkracht moet je bij een oudercontact niet alleen oog hebben voor het niet-verbaal gedrag van de ouders, maar jou ook bewust zijn van jouw niet-verbaal gedrag. Meer hierover leer je in het filmpje van Tvklasse.

 

17:26 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: niet-verbaal gedrag, non-verbaal gedrag, oudercontact, ouders, tvklasse | |

2012.03.24

Ten overvloede...

Het onderwijs heeft volgens mij pas zin wanneer je de kinderen leert hoe ze naar een concert moeten luisteren, hoe ze naar schilderijen moeten kijken, hoe ze een gedicht moeten lezen of doodgewoon hoe ze naar een goede western moeten kijken.

Jean Charles 

08:57 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: citaat | |

2012.03.18

Over inclusief onderwijs

rolstoel.pngVolgens sommige mensen moet het inclusief onderwijs op termijn het buitengewoon onderwijs vervangen. Ze beroepen zich daarvoor op het VN-verdrag dat stelt dat kinderen met een beperking niet mogen uitgesloten worden van het algemeen onderwijssysteem. De vraag is dan of buitengewoon of speciaal onderwijs al dan niet valt onder de term 'algemeen onderwijssysteem'. In datzelfde verdrag lees je immers ook:

De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op onderwijs. Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren en wel met de volgende doelen:

a) de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van mensenrechten, fundamentele vrijheden en de menselijke diversiteit;

b) de optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke mogelijkheden, naar staat en vermogen;

c) het in staat stellen van personen met een handicap om effectief te participeren in een vrije maatschappij.

Ik ga me zeker niet mengen in de interpretatie van dit VN-verdrag en het formuleren van besluiten. Daar zijn andere en veel verstandiger mensen mee bezig. Maar sta me toe om mijn bezorgdheid te formuleren. Het onderwijs heeft als doel om een omgeving voor kinderen te creëren waarin zijn sociale en cognitieve vaardigheden zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Iets dergelijks vind je trouwens terug in het VN-verdrag. DIt is een en-en- en geen of-ofverhaal. Moeten we dan niet heel goed nadenken of het reguliere onderwijs wel de juiste plaats is om dit te realiseren? Ik zou niet graag (moeten) meerwerken aan een systeem waarbij een kind met speciale onderwijsbehoeften een kind is dat in het reguliere onderwijs niet naar zijn staat en vermogen bijleert, misschien in zijn onwetendheid (en dit is NIET denigrerend bedoeld) wel gelukkig is, maar eigenlijk misbruikt wordt als 'tentoonstellingskind' als bewijs voor hoe inclusief ons onderwijs wel is. Want dat is even discriminerend en vernederend.

Hoe dan ook: voor het inclusief onderwijs dat het VN-verdrag voorstaat zullen er heel veel materiële en financiële middelen moeten gevonden worden. Zomaar van de scholen eisen dat ze het met dezelfde middelen moeten waarmaken, is belachelijk en onverantwoord. Ook daar zullen de voorvechters van elke vorm van inclusief onderwijs in de nabije toekomst moeten rekening mee houden.

19:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: inclusie | |