2009.02.08

Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs

In deze reportage uit het programma Netwerk van de Nederlandse televisiezender KRO wordt het fenomeen van de hoogbegaafdheid toegelicht. We horen onder meer professor Franz Mönks van het Centrum voor begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit te Nijmegen en enkele hoogbegaafde kinderen uit het basisonderwijs.

18:12 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: monks, intelligentie, hoogbegaafd | |

2009.02.01

De ontwikkeling van kinderen en jongeren nader bekeken

child development instituteHet Child Development Institute doet onderzoek naar en wil ouders informeren over de verschillende stoornissen die bij kinderen en jongeren kunnen voorkomen. Hun werkdomein kun je voor een deel al aflezen uit de thema's van de informatiegidsen voor ouders die ze tot nu toe hebben opgesteld. Het zijn:

 • AD(H)D
 • Aspergersyndroom
 • Angststoornis
 • Autismespectrumstoornis
 • Bedwateren
 • Bipolaire stoornis
 • Communicatiestoornis
 • Depressie
 • Dyslexie
 • Fragiel X syndroom
 • Leerstoornis
 • Obsessief-Compulsieve stoornis (dwangstoornis)
 • Verlegenheid
 • Tourette-syndroom

Daarnaast willen ze diezelfde ouders ook informeren over een gezonde psychosociale ontwikkeling bij kinderen en jongeren en deze ook bevorderen. Maar er is meer, veel meer...

Onder de rubriek Development tref je uitgebreide informatie aan over de verschillende ontwikkelingsfasen en  de ontwikkelingsdomeinen maar ook over heel specifieke thema's zoals karakter, de invloed van de plaats in de geboorterij en het belang van spel. De rubriek Parenting gaat dieper in op de verschillende facetten van het ouderschap. Hier komen onder andere thema's aan bod zoals de modelfunctie van ouders, het gebruik van beloning en straf, een goede cimmunicatie tussen ouders en kinderen en het bevorderen van zelfwaarde bij kinderen en jongeren. De rubrieken Psychology en Learning gaan niet alleen dieper in op de verschillende mogelijke stoornissen maar ook op thema's zoals meervoudige intelligentiehoogbegaafdheid en studiegewoonten. De thema's gezondheid en veiligheid vind je dan weer terug in de rubriek Health/Safety.

Verder vindt je op deze website tal van verwijzingen naar nuttige (onderzoeks)artikels en tal van concrete tips voor ouders.

2009.01.24

Kinderen met speciale onderwijsnoden en de overgang naar het secundair onderwijs

overgang primair naar voortgezet onderwijsVoor kinderen met speciale onderwijsnoden is de overgang naar het secundair onderwijs een nog grotere stap dan voor de andere kinderen.  De Nederlandse website www.overgangpovo.nl is in het leven geroepen om scholen, kinderen en hun ouders daarbij te helpen. Geschreven voor de Nederlandse situatie, bevat deze website toch heel wat materiaal die ze voor Vlaanderen ook interessant maakt.

De website is uitgewerkt als een soort draaiboek met nuttige bijlagen, die de leerling al van in groep 7 (het vijfde leerjaar) voorbereidt op de overgang naar het secundair of voortgezet onderwijs. Ze richt zich op verschillende doelgroepen, waaronder de leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornis en de leerlingen die na het vijfde leerjaar (groep 7) de overstap maken naar het beroepssecundair onderwijs omdat ze al één of meerdere jaren in het basisonderwijs hebben overgezeten.

Voor de Vlaamse situatie zijn vooral de rubrieken ADHD, Dyslexie, Hoogbegaafdheid en Autisme interessant. Hierin vindt je concrete teksten met heel specifieke tips en aanbevelingen om de overgang voor deze leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. De voorgestelde Kijkwijzer geeft voldoende materiaal en stof tot nadenken, ook voor het Vlaamse onderwijs.

2009.01.03

Zorg op school

Een tweetal maanden geleden bracht tvKlasse een filmpje uit over de taak van de zorgcoördinator op school. Het geeft alvast een goed beeld van de verschillende aspecten van deze functie.

20:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: basisonderwijs, lager onderwijs, kleuteronderwijs, zorg, leerzorg, zorgbeleid | |

2008.12.21

Nieuwe brochure Stichting Dyslexie Nederland

dyslexiebrochure_2008De Stichting Dyslexie Nederland bracht een nieuwe versie uit van haar dyslexiebrochure. Deze brochure werd volledig herzien en aangevuld en vervangt de brochure uit 2004. Deze herziening drong zich op omdat het wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten heeft opgeleverd die implicaties hebben voor de definiëring van dyslexie, de verschillende diagnosen en de behandeling. Ook het feit dat in Nederland de behandeling van dyslexie vanaf 1 januari 2009 onder bepaalde voorwaarden zal vergoed worden, is daar allerminst vreemd aan.

In een eerste deel neemt de Stichting een standpunt in betreffende de definitie van dyslexie. Ze houdt het bij een beschrijvende definitie, omdat de oorzaken van dyslexie nog lang niet bekend zijn. De definitie luidt als volgt:

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

In het tweede deel worden de drie vormen van diagnose die de Stichting gebruikt nogmaals toegelicht. Het gaat hier over:

 • de onderkennende diagnose
 • de verklarende diagnose
 • de indicerende diagnose

Het derde deel bespreekt de behandeling van dyslexie. Hierin wordt benadrukt dat de directe instructie nog altijd de voorkeur verdient bij de behandeling van dyslexie. De Stichting neemt hierbij geen standpunten in voor of tegen bepaalde methodes. Ze beschrijft daarentegen wel aan welke voorwaarden een effectieve behandeling moet voldoen.

Het laatste deel gaat dieper in op het onderzoeksverslag en doet een voorstel van dyslexieverklaring.

20:16 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, dyslexie, taal, dyslexieverklaring, gemotiveerd verslag, leesproblemen | |

2008.12.14

Ze doen het weer: com@modem.dag

modemadviesOp vrijdag 6 februari 2009 organiseert het Antwerpse Modem nu al voor de vierde keer de com@modem.dag. Op deze dag geven de mensen van Modem een overzicht van al de nieuwe of vernieuwde computer- en communicatiehulpmiddelen van het voorbije jaar. Ze tonen vele voorbeelden en stellen dit nieuwe materiaal voor vanuit hun ruime ervaring als onafhankelijk advies-, informatie-en begeleidingscentrum. Wie deze mensen eerder al hoorde spreken weet dat deze dag een absolute aanrader is.

Programma:

09.30: Inschrijving en ontvangst met koffie
10.00: Voormiddagsessie met inleiding door Dhr. J. De Niel, directeur Gouverneur Kinsbergen Centrum
- Kort en krachtig
12.30: Broodjeslunch
13.30: Namiddagsessie
- Communicatiemappen: nieuwe inzichten
- ISAAC-dvd
- Van papier naar computer: gisteren, vandaag en morgen
- Including Samuel
- Modem info's in een nieuw jasje
- Gratis en goed (software en sites)
15.30: Afsluiting studiedag

Deze dag gaat door in Wilrijk, op de Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen (Aula Fernand Nédée). Een wegbeschrijving en uitgebreide informatie vind je in deze folder.

De toegangsprijs bedraagt € 50,-, een broodjesmaaltijd inbegrepen. Inschrijven doe je voor 20 januari 2009 met dit formulier.

15:18 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aankondiging | |

2008.12.06

Onderwijs en creativiteit

Hoe gaat onderwijs om met creativiteit? Op deze vraag geeft ene Sir Ken Robinson een gevat en bij momenten humoristisch antwoord. De aandachtige kijker zal moeten toegeven dat er veel waarheid schuilt in wat hij zegt.

Een kijktip van Karine Janssens!

03:39 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: creativiteit | |

2008.11.29

ICT en onderwijs (5)

12:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren, ict | |

2008.11.22

ICT en onderwijs (4)

12:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, leren | |

2008.11.14

ICT en onderwijs (3)

12:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, leren | |