2009.05.08

Het sociale leven van kinderen met ASS op school

Professor Connie Kasari van de Universiteit van Californië bespreekt in deze video haar onderzoek naar de manier waarop de beter functionerende kinderen met een autismespectrumstoornis met hun klasgenoten in een gewone klas omgaan.

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ass, autisme, ontwikkeling, ontwikkelingsstoornis, autismespectrum | |

2009.05.01

Theory of Mind

Uta Frith is Professor aan de University of London waar ze de cognitieve ontwikkeling bestudeert. Op deze video spreekt ze over twee van de belangrijkste theorieën in verband met autismespectrumstoornissen, namelijk de Theory of Mind en de theorie van de centrale coherentie. 

21:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autisme, autismespectrum, ontwikkeling, ontwikkelingsstoornis, theory of mind, ass | |

2009.04.18

AD(H)D: Een recente stand van zaken

Wie interesse heeft voor het fenomeen AD(H)D en een recente stand van zaken wil over het thema, moet deze video zeker bekijken. In het najaar van 2008 sprak Professor Russel Barkley, professor psychiatrie aan de medische universiteit van Zuid-Carolina (VS) gedurende 1 uur en 20 minuten hierover. Na een goed te begrijpen theoretische uiteenzetting had hij het onder andere over de recente bevindingen in verband met oorzaken, verschijningsvormen en de behandeling van dit probleem. 

14:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: add, adhd | |

2009.04.06

Stichting ADD Nederland

stichting add nederlandDe Stichting ADD Nederland heeft zichzelf een dubbel doel gesteld: enerzijds het verstrekken van informatie over en het onder de aandacht brengen van Attention Deficit Disorder en anderzijds het met elkaar in contact brengen van personen die ADD hebben en hun familieleden en andere personen in hun omgeving. Op hun intussen flink uitgebouwde website is heel wat nuttige informatie te vinden.

Naast de meer klassieke rubrieken van een dergelijke website, zoals Wat is ADDkenmerken en behandeling, kun je er ook heel wat andere informatie vinden. Zo kun je terecht in de rubriek tips/tools voor onder andere een controlijst voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, een lijst met tips voor leerkrachten en een overzicht van internetverwijzingen. Bijzonder is ook de rubriek video waar je onmiddellijk een aantal videorapportages van de ADD-dag met bijkomende informatie kunt bekijken. In de rubriek artikelen kun je verder terecht voor een selectie van artikelen over ADD. Het forum biedt mensen kansen om ervaringen uit te wisselen. 

23:48 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: add | |

2009.03.22

Een krachtig idee...

20:54 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: instructie, leren, activerend leren | |

2009.03.14

Niet te missen! Effectief onderwijs

2009.03.08

Werkgroep Verder voor Nabestaanden na Zelfdoding

Werkgroep Verder is een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG – VVI), Tele-Onthaal, Similes, CAW - Slachtofferhulp, Centrum ter Preventie van Zelfmoord, Centra voor Morele Dienstverlening en tal van nabestaanden - ervaringsdeskundigen. Deze werkgroep wil de belangen van nabestaanden na zelfdoding behartigen door initiatieven voor en door nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen te coördineren, te organiseren of te ondersteunen. De werkgroep heeft als doel om de maatschappij te sensibiliseren, de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema 'rouw na zelfdoding' bespreekbaar te maken in onze samenleving.

Naast een rubriek met informatie over de werkgroep vind je op de startpagina ook verschillende startpunten om de informatie op de website te bekijken, startpunten die gericht zijn op een bepaalde doelgroep:

  • Jonge kinderen
  • Tieners
  • Volwassenen
  • Helpers
  • Pers

Je vindt op de startpagina eveneens de rubriek In de kijker waarin belangrijke informatie extra aandacht krijgt en een overzicht van alle gespreksgroepen in Vlaanderen.

Op de diverse fora kunnen ouders, hulpverleners, kinderen en tieners met elkaar in contact komen en ervaringen en vragen met elkaar uitwisselen. Verder vind je er ook informatie over de activiteiten en realisaties van de werkgroep.

Een website om grondig door te nemen!

13:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rouw, zelfdoding, rouwverwerking | |

2009.02.28

Technische maatjes bij dyslexie

technische maatjes bij dyslexie - compenserende en dispenserende hulpmiddelenIn 2007 bracht het Masterplan Dyslexie uit Nederland de brochure Technische maatjes bij dyslexie. Compenserende en dispenserende hulpmiddelen uit. Deze brochure werd in de loop van 2008 herzien en staat nu gratis ter beschikking op de website van het Masterplan Dyslexie (Een klik op de afbeelding van de brochure in dit bericht brengt je er onmiddellijk heen).

De brochure bestaat uit 5 hoofdstukken:

 Warm aanbevolen!

22:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, dyslexie, compenseren, dispenseren, lezen, taal, leesproblemen | |

2009.02.23

Digitaal leerplatform voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

beterweters.nlDe Nederlandse Staatssecretaris voor Onderwijs, CUltuur en wetenschappen heeft begrepen dat een zorgcontinuüm pas volledig is als het ook rekening houdt met de noden van de (hoog)begaafde leerlingen. Hij trekt voor de jaren 2009 tot 2011 in totaal 10 miljoen euro uit voor excellente leerlingen in het basisonderwijs. Dit bedrag is bedoeld om projecten op te starten, gericht op het stimuleren van excellente leerlingen en een bijpassende omgeving op basisscholen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit het onderwijs om (hoog)begaafden meer uitdaging te bieden. Kinderen die iets sneller kunnen leren, krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. Dat is wel nodig, ongeveer eenderde van deze leerlingen wordt niet meer uitgedaagd en hebben geen plezier meer in het leren. Daarom moet ieder kind het onderwijs krijgen dat het verdient en worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

De website Beterweters.nl werd in december 2008 gelanceerd. Deze website moet een digitaal leerplatform worden waar (hoog)begaafde leerlingen leermateriaal op hun niveau moeten kunnen vinden en samen aan projecten moeten kunnen werken. Momenteel vind je op deze website al de beschrijving van een aantal deelnemende projecten en een verzameling links voor ouders en leerkrachten over het thema (hoog)begaafdheid.

Te volgen!

23:21 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerzorg, zorgbeleid, zorg, intelligentie, hoogbegaafd | |

2009.02.15

Vragenlijsten bij een vermoeden van dyslexie

begeleidingsdienst vrijescholen

Op de website van de Nederlandse begeleidingsdienst voor antroposofische scholen vond ik een drietal vragenlijsten die men door leerkrachten en ouders kan laten invullen als men vermoedt dat er bij een bepaald kind sprake kan zijn van dyslexie. Deze vragenlijsten helpen om snel een aantal concrete en specifieke gegevens over de leerling te verzamelen, en kunnen mits minimale aanpassingen onmiddellijk in de Vlaamse context worden gebruikt. Je vindt ze hier:

 

12:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: steiner, antroposofie, lezen, leesproblemen, dyslexie, taal | |