2006.09.27

Dyslexie-tips

ScreenShot001Het Amsterdams Lyceum maakt duidelijk werk van een goed dyslexiebeleid. Een oud-leerling van hen, die zelf dyslexie heeft, maakte de website voor de dyslexiewerkgroep van de school. Deze website wordt helaas al geruime tijd niet meer bijgewerkt, waardoor één en ander niet goed meer werkt. Daarom geef ik hieronder de rechtstreekse links naar een aantal interessante pagina's.

- beleid
- dyslexieverklaring
- faciliteiten
- maatregelen
- materialenbank
- tips voor leerlingen, ouders en leerkrachten

Een goede inspiratiebron voor andere scholen.

12:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, leerproblemen, taal, lezen | |

2006.06.15

Taalontwikkeling

Deze Nederlandse website heeft de taalontwikkeling bij baby's, peuters en kleuters als onderwerp. In zes onderdelen krijgt men een grote hoeveelheid concrete - want voor ouders bedoelde - informatie.

In het eerste onderdeel Wat is taal? Gaat men dieper in op de taalinhoud (de woordenschat), de taalvorm (de zinsconstructie) en het taalgebruik. Het tweede onderdeel Kind en taal gaat uitgebreid in op hoe het kind leert praten en lezen en hoe de taalontwikkeling er uitziet op de volgende leeftijden:

- 0 tot 6 maanden
- 6 tot 12 maanden
- 1 jaar
- 18 tot 24 maanden
- 2 tot 3 jaar
- 3 tot 4 jaar
Het derde onderdeel Stimuleren geeft concreet aan hoe ouders de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

In het vierde onderdeel Testen wordt de Spraak en taal Normen Eerste Lijn vragenlijst (SNEL) voorgesteld. Deze lijst bestaat uit 14 vragen over de mijlpalen in de normale taalontwikkeling. Deze lijst kan men op de website zelf invullen. Deze vragenlijst is het resultaat van het doctoraatsverhandeling die door Margreet Luinge aan de universiteit van Groningen werd gemaakt en is bedoeld als een screeningsinstrument. Deze vragenlijst is nog niet uitgetest op grote groepen kinderen. Wetenschappers weten nog niet precies of de conclusie bij alle kinderen klopt. Om te bepalen of de taalontwikkeling van een kind goed verloopt is daarom de mening van een deskundige voorlopig nog nodig.
Het vijfde deel Meer over taal geeft een overzicht van bronnen waar men meer kan te weten komen over de taalontwikkeling of waar men met concrete vragen terecht kan.

In het laatste deel Advies en hulp geeft men kort aan waar men terecht kan voor bijkomend onderzoek.

21:18 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, taalontwikkeling | |

2006.04.27

Reading Rockets

Dit is een Amerikaanse website die helemaal opgebouwd is rond het thema lezen. Je kan het zien als een soort multimediaproject over leren lezen, problemen bij het leren lezen en hoe daarbij kan geholpen worden.

Momenteel vind je op deze website meer dan 850 artikels over alle aspecten van het leren lezen. Er is informatie voor iedereen: ouders, leerkrachten en schoolbegeleiders. Zeker te bezoeken!

02:39 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal | |

2006.03.29

De vreedzame woede

Reading Online is het elektronisch tijdschrift van de International Reading Association.Het onderwerp van dit tijdschrift is het onderzoek naar en het leren van geletterdheid bij mensen van vijf tot achttien jaar.

Op deze website heeft men een archief gemaakt van artikels van 1997 tot 2005, met hier en daar artikels uit andere tijdschriften van hun vereniging. Je kan de website doorzoeken op trefwoord en alfabetisch op titel.

20:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, lezen | |

2006.03.23

Stichting Dyslexie

De Stichting Dyslexie Nederland  is in 1983 opgericht door Prof. Dumont. Het doel van de stichting is het bevorderen van diagnostiek en behandeling van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. In het bestuur van deze stichting zitten heel wat prominente deskundigen, zoals Ludo Verhoeven, Chris Struiksma, Ria Kleijnen en Wied Ruijssenaars.

Op deze website kan je gratis een heel interessante brochure van het Internet halen over de diagnose van dyslexie. Ook vind je daar heel wat nuttige informatie over een dyslexieverklaring. Daarnaast wordt er ook antwoord gegeven op een aantal vragen zoals:

  • Wie mag de diagnose dyslexie stellen en een verklaring afgeven?
  • Welke tests moeten tenminste worden afgenomen voor een onderkennnende diagnose van dyslexie?
  • Is het mogelijk dyslexie vast te stellen bij allochtone leerlingen?
  • Zijn er richtlijnen te geven voor het beoordelen van het werk van leerlingen met dyslexie voor de verschillende vakken?

Een beknopte maar zeer relevante website! Enne... ook van de aangeboden lettertypes en lettergrootte kan je iets leren in verband met dyslexie...

01:23 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, leerproblemen, dyslexie, leesproblemen, lezen | |

Vorige 1 2 3 4 5