2008.04.27

Reading is fundamental

reading is fundamentalReading is fundamental is een Amerikaanse niet-commerciële organisatie die kinderen wil motiveren en ondersteunen bij het leren lezen. Dit doet ze door gratis boeken en ander leesmateriaal ter beschikking te stellen van kinderen en gezinnen die dat het meeste nodig hebben. Prioritair wil deze organisatie kinderen bereiken tot 8 jaar die in kansarme milieus leven. Centraal in hun werking staan de volgende 3 principes:

 • leesmotivatie
 • betrokkenheid van de ouders
 • het enthousiasme om gratis boeken te mogen kiezen die ze mogen houden. 

Op hun website worden hun vele acties uitgebreid beschreven. Wat de website voor ons interessant maakt - ook al is het soms even zoeken - is de vele bruikbare informatie die overal op de website te vinden is, zoals achtergrondteksten, voorbeeldlessen, internetverwijzingen en dergelijke meer.

rif2

Breng zeker ook een bezoekje aan de Leesplaneet. Dit is het onderdeel van de website dat bedoeld is voor de kinderen zelf. Je komt er door op de knop 'Kids' te klikken. De Leesplaneet bestaat uit vier zones:

 • het activiteitenlab
 • de boekenzone
 • de spelzone
 • de zelfexpressie zone

In elke zone worden er suggesties gedaan die inspirerend kunnen zijn om ook in onze klassen één en ander uit te werken. Een aantal activiteiten kunnen zeker ook gebruikt worden voor leerlingen die voor het eerst Engels leren.

19:53 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leesmotivatie, lezen, taal | |

2008.04.12

Handelingswijzer

handelingswijzer.nlDe website www.handelingswijzer.nl is nog een zeer jonge website. Het is de bedoeling om via deze website handelingswijzers over het omgaan met problemen van allerlei aard uit te wisselen. Momenteel zijn er al een veertiental ter beschikking gesteld:

 • ADHD
 • Asperger-syndroom
 • Autisme
 • Cerebrale Parese
 • DCD
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Epilepsie
 • Foetaal Alcohool Syndroom
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • NLD
 • Spierdystrofie
 • Spina bifida
 • Syndroom van Gilles de la Tourette

Wie zich inschrijft op deze website (gratis!) kan eigen materiaal en links aanbieden en heeft toegang tot het forum.

2008.03.23

Unité de Neuroimagerie Cognitive

unicog.orgDit is de website van de onderzoekseenheid uit het Parijse Pitié-Salpétrière ziekenhuis. Zij wil de hogere cognitieve processen (bewustzijn, taal, rekenen, ...) van mensen in kaart brengen. Hiervoor gebruiken ze een combinatie van  benaderingen uit de experimentele psychologie, de neuropsychologie en de neurologische beeldvorming.

Via de verschillende rubrieken op de website krijg je toegang tot heel wat interessante informatie, waarvan er heel veel in PDF-formaat (Engels of Frans) ter beschikking wordt gesteld. De vele afbeeldingen geven een duidelijke kijk op de activiteiten van deze onderzoekseenheid.

Deze website is vooral interessant voor personen die vanuit hun beroep meer willen te weten komen over de werking van de hersenen bij de hogere cognitieve processen. Dat neemt niet weg dat een aantal artikels op de website heel toegankelijk geschreven zijn naar buitenstaanders (leken in het vak) toe.

Bezoek zeker de rubrieken Kid's lab, Numbers en Dyscalculia. Deze zijn meer dan de moeite waard voor wie echt in dit domein geïnteresseerd is.


unité de neuroimagerie cognitive

13:04 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: bewustzijn, dyscalculie, neurologie, kinderneurologie, taal, synesthesie, hersenen, cognitie, cognitieve processen, rekenen-wiskunde | |

2008.03.16

Kinderneurologie

kinderneurologieDeze website van J.H.Schieving geeft informatie op de maat van ouders over allerlei kinderneurologische aandoeningen. Onder de rubriek Ziektebeelden vind je een index met 22 thema's, waaronder bewegingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. Door deze aan te klikken vind je telkens een verdere indeling. Via de rubriek Van A tot en met Z kan je de website rechtstreeks doorzoeken op een bepaald probleem, aandoening, syndroom, enz.

Deze website biedt zeer toegankelijke informatie die onmiddellijk bruikbaar is voor ouders of andere personen die beroepsmatig met een kind met een bepaald probleem in aanraking komen.  Elke aandoening wordt op dezelfde manier beschreven in een soort van technische fiche: dezelfde rubrieken komen steeds terug:

 • een algemene beschrijving
 • eventuele alternatieve benamingen
 • de frequentie van voorkomen
 • de groep kinderen bij wie het voorkomt
 • de kenmerken en verschijningsvormen
 • de oorzaken
 • de diagnose
 • de behandelingsmogelijkheden
 • de kans dat broers en zussen dezelfde aandoening hebben

Wie deze informatie wil meenemen wordt verwend: alles is van de website te halen in de vorm van een PDF-document!

Onder de rubriek Contact met ouders treffen ouders een forum aan waar ze hun ervaringen kunnen uitwisselen. Ze kunnen trouwens ook terecht in het gastenboek, waar de auteur van deze website zich duidelijk de moeite doet om op bepaalde vragen te reageren.

2008.03.01

Makkelijk Lezen Plein

makkelijk lezen pleinIn Nederland ruimen meer en meer openbare bibliotheken extra ruimte in voor kinderen met een leesprobleem. Deze ruimte wordt een makkelijk lezen plein genoemd. Op deze plaats worden de boeken zo gepresenteerd dat de voorkant zichtbaar is. Hierdoor kunnen kinderen met een leesprobleem gemakkelijker, want op zicht, beoordelen of ze een boek leuk vinden en hoeven ze de titel op de rug van het boek niet te lezen. Er is ook heel wat informatie te vinden (boeken, video's, dvd's, cd-roms, ...) die ze kunnen gebruiken bij het voorbereiden van spreekbeurten en maken van werkstukken. Centraal staat ook het leesplezier. Met een makkelijk lezen plein willen de openbare bibliotheken kinderen aan het lezen brengen.

Bij dit initiatief hoort de website http://www.makkelijklezenplein.nl/. Deze kun je vanuit verschillende invalshoeken bezoeken: als kind, als jongere, als ouder, als leerkracht of als bibliotheek. Bij elk van deze invalshoeken horen een aantal rubrieken met informatie, tips, lijsten van aangepaste boeken en dergelijke meer. Zeker te raadplegen!

17:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, leerproblemen, lezen, taal | |

2007.02.22

3000 dicteewoorden

dikke3000Op deze webpagina van het Nederlandse genootschap Onze Taal kan men de spelling van drieduizend Nederlandse woorden natrekken. De auteurs noemen ze "beruchte dicteewoorden, en gemene of verrassende instinkers". De gebruikte spelling is deze van het Groene Boekje van 2005, tenzij het woord niet in dat boekje voorkomt. Dan gebruikt men de spelling van de "Dikke Van Dale XIV'.

Enkele voorbeelden:

- 1 aprilgrap
- dantesk
- Euraziatisch
- foeragering
- ge-e-maild

Een degelijk naslagwerkje!

19:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: spelling, taal, nederlands | |

2007.02.06

Ik heb dyslexie

ikhebdyslexieNog niet zo lang geleden, meer bepaald op 2 november 2006, bracht ik op deze blog de website van Hans de Bakker over dyslexie onder de aandacht. Intussen heeft Hans niet stilgezeten. Zijn website werd volledig vernieuwd en kreeg een eigen domeinnaam: www.ikhebdyslexie.nl. Of zoals Hans het zelf schrijft:

"Met het veranderen van het webadres naar www.ikhebdyslexie.nl  gaat het roer van de .hansdebakker website over dyslexie enigszins om. De aandacht komt nóg meer te liggen bij verschillende dyslectische leerlingen/studenten en hun verhaal. Bovendien is de besproken dyslexie software, en de tips daarvoor, uitgebreid en handig gerangschikt. Op deze manier kun je de informatie over software nog makkelijker vinden."

21:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leerproblemen, leesproblemen, lezen, taal | |

2006.11.02

Hans De Bakker en Dyslexie

hansdyslHans De Bakker heeft dyslexie. Hij kreeg de diagnose toen hij in groep zeven (het vijfde leerjaar in Vlaanderen) van de basisschool zat. Intussen volgt hij les aan de universiteit. In de eerste jaren van het middelbaar onderwijs gebruikte hij de ReadingPen.  In de bovenbouw werkte hij met de spraaksoftware Sprint Plus. Sinds 2004 begeleidt hij zelf jongeren uit het middelbaar onderwijs met dyslexie.

Op zijn website vind je beschrijvingen van compenserende software die bij dyslexie kan gebruikt worden (Sprint plus, Spika, Woef, Spark Space, ...) in de rubriek Dyslexie-ict. In de rubriek Hans en dyslexie-ict geeft hij tips om deze software te gebruiken. Een aantal artikelen die Hans zelf schreef vind je in het onderdeeltje Artikelen over dyslexie.

Een bezoek meer dan waard.

20:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leerproblemen, leesproblemen, lezen, taal | |

2006.10.27

De terreur van de AVI-niveaus

dartsIk ben vandaag geschrokken. Erg geschrokken. Ergens in Vlaanderen worden de AVI-niveaus gebruikt om rapportpunten te geven voor lezen. Dit is wel de beste illustratie die ik tot nu toe kreeg van wat de terreur der AVI-niveaus vermag. Alsof lezen te verengen is tot het beheersen van een AVI-niveau.

AVI staat nog altijd voor Analyse Van Individualiseringsvormen. Dat wordt duidelijk vergeten als men het systeem gebruikt als puntencriterium. Ieder AVI-niveau speelt zich af tussen bepaalde grenzen voor snelheid en nauwkeurigheid. Intussen zou het toch al moeten geweten zijn dat sommige kinderen zeer traag lezen, maar zeer nauwkeurig. Ikzelf testte geregeld door bij kinderen die foutloos maar te traag lazen. Vaak waren er kinderen bij die nagenoeg foutloos het hoogste niveau haalden, maar faalden voor tempo op AVI 4. Wat zeggen die punten dan? Te traag? Te onnauwkeurig? Te traag én te onnauwkeurig? Een AVI-niveau bevat gewoon een bepaald aantal technische leesmoeilijkheden. Je kunt het ook anders stellen: wat heb je het liefst: een trage maar nauwkeurige lezer of een snelle en onnauwkeurige lezer... Zorg voor nauwkeurigheid bij het lezen en vooral veel leesplezier. Het tempoprobleem zal zich dan voor een deel oplossen doordat de leerling graag blijft lezen. "Oefening baart kunst" is hier zeker op zijn plaats. Sommige mensen zullen nu eenmaal altijd trager lezen dan anderen. Betekent dit dat we moeten tevreden zijn als kinderen spellend lezen? Neen. Maar misschien moeten we het woordje snel lezen gaan vervangen door vlot of vloeiend lezen. Dan zitten we meteen ook op dezelfde golflengte met de definitie van dyslexie, die intussen ook spreekt over problemen bij het vlot en nauwkeurig lezen...

Intussen werkt men in Nederland aan een nieuwe toetsprocedure voor het lezen. Cito en KPC-groep hebben de krachten gebundeld. Het is de bedoeling om in 2008 met nieuwe AVI-kaarten buiten te komen, die enkel nog zullen bedoeld zijn voor diagnostisch onderzoek van enkele kinderen. Een puntentarifering voor het behaalde AVI-niveau behoort dan ook definitief tot het verleden... Gelukkig maar!

21:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, avi, taal | |

2006.10.14

Helpdesk dyslexie

helpdeskdyslexieHet Zwaanproject is een initiatief van de Nederlandse Stichting Actie voor Dyslexie. Het wil ouders en scholen beter informeren over dyslexie. Binnen dit kader werd de website helpdesk dyslexie gemaakt. Op deze website vind je een aantal interessante rubrieken.

In de rubriek wegwijs in dyslexieland tref je een alfabetische woordenlijst aan met de verklaring van heel wat begrippen die te maken hebben met lezen, leesproblemen en dyslexie.

In de rubriek tips worden er per leeftijdscategorie tips gegeven over preventie, diagnostiek en aanpak van dyslexie. Deze tips zijn telkens gericht naar ouders, leerkrachten en/of hulpverleners. Er is ook een afzonderlijke rubriek met tips voor volwassenen met dyslexie.

19:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, taal, leerproblemen, lezen | |