2008.03.16

Kinderneurologie

kinderneurologieDeze website van J.H.Schieving geeft informatie op de maat van ouders over allerlei kinderneurologische aandoeningen. Onder de rubriek Ziektebeelden vind je een index met 22 thema's, waaronder bewegingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. Door deze aan te klikken vind je telkens een verdere indeling. Via de rubriek Van A tot en met Z kan je de website rechtstreeks doorzoeken op een bepaald probleem, aandoening, syndroom, enz.

Deze website biedt zeer toegankelijke informatie die onmiddellijk bruikbaar is voor ouders of andere personen die beroepsmatig met een kind met een bepaald probleem in aanraking komen.  Elke aandoening wordt op dezelfde manier beschreven in een soort van technische fiche: dezelfde rubrieken komen steeds terug:

 • een algemene beschrijving
 • eventuele alternatieve benamingen
 • de frequentie van voorkomen
 • de groep kinderen bij wie het voorkomt
 • de kenmerken en verschijningsvormen
 • de oorzaken
 • de diagnose
 • de behandelingsmogelijkheden
 • de kans dat broers en zussen dezelfde aandoening hebben

Wie deze informatie wil meenemen wordt verwend: alles is van de website te halen in de vorm van een PDF-document!

Onder de rubriek Contact met ouders treffen ouders een forum aan waar ze hun ervaringen kunnen uitwisselen. Ze kunnen trouwens ook terecht in het gastenboek, waar de auteur van deze website zich duidelijk de moeite doet om op bepaalde vragen te reageren.

2008.03.01

Makkelijk Lezen Plein

makkelijk lezen pleinIn Nederland ruimen meer en meer openbare bibliotheken extra ruimte in voor kinderen met een leesprobleem. Deze ruimte wordt een makkelijk lezen plein genoemd. Op deze plaats worden de boeken zo gepresenteerd dat de voorkant zichtbaar is. Hierdoor kunnen kinderen met een leesprobleem gemakkelijker, want op zicht, beoordelen of ze een boek leuk vinden en hoeven ze de titel op de rug van het boek niet te lezen. Er is ook heel wat informatie te vinden (boeken, video's, dvd's, cd-roms, ...) die ze kunnen gebruiken bij het voorbereiden van spreekbeurten en maken van werkstukken. Centraal staat ook het leesplezier. Met een makkelijk lezen plein willen de openbare bibliotheken kinderen aan het lezen brengen.

Bij dit initiatief hoort de website http://www.makkelijklezenplein.nl/. Deze kun je vanuit verschillende invalshoeken bezoeken: als kind, als jongere, als ouder, als leerkracht of als bibliotheek. Bij elk van deze invalshoeken horen een aantal rubrieken met informatie, tips, lijsten van aangepaste boeken en dergelijke meer. Zeker te raadplegen!

17:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, leerproblemen, lezen, taal | |

2007.09.13

Schoolvoorbeelden

schoolvoorbeeldenDe Nederlandse onderwijsinspectie verzamelde in de periode tussen juli 2003 en december 2006 een aantal voorbeelden van goede praktijk in verband met verschillende thema's. Ze bracht deze samen op de website www.schoolvoorbeelden.nl en illustreerde ze aan de hand van videobeelden, belangrijke documenten en internetverwijzingen. Deze voorbeelden kunnen ook Vlaamse scholen inspireren om een en ander aan te pakken. Een greep uit de thema's

 • leren lezen
 • techniek in het basisonderwijs
 • ict-schoolportretten
 • professionaliseren en ict
 • nieuwe vormen van leren

Deze website verdient het om grondig bekeken te worden. Wie de moeite doet om ze te verkennen zal zeker geboeid zijn door de video-illustraties maar zeker ook interessante basisteksten vinden.

22:54 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren, lezen, schoolvoorbeelden, goede praktijk, techniek, ict | |

2007.02.06

Ik heb dyslexie

ikhebdyslexieNog niet zo lang geleden, meer bepaald op 2 november 2006, bracht ik op deze blog de website van Hans de Bakker over dyslexie onder de aandacht. Intussen heeft Hans niet stilgezeten. Zijn website werd volledig vernieuwd en kreeg een eigen domeinnaam: www.ikhebdyslexie.nl. Of zoals Hans het zelf schrijft:

"Met het veranderen van het webadres naar www.ikhebdyslexie.nl  gaat het roer van de .hansdebakker website over dyslexie enigszins om. De aandacht komt nóg meer te liggen bij verschillende dyslectische leerlingen/studenten en hun verhaal. Bovendien is de besproken dyslexie software, en de tips daarvoor, uitgebreid en handig gerangschikt. Op deze manier kun je de informatie over software nog makkelijker vinden."

21:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leerproblemen, leesproblemen, lezen, taal | |

2006.11.02

Hans De Bakker en Dyslexie

hansdyslHans De Bakker heeft dyslexie. Hij kreeg de diagnose toen hij in groep zeven (het vijfde leerjaar in Vlaanderen) van de basisschool zat. Intussen volgt hij les aan de universiteit. In de eerste jaren van het middelbaar onderwijs gebruikte hij de ReadingPen.  In de bovenbouw werkte hij met de spraaksoftware Sprint Plus. Sinds 2004 begeleidt hij zelf jongeren uit het middelbaar onderwijs met dyslexie.

Op zijn website vind je beschrijvingen van compenserende software die bij dyslexie kan gebruikt worden (Sprint plus, Spika, Woef, Spark Space, ...) in de rubriek Dyslexie-ict. In de rubriek Hans en dyslexie-ict geeft hij tips om deze software te gebruiken. Een aantal artikelen die Hans zelf schreef vind je in het onderdeeltje Artikelen over dyslexie.

Een bezoek meer dan waard.

20:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leerproblemen, leesproblemen, lezen, taal | |

2006.10.27

De terreur van de AVI-niveaus

dartsIk ben vandaag geschrokken. Erg geschrokken. Ergens in Vlaanderen worden de AVI-niveaus gebruikt om rapportpunten te geven voor lezen. Dit is wel de beste illustratie die ik tot nu toe kreeg van wat de terreur der AVI-niveaus vermag. Alsof lezen te verengen is tot het beheersen van een AVI-niveau.

AVI staat nog altijd voor Analyse Van Individualiseringsvormen. Dat wordt duidelijk vergeten als men het systeem gebruikt als puntencriterium. Ieder AVI-niveau speelt zich af tussen bepaalde grenzen voor snelheid en nauwkeurigheid. Intussen zou het toch al moeten geweten zijn dat sommige kinderen zeer traag lezen, maar zeer nauwkeurig. Ikzelf testte geregeld door bij kinderen die foutloos maar te traag lazen. Vaak waren er kinderen bij die nagenoeg foutloos het hoogste niveau haalden, maar faalden voor tempo op AVI 4. Wat zeggen die punten dan? Te traag? Te onnauwkeurig? Te traag én te onnauwkeurig? Een AVI-niveau bevat gewoon een bepaald aantal technische leesmoeilijkheden. Je kunt het ook anders stellen: wat heb je het liefst: een trage maar nauwkeurige lezer of een snelle en onnauwkeurige lezer... Zorg voor nauwkeurigheid bij het lezen en vooral veel leesplezier. Het tempoprobleem zal zich dan voor een deel oplossen doordat de leerling graag blijft lezen. "Oefening baart kunst" is hier zeker op zijn plaats. Sommige mensen zullen nu eenmaal altijd trager lezen dan anderen. Betekent dit dat we moeten tevreden zijn als kinderen spellend lezen? Neen. Maar misschien moeten we het woordje snel lezen gaan vervangen door vlot of vloeiend lezen. Dan zitten we meteen ook op dezelfde golflengte met de definitie van dyslexie, die intussen ook spreekt over problemen bij het vlot en nauwkeurig lezen...

Intussen werkt men in Nederland aan een nieuwe toetsprocedure voor het lezen. Cito en KPC-groep hebben de krachten gebundeld. Het is de bedoeling om in 2008 met nieuwe AVI-kaarten buiten te komen, die enkel nog zullen bedoeld zijn voor diagnostisch onderzoek van enkele kinderen. Een puntentarifering voor het behaalde AVI-niveau behoort dan ook definitief tot het verleden... Gelukkig maar!

21:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, avi, taal | |

2006.10.14

Helpdesk dyslexie

helpdeskdyslexieHet Zwaanproject is een initiatief van de Nederlandse Stichting Actie voor Dyslexie. Het wil ouders en scholen beter informeren over dyslexie. Binnen dit kader werd de website helpdesk dyslexie gemaakt. Op deze website vind je een aantal interessante rubrieken.

In de rubriek wegwijs in dyslexieland tref je een alfabetische woordenlijst aan met de verklaring van heel wat begrippen die te maken hebben met lezen, leesproblemen en dyslexie.

In de rubriek tips worden er per leeftijdscategorie tips gegeven over preventie, diagnostiek en aanpak van dyslexie. Deze tips zijn telkens gericht naar ouders, leerkrachten en/of hulpverleners. Er is ook een afzonderlijke rubriek met tips voor volwassenen met dyslexie.

19:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, taal, leerproblemen, lezen | |

2006.09.27

Dyslexie-tips

ScreenShot001Het Amsterdams Lyceum maakt duidelijk werk van een goed dyslexiebeleid. Een oud-leerling van hen, die zelf dyslexie heeft, maakte de website voor de dyslexiewerkgroep van de school. Deze website wordt helaas al geruime tijd niet meer bijgewerkt, waardoor één en ander niet goed meer werkt. Daarom geef ik hieronder de rechtstreekse links naar een aantal interessante pagina's.

- beleid
- dyslexieverklaring
- faciliteiten
- maatregelen
- materialenbank
- tips voor leerlingen, ouders en leerkrachten

Een goede inspiratiebron voor andere scholen.

12:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, leerproblemen, taal, lezen | |

2006.04.27

Reading Rockets

Dit is een Amerikaanse website die helemaal opgebouwd is rond het thema lezen. Je kan het zien als een soort multimediaproject over leren lezen, problemen bij het leren lezen en hoe daarbij kan geholpen worden.

Momenteel vind je op deze website meer dan 850 artikels over alle aspecten van het leren lezen. Er is informatie voor iedereen: ouders, leerkrachten en schoolbegeleiders. Zeker te bezoeken!

02:39 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal | |

2006.03.29

De vreedzame woede

Reading Online is het elektronisch tijdschrift van de International Reading Association.Het onderwerp van dit tijdschrift is het onderzoek naar en het leren van geletterdheid bij mensen van vijf tot achttien jaar.

Op deze website heeft men een archief gemaakt van artikels van 1997 tot 2005, met hier en daar artikels uit andere tijdschriften van hun vereniging. Je kan de website doorzoeken op trefwoord en alfabetisch op titel.

20:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, lezen | |