2008.03.16

Kinderneurologie

kinderneurologieDeze website van J.H.Schieving geeft informatie op de maat van ouders over allerlei kinderneurologische aandoeningen. Onder de rubriek Ziektebeelden vind je een index met 22 thema's, waaronder bewegingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. Door deze aan te klikken vind je telkens een verdere indeling. Via de rubriek Van A tot en met Z kan je de website rechtstreeks doorzoeken op een bepaald probleem, aandoening, syndroom, enz.

Deze website biedt zeer toegankelijke informatie die onmiddellijk bruikbaar is voor ouders of andere personen die beroepsmatig met een kind met een bepaald probleem in aanraking komen.  Elke aandoening wordt op dezelfde manier beschreven in een soort van technische fiche: dezelfde rubrieken komen steeds terug:

 • een algemene beschrijving
 • eventuele alternatieve benamingen
 • de frequentie van voorkomen
 • de groep kinderen bij wie het voorkomt
 • de kenmerken en verschijningsvormen
 • de oorzaken
 • de diagnose
 • de behandelingsmogelijkheden
 • de kans dat broers en zussen dezelfde aandoening hebben

Wie deze informatie wil meenemen wordt verwend: alles is van de website te halen in de vorm van een PDF-document!

Onder de rubriek Contact met ouders treffen ouders een forum aan waar ze hun ervaringen kunnen uitwisselen. Ze kunnen trouwens ook terecht in het gastenboek, waar de auteur van deze website zich duidelijk de moeite doet om op bepaalde vragen te reageren.

2008.03.01

Makkelijk Lezen Plein

makkelijk lezen pleinIn Nederland ruimen meer en meer openbare bibliotheken extra ruimte in voor kinderen met een leesprobleem. Deze ruimte wordt een makkelijk lezen plein genoemd. Op deze plaats worden de boeken zo gepresenteerd dat de voorkant zichtbaar is. Hierdoor kunnen kinderen met een leesprobleem gemakkelijker, want op zicht, beoordelen of ze een boek leuk vinden en hoeven ze de titel op de rug van het boek niet te lezen. Er is ook heel wat informatie te vinden (boeken, video's, dvd's, cd-roms, ...) die ze kunnen gebruiken bij het voorbereiden van spreekbeurten en maken van werkstukken. Centraal staat ook het leesplezier. Met een makkelijk lezen plein willen de openbare bibliotheken kinderen aan het lezen brengen.

Bij dit initiatief hoort de website http://www.makkelijklezenplein.nl/. Deze kun je vanuit verschillende invalshoeken bezoeken: als kind, als jongere, als ouder, als leerkracht of als bibliotheek. Bij elk van deze invalshoeken horen een aantal rubrieken met informatie, tips, lijsten van aangepaste boeken en dergelijke meer. Zeker te raadplegen!

17:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, leerproblemen, lezen, taal | |

2007.02.06

Ik heb dyslexie

ikhebdyslexieNog niet zo lang geleden, meer bepaald op 2 november 2006, bracht ik op deze blog de website van Hans de Bakker over dyslexie onder de aandacht. Intussen heeft Hans niet stilgezeten. Zijn website werd volledig vernieuwd en kreeg een eigen domeinnaam: www.ikhebdyslexie.nl. Of zoals Hans het zelf schrijft:

"Met het veranderen van het webadres naar www.ikhebdyslexie.nl  gaat het roer van de .hansdebakker website over dyslexie enigszins om. De aandacht komt nóg meer te liggen bij verschillende dyslectische leerlingen/studenten en hun verhaal. Bovendien is de besproken dyslexie software, en de tips daarvoor, uitgebreid en handig gerangschikt. Op deze manier kun je de informatie over software nog makkelijker vinden."

21:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leerproblemen, leesproblemen, lezen, taal | |

2006.11.02

Hans De Bakker en Dyslexie

hansdyslHans De Bakker heeft dyslexie. Hij kreeg de diagnose toen hij in groep zeven (het vijfde leerjaar in Vlaanderen) van de basisschool zat. Intussen volgt hij les aan de universiteit. In de eerste jaren van het middelbaar onderwijs gebruikte hij de ReadingPen.  In de bovenbouw werkte hij met de spraaksoftware Sprint Plus. Sinds 2004 begeleidt hij zelf jongeren uit het middelbaar onderwijs met dyslexie.

Op zijn website vind je beschrijvingen van compenserende software die bij dyslexie kan gebruikt worden (Sprint plus, Spika, Woef, Spark Space, ...) in de rubriek Dyslexie-ict. In de rubriek Hans en dyslexie-ict geeft hij tips om deze software te gebruiken. Een aantal artikelen die Hans zelf schreef vind je in het onderdeeltje Artikelen over dyslexie.

Een bezoek meer dan waard.

20:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leerproblemen, leesproblemen, lezen, taal | |

2006.10.14

Helpdesk dyslexie

helpdeskdyslexieHet Zwaanproject is een initiatief van de Nederlandse Stichting Actie voor Dyslexie. Het wil ouders en scholen beter informeren over dyslexie. Binnen dit kader werd de website helpdesk dyslexie gemaakt. Op deze website vind je een aantal interessante rubrieken.

In de rubriek wegwijs in dyslexieland tref je een alfabetische woordenlijst aan met de verklaring van heel wat begrippen die te maken hebben met lezen, leesproblemen en dyslexie.

In de rubriek tips worden er per leeftijdscategorie tips gegeven over preventie, diagnostiek en aanpak van dyslexie. Deze tips zijn telkens gericht naar ouders, leerkrachten en/of hulpverleners. Er is ook een afzonderlijke rubriek met tips voor volwassenen met dyslexie.

19:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, taal, leerproblemen, lezen | |

2006.09.27

Dyslexie-tips

ScreenShot001Het Amsterdams Lyceum maakt duidelijk werk van een goed dyslexiebeleid. Een oud-leerling van hen, die zelf dyslexie heeft, maakte de website voor de dyslexiewerkgroep van de school. Deze website wordt helaas al geruime tijd niet meer bijgewerkt, waardoor één en ander niet goed meer werkt. Daarom geef ik hieronder de rechtstreekse links naar een aantal interessante pagina's.

- beleid
- dyslexieverklaring
- faciliteiten
- maatregelen
- materialenbank
- tips voor leerlingen, ouders en leerkrachten

Een goede inspiratiebron voor andere scholen.

12:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, leerproblemen, taal, lezen | |

2006.03.23

Stichting Dyslexie

De Stichting Dyslexie Nederland  is in 1983 opgericht door Prof. Dumont. Het doel van de stichting is het bevorderen van diagnostiek en behandeling van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. In het bestuur van deze stichting zitten heel wat prominente deskundigen, zoals Ludo Verhoeven, Chris Struiksma, Ria Kleijnen en Wied Ruijssenaars.

Op deze website kan je gratis een heel interessante brochure van het Internet halen over de diagnose van dyslexie. Ook vind je daar heel wat nuttige informatie over een dyslexieverklaring. Daarnaast wordt er ook antwoord gegeven op een aantal vragen zoals:

 • Wie mag de diagnose dyslexie stellen en een verklaring afgeven?
 • Welke tests moeten tenminste worden afgenomen voor een onderkennnende diagnose van dyslexie?
 • Is het mogelijk dyslexie vast te stellen bij allochtone leerlingen?
 • Zijn er richtlijnen te geven voor het beoordelen van het werk van leerlingen met dyslexie voor de verschillende vakken?

Een beknopte maar zeer relevante website! Enne... ook van de aangeboden lettertypes en lettergrootte kan je iets leren in verband met dyslexie...

01:23 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, leerproblemen, dyslexie, leesproblemen, lezen | |