2011.09.25

Vooroordelen rond (hoog)begaafdheid

Een best wel confronterend maar helaas - ook voor Vlaanderen - realistisch filmpje.

12:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, intelligentie, leraar24, ontwikkelingsvoorsprong | |

2011.09.16

Over onzichtbare bomen in het zorgbos

Je kunt het niet ontkennen. Het aantal diagnoses van leer- en ontwikkelingsproblemen is de afgelopen jaren zeer fors toegenomen. Toegegeven, we weten er meer over dan vroeger. Het is ook normaal dat je iets pas herkent als je weet dat het bestaat.

Helaas is het zo dat het zorgbos al die verschillende bomen niet langer kan slikken. Het staat nog slechts open voor bepaalde zeer grote bomenfamilies. Kleinere bomenfamilies vinden er weinig of geen plaats. Ook omdat de groep mensen die zich erom bekommeren heel klein is. 

Als er een lid van die kleine bomenfamilies dan toch in het zorgbos binnen raakt, is het meestal omdat hij zich vermomd heeft als een lid van een van de grotere families. Hij krijgt dan tenminste zorg, ook al is het niet direct de zorg die hij nodig heeft.

Daarom: stop de overdiagnosticering van leer- en ontwikkelingsproblemen zodat we het zorgbos kunnen uitdunnen en ruimte geven aan die kleine bomenfamilies zodat zij hun eigen zelve kunnen zijn en geen andere vorm moeten aannemen.

... iemand met Tourette zou geen diagnose van ASS moeten krijgen om beroep te kunnen doen op extra ondersteuning...

... iemand met epilepsie zou geen diagnose van DCD moeten krijgen om beroep te kunnen doen op extra ondersteuning...

... iemand met...

Daarom:

19:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gedragsproblemen, leerproblemen, ontwikkelingsprobleem, ontwikkelingsstoornis, zorg, zorgbeleid | |

2011.09.11

Het leerzorgkader is dood. Lang leve het gefrustreerde kind!

Lees eerst deze tekst: http://www.klasse.be/vandaag/files/file/20110906_Terugkop.... Het leerzorgkader is dood. En waarschijnlijk ook voor goed begraven. De redenen?

  • leerzorg,leerzorgkader,opinieEen onvoldoende draagvlak, zowel tussen de twee resonantiegroepen als binnen de resonantiegroepen zelf. In het verleden deed ik al naar aanleiding van verschillende gelegenheden de oproep om de rangen te sluiten. Nog te vaak hebben we rond bepaalde thema's verschillende belangen- en drukkingsgroepen die eigenlijk niet bereid zijn om met elkaar in dialoog te gaan, omdat ze alle overtuigd zijn van het eigenste grote gelijk. Dit maakt het voor een overheid altijd gemakkelijk om het verdeel-en-heersprincipe toe te passen.
  • Vragen bij de juridisch-technische uitwerking waaronder het te gebruiken instrumentarium en het werken met doelgroepen. Nog maar recentelijk heb ik op verschillende plaatsen aangetoond dat Vlaanderen een bijna onoverbrugbaar tekort aan betrouwbare, valide, gestandaardiseerde en genormeerde tests heeft. Zelfs in die mate dat de protocollen Prodia (www.prodiagnostiek.be) volgens mij momenteel niet bruikbaar zijn. Het naar elkaar blijven kijken en continu geweegklaag van de terzake deskundige organisaties draagt hier niet bij tot een snelle oplossing van dit probleem. En het werken met doelgroepen? Sorry, maar uit de clusterwerking van Nederland had iedere verstandige Vlaming intussen de noodzakelijke lessen kunnen trekken.
  • Er is onvoldoende vertrouwen om het leerzorgkader met een basisdecreet te verankeren en dit nadien via aanbouwdecreten verder vorm te geven. De samenhang tussen alle elementen moeten in z’n geheel kunnen beoordeeld worden en de impact op het onderwijskundige, organisatorische en personele vlak moeten vooraf ingeschat kunnen worden op basis van objectieve gegevens. Was men vergeten om een 'milieu-effectenrapport' te bestellen misschien?
  • De budgetaire implicaties. Dat het leerzorgkader een dure zaak ging zijn, was van bij het begin duidelijk. Hoe heeft men dit van overheidswege niet kunnen voorzien?

Aan iedereen die heeft bijgedragen tot de mislukking van het leerzorkader: stel niets uit naar de toekomst, maar neem NU jullie verantwoordelijkheid. En die doekjes voor het bloeden? Kom zeg!

09:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerzorg, leerzorgkader, opinie | |

2011.09.03

Wat is ADHD?

Op de website van het Centrum ZitStil vond ik in de rubriek ADHD-tv dit filmpje aan dat op een beknopte manier de basiskennis over ADHD aanbrengt. Zeker bekijken! Helaas geeft dit filmpje in sommige programma's een beveiligingswaarschuwing. In Internet Explorer 9 bijvoorbeeld klik je dan in het balkje dat onderaan verschijnt op de knop [Inhoud weergeven].

11:48 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: add, adhd | |