2011.09.11

Het leerzorgkader is dood. Lang leve het gefrustreerde kind!

Lees eerst deze tekst: http://www.klasse.be/vandaag/files/file/20110906_Terugkop.... Het leerzorgkader is dood. En waarschijnlijk ook voor goed begraven. De redenen?

  • leerzorg,leerzorgkader,opinieEen onvoldoende draagvlak, zowel tussen de twee resonantiegroepen als binnen de resonantiegroepen zelf. In het verleden deed ik al naar aanleiding van verschillende gelegenheden de oproep om de rangen te sluiten. Nog te vaak hebben we rond bepaalde thema's verschillende belangen- en drukkingsgroepen die eigenlijk niet bereid zijn om met elkaar in dialoog te gaan, omdat ze alle overtuigd zijn van het eigenste grote gelijk. Dit maakt het voor een overheid altijd gemakkelijk om het verdeel-en-heersprincipe toe te passen.
  • Vragen bij de juridisch-technische uitwerking waaronder het te gebruiken instrumentarium en het werken met doelgroepen. Nog maar recentelijk heb ik op verschillende plaatsen aangetoond dat Vlaanderen een bijna onoverbrugbaar tekort aan betrouwbare, valide, gestandaardiseerde en genormeerde tests heeft. Zelfs in die mate dat de protocollen Prodia (www.prodiagnostiek.be) volgens mij momenteel niet bruikbaar zijn. Het naar elkaar blijven kijken en continu geweegklaag van de terzake deskundige organisaties draagt hier niet bij tot een snelle oplossing van dit probleem. En het werken met doelgroepen? Sorry, maar uit de clusterwerking van Nederland had iedere verstandige Vlaming intussen de noodzakelijke lessen kunnen trekken.
  • Er is onvoldoende vertrouwen om het leerzorgkader met een basisdecreet te verankeren en dit nadien via aanbouwdecreten verder vorm te geven. De samenhang tussen alle elementen moeten in z’n geheel kunnen beoordeeld worden en de impact op het onderwijskundige, organisatorische en personele vlak moeten vooraf ingeschat kunnen worden op basis van objectieve gegevens. Was men vergeten om een 'milieu-effectenrapport' te bestellen misschien?
  • De budgetaire implicaties. Dat het leerzorgkader een dure zaak ging zijn, was van bij het begin duidelijk. Hoe heeft men dit van overheidswege niet kunnen voorzien?

Aan iedereen die heeft bijgedragen tot de mislukking van het leerzorkader: stel niets uit naar de toekomst, maar neem NU jullie verantwoordelijkheid. En die doekjes voor het bloeden? Kom zeg!

09:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerzorg, leerzorgkader, opinie | |

De commentaren zijn gesloten.