2010.01.31

Moed - Kinderen tegen zinloos geweld

moed - kinderen tegen zinloos geweldMoed is een informatieve website voor kinderen over pesten en gepest worden. Ze kwam er op initiatief van de Nederlandse Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld. Het thema pesten staat centraal. Kinderen kunnen gratis lid worden van deze website.

De impact van deze kinderwebsite blijkt uit de rubriek Kidsacties. Hierin vind je een indrukwekkend overzicht van acties die kinderen zelf ondernomen hebben tegen pesten op school. Meer dan de moeite waard!!! Onder de rubriek Pesten zit heel wat informatie over dit thema verborgen. Je vindt er ook een hele reeks concrete tips. Maar de website gaat ruimer dan pesten alleen. Onder de rubriek Zinloos geweld vind je informatie over onder andere:

  • verbaal geweld
  • lichamelijk geweld
  • psychisch geweld
  • seksueel geweld
  • wapengeweld

Kinderen die een spreekbeurt over pesten willen houden kunnen er ook terecht voor een gratis informatiepakket.

11:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: pesten, geweld, zinloos geweld, fysiek geweld, verbaal geweld, seksueel geweld, wapengeweld, psychisch geweld | |

2010.01.24

Leer- en gedragsproblemen

leerproblemen en gedragsproblemenOp http://leerproblemen-en-gedragsproblemen.nl vind je heel wat nuttige verwijzingen naar andere websites over leer- en gedragsproblemen. Deze website is een initiatief van de Nederlandse hulpverleningsorganisatie Molendrift. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring op het gebied van leer- en gedragsproblemen. De website biedt een overzicht van websites met kwalitatief goede informatie over leer- en gedragsproblemen. Trouwe lezers van deze blog zullen heel veel van de aangehaalde websites zeker herkennen.

Toch maar even grasduinen!

2010.01.17

Alle scholen in beweging

alle scholen in bewegingIn Nederland werkt men momenteel zeer intensief aan de verbetering van het reken- en taalonderwijs. Aanvankelijk gebeurde dat in pilootscholen. Nu stelt de Nederlandse Raad voor het Primair Onderwijs de verworvenheden uit de aanvankelijke pilootprojecten via de website www.allescholeninbeweging.nl ter beschikking van alle andere scholen die niet konden deelnemen aan één van de pilootprojecten.

In de rubriek Aanpakken kunnen ze op zoek gaan naar voorbeelden van kansrijke aanpakken op het gebied van het taal- en rekenonderwijs. Via de rubriek Schoolvoorbeelden krijgen ze toegang tot een gegevensbestand van voorbeelden van een goede praktijk dat ze op verschillende manieren kunnen doorzoeken. Ze kunnen die voorbeelden inkijken en bepaalde concrete materialen uit die voorbeeldscholen van het net plukken.

Een zeer interessante rubriek is Documenten. Hierin kunnen de geïnteresseerde scholen onder andere kwaliteitskaarten in verband met het reken- en taalonderwijs consulteren.

Al bij al een zeer inspirerende website waarvoor je zeker de tijd moet nemen om ze grondig te verkennen.

22:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, onderwijskwaliteit, rekenen-wiskunde | |

2010.01.10

Onderwijs en kansarmoede. Of is het omgekeerd?

ik ben iemand - niemandLeerlingen uit kansarme gezinnen hebben het om veel redenen niet gemakkelijk in ons onderwijs. Om dit te kunnen begrijpen, moet je inzicht hebben in de mechanismen die daarbij spelen. Er, zijn boeken en organisaties genoeg die je daar kunnen bij helpen. Maar het kan eenvoudiger. Door mensen die leven in kansarmoede zelf aan het woord te laten. Met het boek van Lieven De Pril en Guy Didelez, Ik ben iemand/niemand dat uitgegeven werd bij Manteau, is dit maar een kleine stap. Of zoals je op de achterflap van het boek kunt lezen:

Ik ben iemand/niemand is het unieke en waargebeurde verhaal van Emilie en haar gezin. Zij slaagt erin om alles, van bij haar geboorte tot vandaag, nu ze eenendertig is, neer te laten schrijven in een roman over haar leven. Ze heeft het over haar turbulente schoolcarrière, haar wilde uitgaansperiode en over haar liefde. Maar vooral vertelt ze over een leven in armoede in onze welvaartsmaatschappij.

Bij dit boek hoort de website http://www.ikbeniemandniemand.be. Twee rubrieken bevatten heel wat interessante informatie voor hulpverleners. In de rubriek Leven in armoede vind je achtergrondteksten over generatiearmoede:

  • De buitenkant van armoede.
  • De binnenkant van armoede.
  • De kracht van mensen in armoede.
  • Uitdagingen.
  • Cijfers over armoede.

De rubriek Vorming bevat dan weer vormings- en verwerkingsmethodieken. De tekst Omgaan met (kans)armoede op de middelbare school dient zeker en vast door iedereen uit het onderwijs gelezen te worden. 

15:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kansarmoede, gok, onderwijskansen, participatie, generatiearmoede | |