2009.11.29

Om steeds aan te denken...

The man who makes no mistakes
does not usually
make anything

E.J. Phelps (1899)

21:07 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: citaat | |

2009.11.21

Het Europees Referentiekader Talen

europees referentiekader talenSinds 2001 beschilt Europa over een eigen referentiekader voor moderne vreemde talen. Met het opengaan van de Europese grenzen en de daarmee gepaard gaande internationalisering van de opleidings- en arbeidsmarkt, was de behoefte toegenomen aan een uniform systeem om niveaus van taalbeheersing mee uit te drukken. Het beheersingsniveau van taalvaardigheid hoeft niet langer in cijfers uitgedrukt te worden. Men kan het nu ook omschrijven in ERK-eenheden, van A1 (het laagste niveau van een beginnend taalgebruiker) tot en met C2 (het niveau van een near native). Met  dit uniforme systeem kan iedere Europeaan zijn of haar talenkennis meten aan die van een andere inwoner van Europa. In Vlaanderen wordt het Europees Referentiekader gekoppeld aan de bestaande eindtermen. De zes niveaus hebben elk hun beschrijving:

niveau a 
Basisgebruiker
---------------------------

niveau a1

 • Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken.
 • Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit.
 • Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

niveau a2

 • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
 • Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.
 • Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

niveau b 
Onafhankelijk gebruiker
---------------------------

niveau b1

 • Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.
 • Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.
 • Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

niveau b2

 • Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
 • Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt.
 • Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

 niveau c
 Vaardig gebruiker
---------------------------

niveau c1

 • Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
 • Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
 • Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden.
 • Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

niveau c2

 • Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen.
 • Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen.
 • Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken.

Wie hierover nog meer wil weten, kan terecht op de Nederlandse website www.erk.nl die nog volop in opbouw is.

23:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: vreemde talen | |

2009.11.06

Brede school

brede school in vlaanderen en brusselEen 'brede school' is gericht op de brede ontwikkeling van de haar toevertrouwde leerlingen door het scheppen en/of ondersteunen van een brede leer- en leefomgeving waarbinnen kinderen en jongeren een brede waaier aan leer- en leefervaringen lunnen opdoen. Om dit doel te bereiken wordt er een breed netwerk opgezet tussen organisaties en overheden uit de verschillende sectoren die samen het leren en leven van kinderen en jongeren mee vormgeven en ondersteunen. Een brede school kan alleen groeien en het verschil maken wanneer er sprake is van diversiteit, verbindingen en participatie zowel op het vlak van de ontwikkeling van kinderen en jongeren, als in de leer- en leefomgeving en binnen het netwerk.

Deze definitie vinden we terug op de website Brede school in Vlaanderen en Brussel. Deze website werd trouwens gemaakt door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming. Behalve deze definitie vind je er ook nog de visietekst en het referentiekader onder de rubriek visie. De beleidsaanbevelingen vormen een aparte rubriek. De teksten die je daar kunt nalezen zijn stuk voor stuk interessant.

De boeiendste rubriek is ongetwijfeld studiedagen en vormingen. Hier kun je de presentaties en teksten die op de verschillende conferenties gebruikt werden nalezen en van het Internet halen.

18:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: diversiteit, gok, onderwijskansen, participatie, brede school | |