2009.05.29

Lettertype voor mensen met dyslexie

studiostudioChristian Boer is een grafisch ontwerper uit het Nederlandse Zeist. Hij heeft zelf dyslexie. Als opdracht voor een eindexamen onderzocht hij wat de vormen van de letters zo moeilijk maakt om te ontcijferen voor mensen met dyslexie. Op basis daarvan ontwierp hij een nieuw lettertype. Je kunt voor persoonlijk gebruik het lettertype dyslexie regular.ttf downloaden op www.studiostudio.nl. Ga daarvoor naar het tabblad project dyslexia. De begeleidende tekst wijst je de weg. De kostprijs voor particulieren is € 53,-. Neem zeker ook de uitleg bij het lettertype door: het bevat verrassende vaststellingen.

Terwijl je dan toch op de website bent, kun je meteen ook de illustratieve video en het tekstbehandelplan doornemen. Voor meer informatie kun je altijd een berichtje sturen aan Christan Boer.

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, dyslexie, lettertype, leesproblemen, tekstbehandelplan | |

2009.05.22

NVORWO, wat is dat?

nvorwo

NVORWO staat voor Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs. Het is een algemene en onafhankelijke vakvereniging die het reken- en wiskundeonderwijs aan leerlingen van 6 tot 14 jaar wil bevorderen. Deze vereniging biedt onderdak aan mensen met verschillende achtergronden en opvattingen: aan theoretici en practici, aan ontwikkelaars en begeleiders en vooral ook aan leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Deze vereniging geeft twee tijdschriften uit, Panama-Post en het meer bekende Volgens Bartjens. Een aantal rubrieken op hun website (inhoudelijk de meest interessante) zijn dan ook voorbehouden voor de lezers van Volgens Bartjens en leden van de vereniging zelf.

De vereniging is ook bekend door de uitgave van het boek Dyscalculie in discussie. Dit boek bevat artikels over dyscalculie die geschreven werden door Vlaamse en Nederlandse leden van een expertgroep ad hoc die door de vereniging werd opgericht. Het werd uitgegeven bij Van Gorcum.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief en worden dan op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op het vlak van het reken- en wiskunde onderwijs.

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerproblemen, rekenproblemen, dyscalculie, rekenen-wiskunde | |

2009.05.15

Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de autismespectrumstoornissen

In maart 2009 hield professor Eric Hollander dit referaat over de meest recente ontwikkelingen op het vlak van autismespectrumstoornissen. Hij besprak de onderliggende neurobiologische en cognitieve processen van het repititieve gedrag en de sociale problemen. Hij had het onder andere ook over nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de behandeling voor dit repititieve gedrag en deze sociale problemen.

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autismespectrum, ontwikkeling, ontwikkelingsstoornis, ass, autisme | |

2009.05.08

Het sociale leven van kinderen met ASS op school

Professor Connie Kasari van de Universiteit van Californië bespreekt in deze video haar onderzoek naar de manier waarop de beter functionerende kinderen met een autismespectrumstoornis met hun klasgenoten in een gewone klas omgaan.

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ass, autisme, ontwikkeling, ontwikkelingsstoornis, autismespectrum | |

2009.05.01

Theory of Mind

Uta Frith is Professor aan de University of London waar ze de cognitieve ontwikkeling bestudeert. Op deze video spreekt ze over twee van de belangrijkste theorieën in verband met autismespectrumstoornissen, namelijk de Theory of Mind en de theorie van de centrale coherentie. 

21:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autisme, autismespectrum, ontwikkeling, ontwikkelingsstoornis, theory of mind, ass | |