2008.03.29

Aandachtstekort stoornis (ADD)

attention deficit disorderDeze website over ADD werd opgemaakt door de Nederlandse Karin Windt. Ze bevat heel wat informatie die op een zeer bevattelijke manier gebracht wordt.

De website bestaat uit een groot aantal rubrieken. Deze kunnen we samennemen in vier grote categorieën, te weten:

 • Wat is ADD en hoe ga ik er mee om?
 • ADD bij kinderen, tieners en vrouwen.
 • Tips voor leerkrachten en werkgevers.
 • Het verband tussen ADD en andere problemen.

Alle rubrieken zijn in een heel directe stijl geschreven en maken heel veel duidelijk. Daarbij is het voor de aandachtige lezer duidelijk dat Karin gebruikt gemaakt heeft van relevant bronnenmateriaal. De website bevat verder nog een forum voor mensen met ADD.

20:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: add | |

2008.03.23

Unité de Neuroimagerie Cognitive

unicog.orgDit is de website van de onderzoekseenheid uit het Parijse Pitié-Salpétrière ziekenhuis. Zij wil de hogere cognitieve processen (bewustzijn, taal, rekenen, ...) van mensen in kaart brengen. Hiervoor gebruiken ze een combinatie van  benaderingen uit de experimentele psychologie, de neuropsychologie en de neurologische beeldvorming.

Via de verschillende rubrieken op de website krijg je toegang tot heel wat interessante informatie, waarvan er heel veel in PDF-formaat (Engels of Frans) ter beschikking wordt gesteld. De vele afbeeldingen geven een duidelijke kijk op de activiteiten van deze onderzoekseenheid.

Deze website is vooral interessant voor personen die vanuit hun beroep meer willen te weten komen over de werking van de hersenen bij de hogere cognitieve processen. Dat neemt niet weg dat een aantal artikels op de website heel toegankelijk geschreven zijn naar buitenstaanders (leken in het vak) toe.

Bezoek zeker de rubrieken Kid's lab, Numbers en Dyscalculia. Deze zijn meer dan de moeite waard voor wie echt in dit domein geïnteresseerd is.


unité de neuroimagerie cognitive

13:04 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: bewustzijn, dyscalculie, neurologie, kinderneurologie, taal, synesthesie, hersenen, cognitie, cognitieve processen, rekenen-wiskunde | |

2008.03.16

Kinderneurologie

kinderneurologieDeze website van J.H.Schieving geeft informatie op de maat van ouders over allerlei kinderneurologische aandoeningen. Onder de rubriek Ziektebeelden vind je een index met 22 thema's, waaronder bewegingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. Door deze aan te klikken vind je telkens een verdere indeling. Via de rubriek Van A tot en met Z kan je de website rechtstreeks doorzoeken op een bepaald probleem, aandoening, syndroom, enz.

Deze website biedt zeer toegankelijke informatie die onmiddellijk bruikbaar is voor ouders of andere personen die beroepsmatig met een kind met een bepaald probleem in aanraking komen.  Elke aandoening wordt op dezelfde manier beschreven in een soort van technische fiche: dezelfde rubrieken komen steeds terug:

 • een algemene beschrijving
 • eventuele alternatieve benamingen
 • de frequentie van voorkomen
 • de groep kinderen bij wie het voorkomt
 • de kenmerken en verschijningsvormen
 • de oorzaken
 • de diagnose
 • de behandelingsmogelijkheden
 • de kans dat broers en zussen dezelfde aandoening hebben

Wie deze informatie wil meenemen wordt verwend: alles is van de website te halen in de vorm van een PDF-document!

Onder de rubriek Contact met ouders treffen ouders een forum aan waar ze hun ervaringen kunnen uitwisselen. Ze kunnen trouwens ook terecht in het gastenboek, waar de auteur van deze website zich duidelijk de moeite doet om op bepaalde vragen te reageren.

2008.03.09

Autisme journaal

autisme journaalDeze website is opgesteld in de vorm van een weblog en bevat heel wat informatie over autismespectrumstoornissen. Naast korte en actuele berichten vind je er ook meer uitgebreide artikels over heel wat thema's zoals het gebruik van medicatie, het recht op verhoogde kinderbijslag, de sterke kanten van autisme en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Verder vind je er ook meer algemene informatie over onder andere de normale taalontwikkeling van kinderen, het buitengewoon onderwijs en dergelijke meer.

Deze website biedt heel wat toegankelijke informatie voor ouders. Ook leerkrachten en begeleiders die beroepsmatig met het fenomeen te maken krijgen kunnen hier de eerste informatie opdoen alvorens dieper op het onderwerp in te gaan. Voor hen zal de informatie op deze website echter niet altijd volstaan.

11:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autismespectrum, adhd, ass, autisme, asperger, pdd-nos, add, ontwikkelingsstoornis | |

2008.03.01

Makkelijk Lezen Plein

makkelijk lezen pleinIn Nederland ruimen meer en meer openbare bibliotheken extra ruimte in voor kinderen met een leesprobleem. Deze ruimte wordt een makkelijk lezen plein genoemd. Op deze plaats worden de boeken zo gepresenteerd dat de voorkant zichtbaar is. Hierdoor kunnen kinderen met een leesprobleem gemakkelijker, want op zicht, beoordelen of ze een boek leuk vinden en hoeven ze de titel op de rug van het boek niet te lezen. Er is ook heel wat informatie te vinden (boeken, video's, dvd's, cd-roms, ...) die ze kunnen gebruiken bij het voorbereiden van spreekbeurten en maken van werkstukken. Centraal staat ook het leesplezier. Met een makkelijk lezen plein willen de openbare bibliotheken kinderen aan het lezen brengen.

Bij dit initiatief hoort de website http://www.makkelijklezenplein.nl/. Deze kun je vanuit verschillende invalshoeken bezoeken: als kind, als jongere, als ouder, als leerkracht of als bibliotheek. Bij elk van deze invalshoeken horen een aantal rubrieken met informatie, tips, lijsten van aangepaste boeken en dergelijke meer. Zeker te raadplegen!

17:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, leerproblemen, lezen, taal | |