2008.01.26

Exit: New Horizons for Learning

new horizons for learningIn 2006 hield het internationale onderwijsnetwerk New Horizons for Learning na 26 jaar op te bestaan. Al die tijd was het netwerk een voortrekker op het gebied van de onderwijsvernieuwing. Het ging actief op zoek naar succesvolle onderwijsstrategieën, gaf deze bekendheid en hielp ze implementeren. De resultaten van dit netwerk werden geborgd op de website www.newhorizons.org die op het Internet zal aanwezig blijven. Alle informatie werd ondergebracht in zeven categorieën die telkens rijk gedocumenteerd zijn met onmiddellijk te consulteren artikels, literatuurlijsten en relevante internetverwijzingen:

  • Teaching and Learning Strategies: Informatie over enkele van de best gedocumenteerde en onderzochte onderwijs- en leerstrategieën die studenten toelaten om met nog meer succes te leren. Aan bod komen onder andere de theorie van de meervoudige intelligentie en de instrumentele verrijking.
  • Perspectives on the Future: Hier werd er nagedacht over de beste manier om onszelf en onze studenten voor te bereiden op een toekomst die moeilijk te voorspellen is. Met de nadruk op de actieve rol die iedereen moet spelen om de mensheid op een positieve koers te houden.
  • Transforming Education: Welke mogelijkheden hebben we om nieuwe onderwijssystemen en leergemeenschappen te maken voor de studenten van vandaag die de volwassenen van morgen worden. Welke veranderingen moeten we aanbrengen zodat het voor elke student mogelijk wordt om succes te behalen? 
  • News from the Neurosciences: Over de bevindingen van de neurowetenschappen en de implicaties ervan op het leren.
  • Special Needs/Inclusion: Iedereen heeft een andere manier van leren. Sommigen worden meer uitgedaagd dan anderen. In deze rubriek vind men informatie voor leerkrachten en ouders van studenten met fysieke, emotionele en cognitieve beperkingen. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de noden van hoogbegaafde leerlingen, omdat deze noden nog te vaak niet onderkend worden.
  • Lifelong Learning: Leren is een levenslange opdracht. Leren geeft het leven zin en zorgt ervoor dat een mens mentaal, fysisch en emotioneel blijft groeien.
  • Student Voices: Studenten geven zelf aan wat er voor hen wel en niet werkt in verband met leren op school en in andere omgevingen. Daarnaast wordt er gekeken hoe studenten meer betrokken kunnen worden bij hun eigen leren.

Daarnaast vind je op de website ook nog de verzameling van alle nieuwsbrieven (50 in totaal!) die het netwerk gedurende haar bestaan uitgaf.

2008.01.18

The International Center for the Enhancement of Learning Potential

the international center for the enhancement of learning potential

De website van The International Center for the Enhancement of Learning Potential draait helemaal rond de theorieën van de structurele cognitieve modificeerbaarheid en en de gemedieerde leerervaring van Reuven Feuerstein. Het centrum heeft als doel om het onderwijskundige en psychologische werk van professor Reuven Feuerstein verder te zetten. Deze website is dan ook een absolute aanrader voor iedereen die het werk van Feuerstein beter wil leren kennen.

Op de website vind je heel wat informatie over de doelen, structuur en werking van het centrum. Het meest interessante deel is de rubriek research. Hierin vind je zowel de basistheorie als meer uitgebreide informatieve artikels en (onderzoeks-)rapporten in verband met de verschillende aspecten van het werk van Feuerstein. Aan bod komen onder andere het instrumenteel verrijkingsprogramma, het dynamisch onderzoek van de cognitieve modificeerbaarheid en het dynamisch onderzoek van het tekstbegrip.

Nogmaals: wie zich in het werk van Feuerstein wil verdiepen kan niet om deze website heen.

2008.01.11

Vlaamse Brussenwerking

brussenOok Vlaanderen heeft een Brussenwerking. Op Internet vind je ze op http://www.brussen.be/. Deze werking wil een kennis- en ondersteuningscentrum zijn voor brussen, ouders, beroepsmensen en alle andere belanghebbenden. De brussen van een kind met een handicap zijn te vaak een vergeten groep. De Brussenwerking wil dan ook voor de ouders en professionelen de plaats en het belang van de brussen in het gezin benadrukken. Ook zij hebben aandacht en begeleiding nodig.

brussen algemeenOnder deze knop vind je informatie over de historiek en werking van deze organisatie, beschikbare documentatie, de belevingswereld van brussen en hun ervaringen en verwijzingen naar andere soortgelijke organisaties. Je kunt er ook inschrijven op de nieuwsbrief of deelnemen aan een forum.

 

brussen doelgroepOnder deze knop vind je de drie doelgroepen van de Brussenwerking terug. De doelgroep Ik ben brus is opgedeeld in drie leeftijdscategorieën (4 tot 12 jaar, 12 tot 18 jaar, 18 jaar en ouder). Zij vinden hier informatie op maat. De doelgroep Ik ben ouder richt zich vanzelfsprekend tot de ouders. Zij vinden hier onder andere een aantal tips om op de vragen van de brussen te kunnen antwoorden. De doelgroep Andere richt zich naar beroepsmensen, studenten, vrijwilligers en leerkrachten. De beroepsmensen en studenten vinden onder hun rubriek onder andere spellen die de Brussenwerking al heeft uitgewerkt. De leerkrachten vinden onder hun rubriek dan weer aan adressenlijst van organisaties die hun de educatieve koffer Gewoon anders, gewoon leren over anders zijn gratis uitlenen. Deze koffer bevat een lessenreeks voor het basisonderwijs over anders zijn en werd uitgewerkt door de Brussenwerking in samenwerking met Gezin en handicap.

21:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: brussen, beperking, handicap, ziekte | |

2008.01.05

Belangrijk: het Europese jaar van de interculturele dialoog

jaar van de interculturele dialoog2008 is uitgeroepen tot het Europese jaar van de interculturele dialoog. Hiermee wil men de interculturele dialoog promoten als een instrument om de Europese burgers, maar ook alle andere mensen die in de Europese unie wonen, aan deze kennis en vaardigheden te helpen die ze nodig hebben om met een meer open en complexere culturele omgeving om te kunnen gaan. Daarnaast wil men de Europese burgers er bewust van maken dat het heel belangrijk is een actief burgerschap te ontwikkelen dat open staat voor de wereld, met respect voor de culturele diversiteit en gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en normen.

Interculturele dialoog draagt bij tot:

  • een wederzijds begrip en een betere samenleving
  • het verkennen van de voordelen van de culturele diversiteit
  • het stimuleren van een actief Europees burgerschap en een gevoel van Europeër te zijn

In het kader van dit jaar gaan er verschillende activiteiten door die zich in het bijzonder richten op jongeren, maar die ook benadeelde sociale groepen er zullen bij betrekken.

Waarom dit bericht in een onderwijsblog? Omdat het een opdracht is voor elke onderwijsvorm om de interculturele dialoog te bevorderen. Interculturele dialoog kan maar slagen als men eerst op een onbevooroordeelde manier met de diverse culturen kan kennismaken. Tegelijk is het een opdracht van het onderwijs om bestaande vooroordelen actief tegen te gaan en te bedwingen door objectieve informatie. Niemand, of het nu een individu of een groep is, heeft immers het recht zichzelf uit te roepen tot de norm. En laten we eerlijk zijn: dit komt niet alleen voor in een ethnische vorm, maar ook in sociale, religieuze, economische, politieke, ... vormen.

Onderwijs is kinderen leren oordelen, niet je eigen vooroordelen overbrengen op kinderen!

15:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intercultureel, multicultureel, diversiteit | |

Broer en zus

brusjesDit is de website voor kinderen die hoort bij Broer en Zus in de spotlights. Je vindt er in de verschillende rubrieken nagenoeg dezelfde soort informatie als deze op de website voor volwassenen, maar nu in een taal die afgestemd is op de doelgroep.

Broertjes en zusjes van een kind dat ziek of gehandicapt is of een bepaalde beperking heeft, kunnen op deze website de ervaringen van andere kinderen die in hetzelfde geval zijn lezen of hun eigen ervaringen bekend maken. Er is een uitgebreide thematische literatuurlijst.

Op het zeer actieve forum kunnen de broers en zussen met elkaar in contact komen. Het forum is ingedeeld in drie grote leeftijdsgroepen: tot 13 jaar, tussen 13 tot en met 18 jaar, ouder dan 18 jaar. Niet alleen een aanrader voor de boers of zussen zelf, maar ook voor elke hulpverlener die hen beter wil begrijpen.

14:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: beperking, brussen, handicap, ziekte | |