2007.12.29

Broer en Zus in de spotlights

broer en zus in de spotlightsDe Nederlandse website Broer en Zus in de spotlights staat volledig in het teken van de broers en zussen van een kind dat ziek of gehandicapt is of beperkingen heeft. Een broertje of zusje met een dergelijke problematiek heeft een grote impact op het ganse gezinsfunctioneren in het algemeen en op de andere gezinsleden in het bijzonder.

Broertjes of zusjes van een kind met een dergelijke problematiek worden vaak geconfronteerd met zeer heftige gevoelens als verdriet, angst, boosheid, onzekerheid, schaamte, schuld, jaloersheid... Hun leven is niet zo "gewoon" als dat van andere kinderen, omdat het heel sterk bepaald wordt door de zorg om dat ene kind. Dit wil niet zeggen dat ze niet zorgzaam en lief zijn tegen het zorgenkind. Wel integendeel. Vaak zijn ze, zonder zich daar echt bewust van te zijn, jaloers op de aandacht die naar dat ene kind gaat en uiten ze dat door druk of boos gedrag. Of ze schamen zich omdat broer of zus er anders uitziet of zich anders gedraagt, en ga zo maar door.

Op deze website wordt de ganse problematiek uitgediept ter ondersteuning van die mensen die (professioneel) in aanraking komen met broertjes of zusjes van een kind met een ziekte, handicap of andere beperking. In de zeer ruime bibliotheek van deze website vinden ze een informatie- en materialenbank, vinden ze een literatuurlijst met boeken op het niveau van de broertjes en zusjes, kunnen ze folders, scripties, projecten en nog meer downloaden en/of bestellen tegen kostprijs.

Daarnaast is er ook ruimte op de website om ervaringen te delen in de vorm van verhalen, gedichten, columns, ... of om oproepen te lanceren via het Prikbord.

Een andere rubriek - die trouwens even sterk of nog sterker is dan de bibliotheek - is de rubriek Achtergrond. Hier vinden professionelen achtergrondinformatie, tips en andere materialen die hen moeten toelaten deze broertjes en zusjes nog beter te helpen. Ze kunnen zich ook nog inschrijven op de nieuwsbrief via de rubriek Nieuws of verder informeren via de activiteiten die aangekondigd staan in de Agenda. Een uitgebreide verzameling van Links helpt hen nog verder op weg.

22:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: beperking, brussen, handicap, ziekte | |

2007.12.23

Opnieuw in de kijker: Steunpunt GOK

steunpunt gokHet Steunpunt Gelijke Onderwijskansen is in 2005 ontstaan vanuit de integratie van het Leuvense Steunpunt NT2 (nu het Centrum voor Taal & Onderwijs), het Gentse Steunpunt ICO (nu het Steunpunt Diversiteit & Leren) en het Leuvense Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs. Zij kregen als opdracht om hun krachten te bundelen om het ondersteuningsaanbod voor de Vlaamse GOK-scholen nog coherenter en sterker te maken.

Op de website (die ik in 2005 al een eerste keer besprak op deze weblog) kun je intussen zien wat deze bundeling van krachten heeft opgeleverd. Naast de noodzakelijke achtergrondinformatie over de gelijke onderwijskansen in Vlaanderen (beleid, wetgeving, ...) krijg je een grondig overzicht van het aanbod, gerubriceerd volgens de verschillende onderwijsniveaus (kleuter, lager, secundair, hoger) en het NT2-onderwijs voor volwassenen. Per rubriek krijg je materialen aangereikt zoals lessen, kijkwijzers, evaluatie-instrumenten en dergelijke meer, maar eveneens heel wat niveauspecifieke informatie zoals verwijzingen naar onder meer boeken en artikels, nascholingsmogelijkheden en onderzoeksgegevens. De website is actueler dan ooit. 

17:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leerzorg, zorgbeleid, gok, onderwijskansen, zorg | |

Aankondiging

logowebsiteDe website, weblogs, sticordibank en discussiegroep bij mijn Nieuwsbrief Leren zijn nu allemaal rechtstreeks te bereiken vanaf mijn nieuwe domeinnaam: www.lievencoppens.com. Ik hoop dat alle informatie hiermee nog toegankelijker wordt.

16:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: www lievencoppens com | |

2007.12.16

Informatiecentrum autisme

autisme info centrumHet Autisme info centrum is een website van de Nederlandse vereniging voor autisme. Naast deze website zijn er doorheen Nederland ook verschillende lokaties van dit informatiecentrum. Het is de bedoeling van deze centra om aan personen met autisme en hun ouders en partners informatie en documentatie ter beschikking te stellen.

Op de website www.autismeinfocentrum.nl vind je onder de rubriek Zoeken > Publicaties heel wat informatie, ingedeeld in de volgende categorieën:

 • artikels (188)
 • faq (42)
 • links (290)
 • scripties (14)
 • spelmateriaal (13)
 • tijdschrift (9)

Daarnaast is er ook een uitgebreid adressenbestand van diensten en verenigingen die op de één of andere manier verband houden met het thema autisme. Ook Vlaamse bronnen en adressen zijn opgenomen. Een aanrader!

03:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, autismespectrum | |

2007.12.09

Bednet

bednetBednet heeft als doelgroep langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren. Het wil hen de kans geven om vanop afstand in contact te blijven met de eigen school.

Elk kind krijgt hiervoor een virtuele klas op een afgesloten gedeelte van www.bednet.be. Hier kan hij in contact komen met zijn leerkracht, zijn klasgenoten en eventueel begeleiders of leerkrachten van de ziekenhuisschool of het thuisonderwijs. Deze klas zal een echte klas zo goed mogelijk benaderen waarbij de zieke leerling alles kan zien wat er gebeurt en met iedereen kan spreken. In deze persoonlijke elektronische leeromgeving zal de thuisschool ook allerlei lessen, taken, toetsen en berichtjes kunnen plaatsen. Op de virtuele speelplaats zal de zieke leerling kunnen spelen en zijn vrienden ontmoeten.

Bednet is momenteel toegankelijk op drie niveaus: dat van de kinderen van 6 tot 12 jaar, dat van de jongeren van 12 tot 18 jaar en dat van de jongeren ouder dan 18 jaar. Het taalgebruik is aangepast aan de leeftijdscategorie. Meer en uitgebreide informatie vind je op de website zelf.

19:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: langdurig ziek, thuisonderwijs, ziekenhuisschool, ziekte | |

2007.12.02

Stichting ter bevordering van de cognitieve ontwikkeling

stichting ter bevordering van de cognitieve ontwikkelingDe Nederlandse Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling heeft als doel

het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling door het bestuderen, verder ontwikkelen en verspreiden van theorieën en methodes die geplaatst kunnen worden in het kader van ontwikkelend onderwijs en ontwikkelingsgericht begeleiden.

Op hun website vind je onder de rubriek Theorie & Methodiek heel wat interessante informatie over de theorie en methodiek van het mediërend leren (Reuven Feuerstein). Aan bod komen onder andere:

 • de methode van het mediërend leren
 • de structurele cognitieve modificatie
 • de gemedieerde leerervaring
 • de cognitieve bouwstenen
 • het onderzoek naar het leerpotentieel
 • het instrumenteel verrijkingsprogramma

Via de website kun je ook intekenen op de gratis elektronische nieuwsbrief van de stichting.