2007.12.29

Broer en Zus in de spotlights

broer en zus in de spotlightsDe Nederlandse website Broer en Zus in de spotlights staat volledig in het teken van de broers en zussen van een kind dat ziek of gehandicapt is of beperkingen heeft. Een broertje of zusje met een dergelijke problematiek heeft een grote impact op het ganse gezinsfunctioneren in het algemeen en op de andere gezinsleden in het bijzonder.

Broertjes of zusjes van een kind met een dergelijke problematiek worden vaak geconfronteerd met zeer heftige gevoelens als verdriet, angst, boosheid, onzekerheid, schaamte, schuld, jaloersheid... Hun leven is niet zo "gewoon" als dat van andere kinderen, omdat het heel sterk bepaald wordt door de zorg om dat ene kind. Dit wil niet zeggen dat ze niet zorgzaam en lief zijn tegen het zorgenkind. Wel integendeel. Vaak zijn ze, zonder zich daar echt bewust van te zijn, jaloers op de aandacht die naar dat ene kind gaat en uiten ze dat door druk of boos gedrag. Of ze schamen zich omdat broer of zus er anders uitziet of zich anders gedraagt, en ga zo maar door.

Op deze website wordt de ganse problematiek uitgediept ter ondersteuning van die mensen die (professioneel) in aanraking komen met broertjes of zusjes van een kind met een ziekte, handicap of andere beperking. In de zeer ruime bibliotheek van deze website vinden ze een informatie- en materialenbank, vinden ze een literatuurlijst met boeken op het niveau van de broertjes en zusjes, kunnen ze folders, scripties, projecten en nog meer downloaden en/of bestellen tegen kostprijs.

Daarnaast is er ook ruimte op de website om ervaringen te delen in de vorm van verhalen, gedichten, columns, ... of om oproepen te lanceren via het Prikbord.

Een andere rubriek - die trouwens even sterk of nog sterker is dan de bibliotheek - is de rubriek Achtergrond. Hier vinden professionelen achtergrondinformatie, tips en andere materialen die hen moeten toelaten deze broertjes en zusjes nog beter te helpen. Ze kunnen zich ook nog inschrijven op de nieuwsbrief via de rubriek Nieuws of verder informeren via de activiteiten die aangekondigd staan in de Agenda. Een uitgebreide verzameling van Links helpt hen nog verder op weg.

22:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: beperking, brussen, handicap, ziekte | |

De commentaren zijn gesloten.