2007.11.25

De computer, mijn surfplank bij het leren

de computer, mijn surfplank bij het lerenVorig schooljaar werkte ik als gedetacheerde mee aan het project De computer, mijn surfplank bij het leren van Die-'s-lekti-kus vzw. Als eindprodukt van dit project verscheen de werkmap met dezelfde naam. Begin vorige week werd deze door het Vlaamse Departement Onderwijs gratis aan alle scholen, Clb's, lerarenopleidingen, leden van de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleiders bezorgd.

De map wil mensen sensibiliseren voor het inzetten van ICT als ondersteuning bij lees-, spelling en structuurproblemen. Men vindt er een 150-tal fiches, gespreid over vijf delen:

Deel 1: Voorwaarden om ICT in te zetten bij de aanpak van leerproblemen op schoolniveau, klasniveau en leerlingniveau.
Deel 2: Materialen en tips om met Word sneller en effectiever te werken in de klas en bij het studeren.
Deel 3: Stappenplannen die je voor elke leerling kan inzetten in de klas om vaardigheden als lezen, spellen en leren extra te ondersteunen.
Deel 4: Extra software die kan ingezet worden om lees-, spelling- en studeerproblemen te compenseren. De stappenplannen hebben aandacht zowel voor de betalende als voor de gratis compenserende software.
Deel 5: Keuzewijzer voor compenserende softwareprogramma’s.

De map kan voor € 35,- aangekocht worden bij Die-'s-lekti-kus vzw. Surf hiervoor naar http://www.letop.be/bestellen/. De fiches zelf kunnen gratis van het Internet gehaald worden via http://www.letop.be/projecten/surfplank/surfplank.asp.

00:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: die -s-lekti-kus vzw, letop, compenseren, ict | |

2007.11.18

Waarden en normen in het basisonderwijs

waarden en normenDe website www.waarden.org maakt deel uit van de multimediale leeromgeving die in Nederland ontwikkeld wordt voor de toekomstige leerkrachten basisonderwijs. Zoals de naam het zegt, is ze helemaal gewijd aan het thema waarden en normen in het onderwijs.

In de onderwijswerkplaats worden er allerlei materialen en lessuggesties in verband met waarden en normen samengebracht. Je vindt er onder andere verhalen, liedjes, spellen en allerlei beeldmateriaal. Bij de lessuggesties worden er thema's aangehaald zoals pesten, helpen en regels. Deze werkplaats is nog in volle uitbouw, dus regelmatig bezoeken is de boodschap.

De rubriek studielandschap is verdeeld in een zevental studiehoeken en biedt heel wat studie- en verdiepingsmateriaal. Er zijn onder andere verwijzingen naar andere websites rond waarden en normen, een verzameling artikels en een compilatie van belangrijke documenten te vinden.

Verder is er ruimte voor discussie over het thema waarden en normen en een plaats waar je recente berichten kunt raadplegen.

22:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: pesten, waarden, normen | |

2007.11.12

School Inclusie Meter

school inclusie meterschool inclusie meter rapportDe conceptnota Leerzorg van de Vlaamse minister voor onderwijs brengt het inclusief onderwijs heel dichtbij. Kinderen zullen immers veel minder snel en in een kleiner aantal naar het buitengewoon onderwijs verwezen worden. De drempel naar leerzorgniveau III ligt relatief hoog. Ze zullen dan ook moeten opgevangen worden in het reguliere onderwijs.

Scholen moeten zich tijdig afvragen hoe ze tegenover dat inclusief onderwijs staan, wat ze al bereikt hebben en op welke vlakken ze eventueel nog inspanningen moeten doen. Dit is zeer belangrijk omdat inclusief onderwijs een zaak is van het volledige schoolteam en toch heel wat eisen stelt.

Het Nederlandse Seminarium voor Orthopedagogiek heeft een website ontwikkeld waarop scholen voor zichzelf kunnen nagaan hoever ze staan op het vlak van inclusie. Dit door een vragenlijst in te vullen die peilt naar de 7 pijlers van inclusief onderwijs, met name: authentiek leren, authentiek onderwijzen, samenwerken, planmatig werken, flexibel curriculum, toegankelijke ruimten en afgestemde materialen. De vragenlijst die de scholen daarbij helpt, vind je op http://ict.feo.hvu.nl/sim/maken.html. Voor 35 activiteiten die met inclusief onderwijs te maken hebben, moet de school aangeven voor hoeveel procent (0%, 25%, 50%,75% of 100%) ze dit al gerealiseerd heeft.

Wanneer men klaar is, wordt het resultaat berekend. De antwoorden worden geïnterpreteerd in functie van de verschillende inclusiepijlers. Op die manier kan de school niet alleen globaal zien waar ze staat op het vlak van inclusief onderwijs, maar ook uitzoeken waar de werkpunten liggen. De resultaten kunnen ook gebruikt worden als aanleiding om met het hele team een gesprek te voeren rond inclusief onderwijs en het nieuwe leerzorgkader Tegelijkertijd kunnen er noden in verband met de professionalisering van het schoolteam in kaart gebracht worden.

23:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: inclusie, leerzorg, leerzorgkader, zorg, zorgbeleid | |

2007.11.01

Videocursus autismespectrumstoornis

autism speaksDé aanrader voor iedereen die meer wil leren over autismespectrumstoornissen. Op deze Brits-Canadese website vind je immers een massa aan informatie. Heel bijzonder is het onderdeel waar men aan de hand van meer dan honderd videofragmenten een minicursus heeft samengesteld over het fenomeen van de autismespectrumstoornis. De commentaar bij de videofragmenten is vanzelfsprekend Engels. Hij wordt er echter voldoende langzaam en duidelijk gearticuleerd, waardoor hij goed te volgen is.

De video's zijn gegroepeerd per thema. Binnen elk thema  haalt men dan in het bijzonder nog een aantal meer specifieke deelaspecten aan:

 • algemene informatie:
  • begripsomschrijving
  • ontwikkelingsmijlpalen
  • screening en diagnose
  • getuigenissen van ouders
 • sociale interactie
  • niet-verbaal gedrag
  • in interactie treden
  • aandacht verdelen
  • sociale wederkerigheid
 • communicatie
  • expressieve en receptieve taal
  • conversatie
  • herhalende taal
  • fantasiespel
 • repetitief gedrag en beperkte belangstelling
  • beperkte belangstelling
  • weerstand tegen verandering
  • stereotyp gedrag
  • deel van een object
 • regulerende en zintuiglijke systemen
  • overprikkelbaarheid
  • onderprikkelbaarheid
  • ongewone zintuiglijke belangstelling
  • gevoelsregulatie

Deze video's zijn gratis te bekijken op de website. Het enige dat je daarvoor moet doen is je gratis registreren. Van zodra je jouw registratie hebt kan je starten met het bekijken van de videofragmenten.

15:12 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ass, autisme, ontwikkelingsstoornis, autismespectrum | |