2007.08.31

Onderwijs en ouders

tripleoooOp de website www.onderwijsenouders.nl, bekend onder het logo Triple OOO vind je een instrument dat scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gebruiken om de relevante factoren in de driehoek school, omgeving en ouders voor de eigen organisatie in kaart te brengen. Op deze manier kunnen ze vaststellen of de relaties in deze driehoek moeten verbeterd worden. 

De kwaliteit van de opvoedings- en leerresultaten van de leerlingen wordt immers bepaald door de kwaliteit van de onderwijsgevenden, van de ouders/verzorgers en van de fysieke kwaliteit van de directe leefomgeving in de buurt of de wijk. In dat proces zijn er drie belangrijke ketens:

 1. De schoolketen: van kleuterschool tot voortgezet onderwijs.
 2. De dagketen: de volledige dagbesteding van de kinderen: van voorschoolse opvang over school naar vrijetijdsbesteding.
 3. De zorgketen: van eerstelijnszorg tot de derdelijnszorg.

Niet alleen de verschillende schakels van elke keten moeten kwaliteitsvol zijn, ook de aaneensluiting tussen de schakels onderling moet van goede kwaliteit zijn.

Individuele personen kunnen gratis het evaluatieinstrument invullen en krijgen onmiddellijk feedback per e-mail. Scholen kunnen een eigen account aanvragen en dit voor de ganse school plannen. Ze kunnen de vragenlijst ook op maat samenstellen.

De website bevat ook een mediatheek waar allerlei materialen kunnen uitgewisseld worden. Daarnaast vind je er ook praktijkvoorbeelden, tips en een lijst van andere kwaliteitsinstrumenten die een aanvulling kunnen zijn op het Triple OOO instrument.

Triple OOO is een initiatief van CPS onderwijsontwikkeling en advies.

22:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: zelfevaluatie, onderwijskwaliteit | |

2007.08.23

Vraag het aan de Netdokter

netdokterOp deze Nederlandse website kunnen leerlingen en studenten van 12 tot 18 jaar terecht met hun vragen over gezondheid, het eigen lichaam, relaties en seks, piekeren en problemen en genotsmiddelen. De Netdokter beantwoordt deze vragen en houdt ze op deze website bij onder de vijf voornoemde categorieën. De verschillende categorieën worden aangevuld met links naar andere relevante websites of artikels en berichten over de actualiteit.

Deze website is een waardevol initiatief: vragen die jongeren soms moeilijk stellen kunnen hier toch een antwoord krijgen. Ook voor professionele hulpverleners is dit een goede plek om te weten te komen wat er bij de jongeren over bepaalde thema's leeft.

19:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gezondheid, seksualiteit, lichaamsbeleving, lichaamsverzorging, drugs, alchohol, roken, genotsmiddelen, depressie, faalangst, pesten, rouwverwerking, zorg | |

2007.08.17

Verdiepingsleerstof voor hoogbegaafde leerlingen

Guidance on teaching the gifted and talentedDeze Britse website is integraal gewijd aan het begeleiden en onderwijzen van hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen. Wie interesse heeft in het verdiepen en/of verbreden van de leerstof voor hoogbegaafde kinderen, moet hier zeker een kijkje nemen.

De website maakt eerst en vooral onderscheid tussen algemene en vakspecifieke begeleidingstips. De algemene begeleidingstips beslaan verschillende thema's:

 • Hoe hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen herkennen?
 • Hoe een schoolbeleid voor hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen voeren?
 • Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de schooldirectie, de leerkrachten, de ouders, de leerlingen... ?
 • Hoe beheert men de voorzieningen en maatregelen voor hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen?
 • Hoe stemt men het onderwijs af op de noden van de lerenden?
 • Hoe bereidt men de overdracht van hoogbegaafde leerlingen voor?
 • Hoe bereidt men de overgang van hoogbegaafde leerlingen voor?
 • Enkele gevalsstudies.

Voor wie deze tips niet volstaan is er de sectie met de begeleidingstips per vak. Deze vakken zijn:

 • Engels
 • Wiskunde
 • Wetenschap
 • Ontwerp en technologie
 • ICT
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Moderne vreemde talen
 • Kunst en creatie
 • Muziek
 • Religie
 • Lichamelijke ontwikkeling

Voor elk van deze vakken heeft men de informatie nog eens verdeeld over een achttal categorieën:

 • Hoe een hoogbegaafde of getalenteerde leerling voor dit domein herkennen?
 • Hoe aan de noden van deze hoogbegaafde of getalenteerde leerling tegemoetkomen in een reguliere les (inclusie)?
 • Hoe les geven aan deze leerlingen.
 • Voorbeelden van klastaken waarbij aan de noden van de hoogbegaafde of getalenteerde leerling tegemoet gekomen wordt.
 • Activiteiten buiten de klas voor de hoogbegaafde of getalenteerde leerling.
 • Bronnen.
 • Hoe deze hoogbegaafde of getalenteerde leerling opvolgen en evalueren?
 • Voorbeelden van taken van hoogbegaafde of getalenteerde leerlingen.

Per vak kan je deze verschillende categorieën doornemen. Wat de website nog interessanter maakt is dat je ook één categorie kunt bekijken voor alle vakken.

16:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intelligentie, verrijkingsstof, differentiatie, getalenteerd, hoogbegaafd | |

2007.08.10

Ja, ik wil! Motivatieproblemen op school

motivatieproblemenDeze website werd samengesteld door de Nederlandse Eveline Groeneveld. Ze bevat een schat aan informatie over motivatieproblemen op school. Deze informatie in zeer overzichtelijk ondergebracht in verschillende hoofdstukken:

 • Verschijnselen: hoe herken je motivatie bij leerlingen.
 • Oorzaken: een overzicht van mogelijke oorzaken voor motivatieproblemen.
 • Samenhang: over het verband tussen motivatieproblemen en leer- en gedragsproblemen.
 • Schoolomgeving: over het belang van de leerkracht, de leerling en de school voor de motivatie van de leerling.
 • Theoretisch kader: een overzicht van verschillende theorieën over motivatie:
  • attributietheorie,
  • sociaal-cognitieve theorie,
  • intrensieke en extrensieke motivatie,
  • doel-oriëntatie theorie
  • expectancy-value model
  • model of motivated learning.
 • Interventie: motivatieproblemen aanpakken of voorkomen vanuit de verschillende theorieën.
 • Referenties en links: een overzicht van website, artikels en boeken over motivatie.

De website is zeer toegankelijk geschreven. Alle thema's worden beknopt en helder uitgelegd. Schema's verduidelijken de tekst waar dat relevant is. Een must voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders!

10:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: motivatieproblemen, attributies, motivatie | |