2007.07.21

Materialen voor het beroepsonderwijs en de volwassenen educatie

arksARKS staat voor Adult Returners Key Skills. Het is eigenlijk een lespakket dat opgesteld werd door een team van medewerkers uit Finland, Ierland, Nederland, Noord-Ierland en Schotland. Op de Nederlandse website www.arks.nl lezen we:

Het materiaal is geschreven voor volwassenen die de school indertijd vroeg verlaten hebben met minimale educatieve kwalificaties, maar die nu het leren weer op willen pakken. De gebruikers moeten kunnen lezen en schrijven. Zij zullen misschien hulp nodig hebben bij het weer gaan leren. Waarschijnlijk hebben zij niet zoveel vertrouwen in hun mogelijkheden om te studeren. Er zijn veel mensen in Europa in deze positie en het is moeilijk voor hen om zonder diploma’s of kwalificaties bij vervolgopleidingen terecht te komen, trainingen te gaan volgen of goede banen te krijgen. Het doel van dit pakket is om deze groep volwassenen te helpen over de barriëres heen te komen die hen belemmeren om plezier te hebben in leren en hen een benadering aan te bieden, die hen aanspreekt, interessant is en op het goede niveau zit.

Deze website stelt deze materialen digitaal én gratis ter beschikking van iedereen die ze wil gebruiken. Dat hoeft zeker niet te gebeuren als een totaalpakket: het staat iedereen vrij enkel die modules te gebruiken die hij nodig heeft.

De thema's die aan bod komen beperken zich niet alleen tot het leren studeren. Ook thema's als communicatie, participatie, rekenen en ICT komen zeer uitgebreid aan bod. Zo leert men niet alleen hoe men informatie moet verwerken, maar ook hoe men lichaamstaal kan interpreteren en hoe men zichzelf kan voorstellen aan een groep.

Het materiaal is bedoeld voor volwassenen die vroegtijdig uit het onderwijs zijn gestapt, maar kan zeker ook inspirerend en motiverend zijn voor (oudere) leerlingen in het beroepssecundair onderwijs.

21:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: basiseducatie | |

2007.07.14

Hersenen & Leren

hersenen en lerenDe universiteit van Maastricht herbergt het Centrum Brein en Leren. Hun website www.hersenenenleren.nl informeert de geïnteresseerden over de relatie tussen de hersenen en het leervermogen van de mens.

De informatie is geordend in verschillende rubrieken. Zo zijn er afzonderlijke rubrieken over adolescenten, de hersenen en leerproblemen. De informatie wordt ter beschikking gesteld in de vorm van vragen en antwoorden en verwijzingen naar eventuele artikels. Andere, en zeer interessante rubrieken zijn Inzichten en Neuromythen. In de rubriek Inzichten gaat men dieper in op reeds verworven inzichten over het leren en de hersenen en de implicaties ervan voor het onderwijs. De rubriek Neuromythen behandelt misvattingen over de werking van de hersenen en de gevaren ervan.

Wie zich in de materie wil verdiepen, kan terecht in de rubrieken Publicaties en Downloads. De rubriek Publicaties bevat een lijst van belangrijke boeken en artikels vanuit de hele wereld. In de rubriek Downloads kan men PDF-bestanden downloaden met artikels, internetcommentaren of krantenartikels in verband met het onderwerp van de website.

21:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: neuropsychologie | |

2007.07.02

Engels voor gevorderden

englishpageOp www.englishpage.com vind je een schat aan online oefenmateriaal in verband met het Engels. Deze website richt zich onder meer naar mensen die Engels leren als tweede taal.

Deze website biedt een ruim gamma aan interactief oefenmateriaal. Wie wil kan de wekelijkse lessen volgen en zo zijn kennis van het Engels verdiepen. Deze verdieping wordt op de website ondersteund door tal van thematische handboeken.

Daarnaast bevat de website ook een spraakkunst en verschillende vertalende woordenboeken (waaronder ook Nederlands-Engels en Engels-Nederlands), een verklarend woordenboek, een woordenboek met meer dan 350 onregelmatige Engels werkwoorden en woordenboeken van werkwoorden die in combinatie met een bijwoord of voorzetsel een specifieke betekenis krijgen.

Via de Leeskamer krijg je toegang tot een hele reeks van online dagbladen, tijdschriften, boeken, encyclopediën en bibliotheken. De Luisterkamer biedt je dan weer toegang tot allerhande radiozenders op het Internet. Jouw kennis van de woordenschat kan je testen met een tiental kruiswoordpuzzels.

Dit is slechts een greep uit het ruime aanbod van deze website. Je kan er nog veel meer vinden.

21:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: vreemde talen | |