2007.07.21

Materialen voor het beroepsonderwijs en de volwassenen educatie

arksARKS staat voor Adult Returners Key Skills. Het is eigenlijk een lespakket dat opgesteld werd door een team van medewerkers uit Finland, Ierland, Nederland, Noord-Ierland en Schotland. Op de Nederlandse website www.arks.nl lezen we:

Het materiaal is geschreven voor volwassenen die de school indertijd vroeg verlaten hebben met minimale educatieve kwalificaties, maar die nu het leren weer op willen pakken. De gebruikers moeten kunnen lezen en schrijven. Zij zullen misschien hulp nodig hebben bij het weer gaan leren. Waarschijnlijk hebben zij niet zoveel vertrouwen in hun mogelijkheden om te studeren. Er zijn veel mensen in Europa in deze positie en het is moeilijk voor hen om zonder diploma’s of kwalificaties bij vervolgopleidingen terecht te komen, trainingen te gaan volgen of goede banen te krijgen. Het doel van dit pakket is om deze groep volwassenen te helpen over de barriëres heen te komen die hen belemmeren om plezier te hebben in leren en hen een benadering aan te bieden, die hen aanspreekt, interessant is en op het goede niveau zit.

Deze website stelt deze materialen digitaal én gratis ter beschikking van iedereen die ze wil gebruiken. Dat hoeft zeker niet te gebeuren als een totaalpakket: het staat iedereen vrij enkel die modules te gebruiken die hij nodig heeft.

De thema's die aan bod komen beperken zich niet alleen tot het leren studeren. Ook thema's als communicatie, participatie, rekenen en ICT komen zeer uitgebreid aan bod. Zo leert men niet alleen hoe men informatie moet verwerken, maar ook hoe men lichaamstaal kan interpreteren en hoe men zichzelf kan voorstellen aan een groep.

Het materiaal is bedoeld voor volwassenen die vroegtijdig uit het onderwijs zijn gestapt, maar kan zeker ook inspirerend en motiverend zijn voor (oudere) leerlingen in het beroepssecundair onderwijs.

21:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: basiseducatie | |

De commentaren zijn gesloten.