2007.02.22

3000 dicteewoorden

dikke3000Op deze webpagina van het Nederlandse genootschap Onze Taal kan men de spelling van drieduizend Nederlandse woorden natrekken. De auteurs noemen ze "beruchte dicteewoorden, en gemene of verrassende instinkers". De gebruikte spelling is deze van het Groene Boekje van 2005, tenzij het woord niet in dat boekje voorkomt. Dan gebruikt men de spelling van de "Dikke Van Dale XIV'.

Enkele voorbeelden:

- 1 aprilgrap
- dantesk
- Euraziatisch
- foeragering
- ge-e-maild

Een degelijk naslagwerkje!

19:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: spelling, taal, nederlands | |

2007.02.11

Hoogbegaafdheid, ADHD en visuospatieel leren

visuospatieelOp de website van The Institute for the Study of Advanced Development is er heel wat informatie samengebracht rond hoogbegaafdheid. Het visuospatiële leren komt ruim aan bod. Wat is het eigenlijk? Hoe ga je er als leerling mee om? Op welke manier geef je instructie? Dit zijn enkele vragen die een antwoord krijgen. Ook de relatie tussen ADHD en het visuospatiële leren komt aan bod.

Men gaat eveneens dieper in op de aanwezigheid van leerproblemen bij hoogbegaafde leerlingen. Het thema hoogbegaafdheid bij volwassenen krijgt ook een plaats.

12:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, visueel-ruimtelijk, adhd | |

2007.02.06

Ik heb dyslexie

ikhebdyslexieNog niet zo lang geleden, meer bepaald op 2 november 2006, bracht ik op deze blog de website van Hans de Bakker over dyslexie onder de aandacht. Intussen heeft Hans niet stilgezeten. Zijn website werd volledig vernieuwd en kreeg een eigen domeinnaam: www.ikhebdyslexie.nl. Of zoals Hans het zelf schrijft:

"Met het veranderen van het webadres naar www.ikhebdyslexie.nl  gaat het roer van de .hansdebakker website over dyslexie enigszins om. De aandacht komt nóg meer te liggen bij verschillende dyslectische leerlingen/studenten en hun verhaal. Bovendien is de besproken dyslexie software, en de tips daarvoor, uitgebreid en handig gerangschikt. Op deze manier kun je de informatie over software nog makkelijker vinden."

21:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leerproblemen, leesproblemen, lezen, taal | |