2007.01.26

Kwapo-tverdorie

kwapoToeval of niet, maar Kwapo Netwerk houdt ook op te bestaan. Het was een Nederlands landelijk netwerk dat als doel had de kwaliteitszorg in het basisonderwijs te bevorderen. Het netwerk was een initiatief van het cps.

Naast bijeenkomsten gaf het netwerk ook gedurende een aantal jaren een nieuwsbrief uit. De materialen van deze bijeenkomsten en de nieuwsbrieven zijn voorlopig nog ter beschikking op de website. Wie deze materialen en nieuwsbrieven nog wil consulteren, kan ze dus maar beter van de website afhalen.

Nieuwsbrieven vind je hier.
De materialen van de netwerkdagen vind je hier.

23:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijskwaliteit | |

2007.01.22

Het project Q*Primair is gestopt...

qprimairQ*Primair was een project rond kwaliteitszorg in het basisonderwijs. Het werd gedragen door een tiental Nederlandse onderwijsorganisaties. Het uitgangspunt van het project was dat scholen zelf de verantwoordelijkheid droegen voor de kwaliteit van hun product. Q*Primair wilde de scholen helpen om een kwaliteitszorgsysteem uit te bouwen.

Het project voorzag onder andere in navorming, kwaliteitsdagen en een platform voor kwaliteitscoƶrdinatoren. Het gaf een beoordeling uit van de in Nederland meest gebruikte kwaliteitszorginstrumenten. De materialen die Q*Primair ontwikkelde en gebruikte vind je nog steeds op de website. In hun slotpublicatie vind je al de ervaringen van het project gebundeld. Het is een 'Digitale werkmap kwaliteitszorg' geworden die je gratis kan downloaden op deze plaats. Je vindt in deze map het hele denkkader. Je kan de map lezen als een soort stappenplan dat van niets begint en eindigt met het borgen van de gevonden kwaliteit.

De website is een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met onderwijskwaliteit.

21:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijskwaliteit | |

2007.01.06

Thematische website over pesten

pestennetOp www.pesten.net vind je een website over het thema "Pesten". Deze website mikt zowel op Nederland als op Vlaanderen. Je vindt er uitgebreide informatie over pesten, gericht naar vier belangrijke doelgroepen:

- leerlingen
- ouders
- school
- werk

Voor elk van de vier doelgroepen wordt er steeds uitgebreide en specifieke informatie gegeven over wat er kan of moet gedaan worden, wat de aandachtspunten zijn, waar er extra informatie is te vinden en dergelijke meer.

Zeer interessant is de Kidscorner. Je vindt er onder meer kleurplaten, spelletjes, plaatjes, banners voor websites en een heuse bibliografie over het thema pesten.

Deze website werd opgestart door de Stichting Europees Expertisecentrum voor Veiligheid. Bob van der Meer is de grote man achter deze stichting. Hij is een psycholoog met heel wat expertise in verband met leerlingenbegeleiding.

15:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: pesten | |